ครบ 22,222 ไลค์ แจกสื่อการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน
ครบ 22,222 ไลค์ แจกสื่อการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน

Advertisement

Advertisement

ครบ 22,222 ไลค์ แจกสื่อการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2015-05-17 เปิดอ่านแล้ว : 2677 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ครบ 22,222 ไลค์ แจกสื่อการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

ระดับประถมศึกษา

- การวัดน้ำหนัก

- การวัดปริมาตร

- เงิน

- โจทย์ปัญหาร้อยละ

- เวลา

- อัตราส่วนและร้อยละ

- ความสัมพันธ์ระหว่างเรขาคณิต2มิติิและ3มิติ

 

คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3

- การคูณจำนวนเต็ม

- การบวกจำนวนเต็ม

- การประยุกต์ของสมการเชิงเส้น

- การหารจำนวนเต็ม

- คู่อันกับและกราฟ

- ทฤษฎีบทปีทาโกรัสและบทกลับ

- สนุกคิดพิชิตการลบ

 

คณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 4

- เรขาคณิตวิเคราะห์


กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

ระดับประถมศึกษา

- ดอกไม้กับการสืบพันธุ์ของพืช

- เมฆ หมอก ฝน

- ระบบสุริยะจักรวาล

- ระบบอวัยวะภายในร่างกายของเรา

- วัฏจักรชีวิตของแมลง

- อาหารและสารอาหาร

 

วิทยาศาสตร์ช่วงชั้นที่ 3

- ลักษณะทางพันธุกรรม

- ห่วงโซ่อาหาร

- อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

 

วิทยาศาสตร์ช่วงชั้นที่ 4

- กระบวนการสังเคราะห์แสง

- การเคลื่อนที่และตำแหน่งของวัตถุ

- ซากดึกดำบรรพ์

- เธอใช่มั๊ยคือสมบัติของธาตุ

- แผ่นดินไหว

- มารู้จักสมดุลเคมีกันดีมั้ย

- ระบบประสาทรอบนอก

- ระบบสมอง

- ร่างกายของพืชเป็นเช่นไร

- กรด-เบสในชีวิตประจำวัน

- การตอบสนองของพืช

- การทดสอบสารอาหาร

- การลำเลียงน้ำและอาหารของพืช

- ภาวะโลกร้อน

- แสงและการรับรู้สี


ชุดบทเรียนวิชาฟิสิกส์

- การเคลื่อนที่ใน 1 และ 2 มิติ 

- แรง มวลและกฎการเคลื่อนที่ 

- การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ 

- งานและพลังงาน 

- โมเมนตัมและการดล 

- การเคลื่อนที่แบบหมุน 

- สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น 

- ของไหล 

- ความร้อน 

- คลื่นกล 

- เสียง 

- แสง 

- แสงและทัศนอุปกรณ์ 

- ไฟฟ้าสถิต 

- ไฟฟ้าและแม่เหล็ก1 

- ไฟฟ้าและแม่เหล็ก2 

- คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

- ฟิสิกส์อะตอม 

- ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 

- วัสดุอิเล็กทรอนิกส์

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

ระดับประถมศึกษา

- นิทานพื้นบ้านภาคกลาง เรื่อง ปลาบู่ทอง

- นิทานพื้นบ้านภาคกลาง เรื่อง พิกุลทอง

- นิทานพื้นบ้านภาคใต้ เรื่อง พรานกับลูกเศรษฐี

- นิทานพื้นบ้านภาคเหนือ เรื่อง จำปาสี่ต้น

- นิทานพื้นบ้านภาคอีสาน เรื่อง กำพร้าไหคำ

 

ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 3

- ชวนน้องเขียนกลอน

- เด็กไทยยุคใหม่หัวใจรักการอ่าน

- สื่อสารผ่านราชาศัพท์

- อ่านแล้วคิดพินิจคุณค่า

 

ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 4

- ตามรอยพระมัทรี

- มหาชาติ สมบัติชาติ

- สนุกกับเกมคำ


กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม 

 

