เคาะ6ประเด็น แก้พ.ร.บ.การศึกษาชาติ
เคาะ6ประเด็น แก้พ.ร.บ.การศึกษาชาติ

Advertisement

Advertisement

เคาะ6ประเด็น แก้พ.ร.บ.การศึกษาชาติ

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2015-08-17 เปิดอ่านแล้ว : 810 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

เคาะ6ประเด็น แก้พ.ร.บ.การศึกษาชาติ

คณะอนุกรรมการปรับปรุง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ สรุป 6 ประเด็นต้องแก้ไขกฎหมาย ยอมรับหลังการปฏิรูปคุณภาพเด็กไทยยังไม่น่าพอใจ 

วันนี้ (17 ส.ค.) ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ซึ่งมีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธาน เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาถึงภาพรวมการศึกษาไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันว่า กฎหมายการศึกษาควรออกมาในรูปแบบไหน และควรมีกลไกขับเคลื่อนในทางปฎิบัติให้เกิดผลสำเร็จได้อย่างไร โดยที่ประชุมได้ข้อสรุปแนวทางการแก้ไข พ.ร.บ.ดังกล่าวใน 6 ประเด็น คือ 1.เด็กไทยควรจะเป็นอย่างไรในอนาคต 2.ครูในอนาคต 3.กระบวนการจัดการศึกษาที่นำไปสู่เป้าหมายของการศึกษาทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึง ระดับอุดมศึกษา 4.การบริหารจัดการสถานศึกษา 5.การจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษา และ 6.ระบบการวัดและประเมินผล เลขาธิการ สกศ.กล่าวต่อไปว่า แนวทางปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ทั้ง 6 ประเด็นนั้น จะมีการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น ดำเนินการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง เพื่อให้ได้ข้อเสนอที่มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงกฎหมายการศึกษาของชาติให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม และนำเสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา ที่มี พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ เพื่อพิจารณาต่อไป “ที่ประชุมได้หารือถึงผลการปฎิรูปการศึกษาที่ผ่านมา รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ว่าอะไรที่ทำแล้วประสบความสำเร็จ และเรื่องใดที่ยังทำไม่สำเร็จ โดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์ของเด็ก ในด้านคุณธรรมและจริยธรรม ขณะเดียวกันทิศทางกฎหมายการศึกษาควรจะเขียนไว้อย่างไร ซึ่งที่ประชุมอยากเห็นเด็กที่จบการศึกษาภาคบังคับทุกคนจะต้องอ่านออกเขียน ได้ คำนวณพื้นฐานได้ พร้อมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่ไปด้วย เพราะทุกวันนี้เด็กที่สำเร็จการศึกษาออกไป ยังมีคุณภาพไม่เป็นที่น่าพอใจเท่าที่ควร” เลขาธิการ สกศ.กล่าว.“

อ่านต่อที่ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2558 เวลา 14:00 น.

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
เคาะ6ประเด็น
แก้พ.ร.บ.การศึกษาชาติ