23กศน.จังหวัดนำร่องสอนหลักสูตรคู่ขนาน
23กศน.จังหวัดนำร่องสอนหลักสูตรคู่ขนาน

Advertisement

Advertisement

23กศน.จังหวัดนำร่องสอนหลักสูตรคู่ขนาน

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2015-05-13 เปิดอ่านแล้ว : 964 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

23กศน.จังหวัดนำร่องสอนหลักสูตรคู่ขนาน

วันนี้ (11 พ.ค.) นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เปิดเผยว่า จากนโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนที่เรียนสายสามัญมีความรู้สายอาชีพ และกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)ได้เห็นชอบให้ กศน.ร่วมดำเนินการเพื่อสร้างโอกาสให้แก่เยาวชนและประชาชนที่อยู่นอกระบบนั้น ระยะแรก กศน.จะมีการนำร่องในจังหวัดที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและจังหวัด ที่อยู่ในแนวการพัฒนาด้านโลจิสติก หรือจังหวัดที่มียุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งจากสำรวจข้อมูลขณะนี้พบว่า มี 23 จังหวัดที่สนใจ ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ระนอง สงขลา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ตราด ระยอง สมุทรปราการ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ มุกดาหาร สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย และอุบลราชธานี โดยสาขาวิชาที่จะเปิดสอนเป็นสาขาที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 12 สาขา ได้แก่ การโรงแรมหรือการท่องเที่ยว เกษตรกรรม เกษตรทั่วไป เกษตรอินทรีย์ ช่างยนต์ ช่างเชื่อมโลหะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การตลาด ช่างซ่อมแอร์ ช่างอิเลกทรอนิกส์ ช่างก่อสร้าง และอุตสาหกรรมการต่อเรือ

เลขาธิการ กศน.กล่าวต่อไปว่า ในการจัดการเรียนการสอนสถานศึกษาสังกัด กศน. และ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) จะร่วมมือกันจัดการเรียนการสอนคู่ขนานในพื้นที่โดย กศน.จะจัดการเรียนการสอนวิชาสามัญ ซึ่งเป็นวิชาบังคับตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ส่วน สอศ.จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2556 และเทียบโอนผลการเรียนระหว่างกัน เมื่อเรียนจบผู้เรียนจะได้รับวุฒิการศึกษาจาก 2 สังกัด ได้แก่ วุฒิการศึกษาระดับ ม.ปลาย จาก กศน.และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)จาก สอศ.

“การเรียนหลักสูตรคู่ขนานสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้เรียนได้ เนื่องจากวุฒิ ปวช.ได้รับการพิจารณารับรองคุณวุฒิ และตีค่าอัตราเงินเดือนจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.)แล้ว ซึ่งผู้ที่เรียนจบสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานและได้รับค่าตอบแทนในอัตราที่ ก.พ.กำหนด ขณะที่วุฒิ ม.ปลายไม่มีการตีค่าอัตราเงินเดือน ทำให้การศึกษาแบบคู่ขนานตอบโจทย์ได้ทั้งเรื่องของการประกอบอาชีพและการศึกษา ต่อ ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการหลักสูตรแบบคู่ขนานนี้ได้ทันในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 นี้” นายการุณ กล่าว.

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
23กศน.จังหวัดนำร่องสอนหลักสูตรคู่ขนาน