สังคมศึกษา ช่วงชั้นที่ 3

- การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475

- คนไทยมาจากไหน

- พระมหาปชาบดีเถรี

- พระอัญญาโกณฑัญญะ

- ภูมิปัญญาชาวบ้าน

- มหัศจรรย์วัฒนธรรม

- ส้มจุกเรียนรู้ประเพณีไทย

- สองมหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา


สังคมศึกษา ช่วงชั้นที่ 4

- ไข่ตุ๋นกับการเลือกตั้ง

- ตั๊กแตนผจญภัย

- นายสุมนมาลาการ

- บุคคลนั้นสำคัญแค่ไหน

- พระเวสสันดร

- วันสำคัญทางศาสนาน่าสนใจ

- หลักฐานและวิธีการทางประวัติศาสตร์

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

ภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่ 3

- FamilyTree

- Greeting

- Weather

 

ภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่ 4

- Advertising

- Daily life

- health

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา

 

สุขศึกษา ช่วงชั้นที่ 3

- ภูมิปัญญาไทยใส่ใจสุขภาพ

- มหันตภัยร้าย

- มุมเสี่ยงวัยใส

 

สุขศึกษาช่วงชั้นที่ 4

- บอลมหัศจรรย์

- พลังแห่งชีวิต

- สมรรถภาพทางกาย

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

ศิลปะช่วงชั้นที่ 3

- Art Action

- โขนแสนสนุก

 

ศิลปะช่วงชั้นที่ 4

- ดนตรี 4 ภาคมหาสนุก

- บทเพลงพระราชนิพนธ์

- มหัศจรรย์นาฏศิลป์

- วงดนตรี

- ศิลปะแห่งความประทับใจ

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

และเทคโนโลยี

 

การงานอาชีพและเทคโนโลยีช่วงชั้นที่ 3

- นกน้อยในสวนมะพร้าว

 

การงานอาชีพและเทคโนโลยีช่วงชั้นที่ 4

-ภูมิปัญญาไทย สมุนไพรใกล้ตัว

 

การพัฒนากระบวนการคิดสร้างสรรค์

- ขนมไทย

- ดนตรีไทย

- ประเพณีไทย

- ระบายสีตัวละครในวรรณคดีไทย

- แหล่งท่องเที่ยวเชียงใหม่

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

ดาวน์โหลดฟรี!! โปรแกรมจัดตารางเรียน

ดาวน์โหลดฟรี!! โปรแกรมจัดตารางเรียน(9921)

คุณครูดาวน์โหลดไปใช้เลย!! ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4.0

คุณครูดาวน์โหลดไปใช้เลย!! ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4.0(35471)

ดาวน์โหลดที่นี่!! หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

ดาวน์โหลดที่นี่!! หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น(18631)

ตัวอย่างเครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน

ตัวอย่างเครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน (17504)

ไฟล์word!! แบบคำขอมีวิทยฐานะ (วฐ.1-3) สำหรับคุณครู แบบใหม่ (ว21) ครบทุกสังกัด!!

ไฟล์word!! แบบคำขอมีวิทยฐานะ (วฐ.1-3) สำหรับคุณครู แบบใหม่ (ว21) ครบทุกสังกัด!! (23858)

เอกสาร หลักฐาน การศึกษา ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

เอกสาร หลักฐาน การศึกษา ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (8413)

“ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน” หลายร้อยเรื่อง (ไฟล์ PDF และ ไฟล์ Word แก้ไขได้)

“ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน” หลายร้อยเรื่อง (ไฟล์ PDF และ ไฟล์ Word แก้ไขได้) (26289)

14 รูปแบบ การจัดโต๊ะในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้

14 รูปแบบ การจัดโต๊ะในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ (47273)

สพฐ.เผยแพร่ หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้

สพฐ.เผยแพร่ หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้(22795)

คำอธิบายและไฟล์ตัวอย่าง “การพิมพ์หนังสือราชการ” ที่ถูกต้อง ตามระเบียบ งานสารบรรณ

คำอธิบายและไฟล์ตัวอย่าง “การพิมพ์หนังสือราชการ” ที่ถูกต้อง ตามระเบียบ งานสารบรรณ(10902)


Tags
ครบ
22,222
ไลค์
แจกสื่อการเรียนการสอน
เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน