มาแล้ว!! ไฟล์ excel สำหรับบันทึกคะแนนข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2560 พร้อมอ่านวิธีการบันทึกที่นี่!!
มาแล้ว!! ไฟล์ excel สำหรับบันทึกคะแนนข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2560 พร้อมอ่านวิธีการบันทึกที่นี่!!

Advertisement

Advertisement

มาแล้ว!! ไฟล์ excel สำหรับบันทึกคะแนนข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2560 พร้อมอ่านวิธีการบันทึกที่นี่!!

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-03-08 เปิดอ่านแล้ว : 30806 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

มาแล้ว!! ไฟล์ excel สำหรับบันทึกคะแนนข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2560 พร้อมอ่านวิธีการบันทึกที่นี่!!

เรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา

จากการใช้โปรแกรมประมวลผลข้อสอบกลาง พบว่ามีปัญหาเชิงระบบ ขาดความคล่องตัวและความสะดวกในการเข้าถึง ยังเป็นการสร้างภาระให้กับโรเรียนนั้น ในการนี้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และลดภาระให้กับโรงเรียนจึงมีแนวดำเนินงานดังนี้

1. สพฐ. ขอปิดระบบการกรอกและประมวลข้อสอบกลางด้วยโปรแกรมดังกล่าว

2.ขอให้โรงเรียนวิเคราะห์ผลและคิดคะแนนจากการสอบด้วยวิธีการของโรงเรียนเองได้ โดยไม่ต้องกรอกผลสอบและรายงานข้อมูลผ่านระบบฯส่งให้เขต และ สพฐ.

Advertisement

3.เพื่อเป็นการบริการและช่วยเหลือโรงเรียนในการวิเคราะห์ผลการสอบทาง สพฐ. จะบริการโปรแกรม excel ให้ กับโรงเรียนเพื่อนำไปใช้วิเคราะห์ผลในระดับโรงเรียน โดยจะอัพโหลดโปรแกรม excel ให้ใช้ในวันที่ 8 มีนาคม 2561

4.สำหรับโรงเรียนที่ได้กรอกผลการทดสอบผ่านระบบมาแล้วนั้น ทาง สพฐ. จะใช้ประโยชน์จากข้อมูลผลการทดสอบของโรงเรียนดังกล่าว เพื่อวิเคราะห์ผลในภาพรวมคุณภาพของผู้เรียนจากการใช้ข้อสอบกลางเพื่อสะท้อนผลในการดำเนินงานต่อไป

ขอขอบคุณในความร่วมมือและขออภัยสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นมา ณ โอกาสนี้

มาแล้ว!! ไฟล์ excel สำหรับบันทึกคะแนนข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2560 พร้อมอ่านวิธีการบันทึกที่นี่!!     มาแล้ว!! ไฟล์ excel สำหรับบันทึกคะแนนข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2560 พร้อมอ่านวิธีการบันทึกที่นี่!!     มาแล้ว!! ไฟล์ excel สำหรับบันทึกคะแนนข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2560 พร้อมอ่านวิธีการบันทึกที่นี่!!     มาแล้ว!! ไฟล์ excel สำหรับบันทึกคะแนนข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2560 พร้อมอ่านวิธีการบันทึกที่นี่!!     มาแล้ว!! ไฟล์ excel สำหรับบันทึกคะแนนข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2560 พร้อมอ่านวิธีการบันทึกที่นี่!!     มาแล้ว!! ไฟล์ excel สำหรับบันทึกคะแนนข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2560 พร้อมอ่านวิธีการบันทึกที่นี่!!

ดาวน์โหลดไฟล์ : ดาวน์โหลดไฟล์ คลิกเบาๆที่นี่!!

ที่มา : สทศ.สพฐ.

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
มาแล้ว!!
ไฟล์
excel
สำหรับบันทึกคะแนนข้อสอบกลาง
ปีการศึกษา
2560
พร้อมอ่านวิธีการบันทึกที่นี่!!