อ่านที่นี่! คู่มือการใช้งานระบบพัฒนาครู Training OBEC
อ่านที่นี่! คู่มือการใช้งานระบบพัฒนาครู Training OBEC

Advertisement

Advertisement

อ่านที่นี่! คู่มือการใช้งานระบบพัฒนาครู Training OBEC

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-03-25 เปิดอ่านแล้ว : 21693 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

อ่านที่นี่! คู่มือการใช้งานระบบพัฒนาครู Training OBEC

สวัสดีครับทุกท่าน หลังจากเมื่อวนัที่ 23 มี.ค. ที่ผ่านมา สพฐ.ได้ประกาศรายชื่อหลักสูตรที่ผ่านการพิจารณาให้ข้าราชการครู สังกัด สพฐ. สามารถเข้าอบรมได้ไปแล้วนั้น วันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตจึงขอนำคู่มือการใช้งานระบบ ระบบ Training OBEC ของคุณครู มาให้ศึกษาทำความเข้าใจดังนี้

1. ก่อนทำการเข้าใช้งาน ครูต้องลงทะเบียนเพื่อไปเลือกหลักสูตรที่ต้องการเข้าอบรม ขั้นตอนนี้ต้องกรอกอีเมลล์เพื่อเป็นช่องทางส ารองในการติดต่อในกรณีที่ลืมรหัสผ่าน ดังนั้นผู้ลงทะเบียนควรมั่นใจว่า อีเมลล์ที่กรอกลงไปสามารถเข้าใช้งานได้จริงและ สามารถจดจำรหัสผ่านได้

*** หากไม่มั่นใจอีเมลล์ก่อนลงทะเบียนในหน้านี้ แนะนำให้สมัครใหม่และจดจำ รหัสผ่านของอีเมลล์ไว้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ควรจดจำรหัสผ่านของระบบนี้ไว้ด้วย เพื่อลดปัญหาการลืมรหัสผ่าน

2. หลังจากทำการตั้งรหัสผ่านเสร็จสิ้นแล้ว เข้าสู่หน้าเว็บไวต์ http://training.obec.go.th เพื่อเข้าสู่ระบบ โดยกรอกเลขบัตรประจำตัว ประชาชนของตนเอง 13 หลักและรหัสผ่านที่ได้ตั้งไว้

