แนะกศจ.เรียกครูขึ้นบัญชีรายงานตัวก่อน2พ.ค.
แนะกศจ.เรียกครูขึ้นบัญชีรายงานตัวก่อน2พ.ค.

Advertisement

Advertisement

แนะกศจ.เรียกครูขึ้นบัญชีรายงานตัวก่อน2พ.ค.

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2016-04-26 เปิดอ่านแล้ว : 1084 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

แนะกศจ.เรียกครูขึ้นบัญชีรายงานตัวก่อน2พ.ค.

"พินิจ ศักดิ์" แนะทางออกปัญหาบรรจุครูที่ขึ้นบัญชีไว้แล้วไม่ทัน ในช่วงรอยต่อเปลี่ยนโครงสร้าง โดยให้ผู้แทน ก.ค.ศ. แนะ กศจ. เรียกผู้ที่ขึ้นบัญชีมารายงานตัวไว้ก่อนหมดอายุ 2 พ.ค.นี้ เผย รมว.ศธ.กำลังหาทางเยียวยาผู้พลาดการบรรจุ

นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (เลขาฯ ก.ค.ศ.) กล่าวว่า ตนได้เชิญผู้แทน ก.ค.ศ.ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) จังหวัดต่างๆ มาหารือ เพื่อสอบถามปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของ กศจ.จังหวัดต่างๆ รวมถึงขัดข้องในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.) โดยให้ส่งข้อมูลให้ ก.ค.ศ.ในฐานะทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค (คปภ.) รวมรวบ ซึ่งจากการหารือพบว่ายังมีหลายเรื่องที่ต้องเร่งดำเนินการ และเสนอให้มีการปรับแก้ระเบียบหลักเกณฑ์ให้เป็นไปตามคำสั่งคณะรักษาความสงบ แห่งชาติ (คสช.) และนโยบายของ คปภ. เช่น เรื่องการปรับแก้หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าสู่ตำแหน่งของรองผู้อำนวยการสถาน ศึกษา (รอง ผอ.) และผู้อำนวยการสถานศึกษา (ผอ.) ซึ่ง ก.ค.ศ.ได้เสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) พิจารณาแล้ว ซึ่งร่างหลักเกณฑ์ใหม่จะมีการกำหนดคุณสมบัติ โดยเพิ่มประสบการณ์ด้านบริหาร และการดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาขนาดต่างๆ ส่วนหลักเกณฑ์คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้า ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยนั้น ไม่ต้องมีการปรับแก้ เพราะในคำสั่งระบุชัดเจนว่า ให้โอนอำนาจของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษา มาเป็นอำนาจของ กศจ. ดังนั้นอะไรที่ อ.ก.ค.ศ.ดำเนินการอยู่เดิม ก็จะไปเป็นอำนาจของ กศจ.โดยอัตโนมัติ

สำหรับกรณีบรรจุครูผู้ช่วย ที่ขึ้นบัญชีไว้ในเขตพื้นที่ต่างๆ แล้วจะครบกำหนดสองปี ในวันที่ 26 เมษายน วันที่ 28 เมษายน และวันที่ 2 พฤษภาคมนี้นั้น ทำให้ผู้ขึ้นบัญชีเกิดความกังวลว่า กศจ.แต่ละจังหวัดจะไม่สามารถเรียกบรรจุแต่งตั้งได้ทันกำหนด และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) หาแนวทางเยียวยา ผู้ที่พลาดจากการบรรจุแต่งตั้ง เนื่องจากเป็นช่วงรอยต่อการตั้ง กศจ.นั้น การพิจารณาเรียกบรรจุเป็นอำนาจของ กศจ. ซึ่งสามารถพิจารณาได้ว่าจะเรียกบรรจุจากผู้ที่สอบขึ้นบัญชีไว้หรือเปิดสอบ บรรจุใหม่ทั้งหมด โดยจะดูจากจำนวนอัตราว่างและสาขา ที่แต่ละโรงเรียนในเขตพื้นที่ฯ กำหนดมา ทั้งนี้การเรียกบรรจุจากผู้ที่ขึ้นบัญชีไว้ โดยปกติก็ไม่สามารถเรียกได้ครบทุกคน ซึ่งได้ขอให้ผู้แทน ก.ค.ศ.ใน กศจ.แต่ละจังหวัดไปให้ความเห็นใน กศจ.ว่า ถ้าจะมีการเรียกบรรจุ ให้พยายามประสานผู้ที่ขึ้นบัญชี ให้มารายงานตัว ก่อนวันที่บัญชีหมดอายุ เพราะการขยายหรือไม่ขยายอายุบัญชีนั้น อาจจะต้องอยู่ที่การตีความ และเป็นการพิจารณาของ คปภ. ซึ่งจะต้องมีมติออกมา.

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
แนะกศจ.เรียกครูขึ้นบัญชีรายงานตัวก่อน2พ.ค.