ข่าวดี! อาชีวะเรียกบรรจุครูผู้ช่วย 737 อัตรา
ข่าวดี! อาชีวะเรียกบรรจุครูผู้ช่วย 737 อัตรา

Advertisement

Advertisement

ข่าวดี! อาชีวะเรียกบรรจุครูผู้ช่วย 737 อัตรา

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-02-02 เปิดอ่านแล้ว : 2661 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ข่าวดี! อาชีวะเรียกบรรจุครูผู้ช่วย 737 อัตรา

อาชีวะเรียกบรรจุครูผู้ช่วย 737 อัตรา

สอศ.เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 737 อัตรา ใน 50 กลุ่มวิชา วันที่ 12-14 ก.พ.เปิดให้แจ้งความจำนงเลือกสถานศึกษา เพื่อเริ่มปฏิบัติการสอน วันที่ 19 ก.พ.นี้

ศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.31 น

วันนี้(2 ก.พ.)​ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.)เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ทำการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันครูผู้ช่วย จำนวน 6,352 คน ใน 63 กลุ่มวิชา และได้ดำเนินการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันที่ขึ้นบัญชีมารายงานตัวแสดงความจำนงเลือกสถานศึกษาไปแล้ว จำนวน 1,191 คน และมีกลุ่มวิชาที่เรียกหมดบัญชีไปแล้ว 11 กลุ่มวิชา

 คือสาขาวิชาช่างพิมพ์ ช่างไฟฟ้ากำลัง  เมคคาทรอนิกส์  ช่างสำรวจ  เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เทคนิคพลังงาน ตัวถังและสีรถยนต์ ปฐพีวิทยา ช่างกลเกษตร เครื่องประดับอัญมณี เสริมสวย คงเหลือผู้ขึ้นบัญชี จำนวน 5,161 คน และมีกลุ่มวิชาที่เหลืออีก 50 กลุ่มวิชา  ซึ่งบัญชีผู้สอบแข่งขันจะใช้ได้ถึงวันที่  25 ก.พ.2561 และหมดอายุบัญชีในวันที่  26 ก.พ.นี้

Advertisement

​เลขาธิการ กอศ. กล่าวต่อไปว่า ในวันที่  12-14 ก.พ.นี้ สอศ. จะดำเนินการเรียกผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศมารายงานตัวแสดงความจำนงเลือกสถานศึกษาในสังกัด สอศ. อีก 737 ราย  มีกลุ่มวิชาที่เลือกได้  50 กลุ่มวิชา  ได้แก่ ช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต 71 อัตรา  ช่างเชื่อมโลหะ 28  อัตรา ช่างไฟฟ้ากำลัง  55 อัตรา  ช่างยนต์ 63 อัตรา  ช่างอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีโทรคมนาคม 28 อัตรา ช่างเครื่องมือวัดและควบคุม 2 อัตรา เมคคาทรอนิกส์ 1 อัตรา ช่างก่อสร้างและโยธา  36  อัตรา  อุตสาหกรรมยาง 1 อัตรา  สถาปัตยกรรม  3  อัตรา  เทคนิคคอมพิวเตอร์  16  อัตรา  เทคนิคพลังงาน 1 อัตรา  ตัวถังและสีรถยนต์  1  อัตรา  ภาษาไทย 30 อัตรา ภาษาอังกฤษ 38 อัตรา สังคม 18 อัตรา  คณิตศาสตร์ 12  อัตรา  พลศึกษา  13  อัตรา  วิทยาศาสตร์ทั่วไป 17 อัตรา  เคมี 2 อัตรา  ฟิสิกส์ 3 อัตรา กฎหมาย 4 อัตรา พืชศาสตร์และเกษตรกรรมอุตสาหกรรม  6 อัตรา  อารักขาพืช 3 อัตรา  เกษตรศาสตร์  2  อัตรา  ธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ 3 อัตรา ช่างกลเกษตร 3 อัตรา  เทคโนโลยีภูมิทัศน์  4  อัตรา 

สัตวศาสตร์และสัตวรักษ์ 7 อัตรา  เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 6 อัตรา ศิลปการดนตรี 3 อัตรา วิจิตรศิลป์ 3 อัตรา คอมพิวเตอร์กราฟิก 10 อัตรา เทคโนโลยีศิลปกรรม/การออกแบบ 6 อัตรา  การถ่ายภาพ/มัลติมีเดีย 1 อัตรา การท่องเที่ยว 9 อัตรา  การโรงแรม  27  อัตรา การบัญชี 55 อัตรา  การเลขานุการ 7 อัตรา การเงินและการธนาคาร  4  อัตรา  การจัดการทั่วไปและการจัดการทรัพยากรมนุษย์  2  อัตรา  การตลาด  18  อัตรา ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 2 อัตรา  การจัดการโลจิสติกส์  12  อัตรา  ภาษาจีน  7  อัตรา  คอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 32 อัตรา  อาหารและโภชนาการ 35  อัตรา  อุตสาหกรรมอาหาร 4  อัตรา  คหกรรมศาสตร์13 อัตรา ผ้าและเครื่องแต่งกาย 10 อัตรา

 ทั้งนี้ สอศ.กำหนดให้ไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการที่สถานศึกษาตามที่ได้แจ้งความจำนงเลือกไว้ในวันที่  19 ก.พ.2561  ซึ่งถือเป็นวันบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ...

ที่มา : เดลินิวส์ ศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.31 น

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
ข่าวดี!
อาชีวะเรียกบรรจุครูผู้ช่วย
737
อัตรา