***หมายเหตุ : ระบบมีคู่มือการใช้งานบนเว็บไซต์ http://training.obec.go.th/admin

คู่มือการใช้งานพัฒนาครู Training OBEC

อ่านที่นี่! คู่มือการใช้งานระบบพัฒนาครู Training OBEC

คู่มือการใช้งานพัฒนาครู Training OBEC

อ่านที่นี่! คู่มือการใช้งานระบบพัฒนาครู Training OBEC

คู่มือการใช้งานพัฒนาครู Training OBEC

อ่านที่นี่! คู่มือการใช้งานระบบพัฒนาครู Training OBEC

คู่มือการใช้งานพัฒนาครู Training OBEC

อ่านที่นี่! คู่มือการใช้งานระบบพัฒนาครู Training OBEC

คู่มือการใช้งานพัฒนาครู Training OBEC

อ่านที่นี่! คู่มือการใช้งานระบบพัฒนาครู Training OBEC

คู่มือการใช้งานพัฒนาครู Training OBEC

อ่านที่นี่! คู่มือการใช้งานระบบพัฒนาครู Training OBEC

คู่มือการใช้งานพัฒนาครู Training OBEC

อ่านที่นี่! คู่มือการใช้งานระบบพัฒนาครู Training OBEC

คู่มือการใช้งานพัฒนาครู Training OBEC

อ่านที่นี่! คู่มือการใช้งานระบบพัฒนาครู Training OBEC

คู่มือการใช้งานพัฒนาครู Training OBEC

อ่านที่นี่! คู่มือการใช้งานระบบพัฒนาครู Training OBEC

Advertisement

คู่มือการใช้งานพัฒนาครู Training OBEC

อ่านที่นี่! คู่มือการใช้งานระบบพัฒนาครู Training OBEC

คู่มือการใช้งานพัฒนาครู Training OBEC

อ่านที่นี่! คู่มือการใช้งานระบบพัฒนาครู Training OBEC

คู่มือการใช้งานพัฒนาครู Training OBEC

อ่านที่นี่! คู่มือการใช้งานระบบพัฒนาครู Training OBEC

คู่มือการใช้งานพัฒนาครู Training OBEC

อ่านที่นี่! คู่มือการใช้งานระบบพัฒนาครู Training OBEC

คู่มือการใช้งานพัฒนาครู Training OBEC

อ่านที่นี่! คู่มือการใช้งานระบบพัฒนาครู Training OBEC

คู่มือการใช้งานพัฒนาครู Training OBEC

อ่านที่นี่! คู่มือการใช้งานระบบพัฒนาครู Training OBEC

คู่มือการใช้งานพัฒนาครู Training OBEC

อ่านที่นี่! คู่มือการใช้งานระบบพัฒนาครู Training OBEC

คู่มือการใช้งานพัฒนาครู Training OBEC

อ่านที่นี่! คู่มือการใช้งานระบบพัฒนาครู Training OBEC

คู่มือการใช้งานพัฒนาครู Training OBEC

อ่านที่นี่! คู่มือการใช้งานระบบพัฒนาครู Training OBEC

คู่มือการใช้งานพัฒนาครู Training OBEC

อ่านที่นี่! คู่มือการใช้งานระบบพัฒนาครู Training OBEC

คู่มือการใช้งานพัฒนาครู Training OBEC

อ่านที่นี่! คู่มือการใช้งานระบบพัฒนาครู Training OBEC

คู่มือการใช้งานพัฒนาครู Training OBEC

ที่มา : ดาวน์โหลดไฟล์

ที่มา : ระบบ Training OBEC

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

ดาวน์โหลดฟรี!! โปรแกรมจัดตารางเรียน

ดาวน์โหลดฟรี!! โปรแกรมจัดตารางเรียน(9921)

คุณครูดาวน์โหลดไปใช้เลย!! ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4.0

คุณครูดาวน์โหลดไปใช้เลย!! ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4.0(35471)

ดาวน์โหลดที่นี่!! หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

ดาวน์โหลดที่นี่!! หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น(18631)

ตัวอย่างเครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน

ตัวอย่างเครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน (17504)

ไฟล์word!! แบบคำขอมีวิทยฐานะ (วฐ.1-3) สำหรับคุณครู แบบใหม่ (ว21) ครบทุกสังกัด!!

ไฟล์word!! แบบคำขอมีวิทยฐานะ (วฐ.1-3) สำหรับคุณครู แบบใหม่ (ว21) ครบทุกสังกัด!! (23858)

เอกสาร หลักฐาน การศึกษา ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

เอกสาร หลักฐาน การศึกษา ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (8413)

“ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน” หลายร้อยเรื่อง (ไฟล์ PDF และ ไฟล์ Word แก้ไขได้)

“ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน” หลายร้อยเรื่อง (ไฟล์ PDF และ ไฟล์ Word แก้ไขได้) (26289)

14 รูปแบบ การจัดโต๊ะในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้

14 รูปแบบ การจัดโต๊ะในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ (47273)

สพฐ.เผยแพร่ หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้

สพฐ.เผยแพร่ หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้(22795)

คำอธิบายและไฟล์ตัวอย่าง “การพิมพ์หนังสือราชการ” ที่ถูกต้อง ตามระเบียบ งานสารบรรณ

คำอธิบายและไฟล์ตัวอย่าง “การพิมพ์หนังสือราชการ” ที่ถูกต้อง ตามระเบียบ งานสารบรรณ(10902)


Tags
อ่านที่นี่!
คู่มือการใช้งานระบบพัฒนาครู
Training
OBEC