รู้ยัง!! ร่าง พรบ.ครูฯ ฉบับใหม่!! กำหนดให้ข้าราชการครูฯ บางตำแหน่ง ทำสัญญาจ้างรายปี
รู้ยัง!! ร่าง พรบ.ครูฯ ฉบับใหม่!! กำหนดให้ข้าราชการครูฯ บางตำแหน่ง ทำสัญญาจ้างรายปี

Advertisement

Advertisement

รู้ยัง!! ร่าง พรบ.ครูฯ ฉบับใหม่!! กำหนดให้ข้าราชการครูฯ บางตำแหน่ง ทำสัญญาจ้างรายปี

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-10-17 เปิดอ่านแล้ว : 63465 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

รู้ยัง!! ร่าง พรบ.ครูฯ ฉบับใหม่!! กำหนดให้ข้าราชการครูฯ บางตำแหน่ง ทำสัญญาจ้างรายปี

สวัสดีครับ วันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมมีข่าวความเคลื่อนไหวในวงการศึกษามาฝากเช่นเคยครับ โดยเมื่อเร็วๆนี้ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้เผยแพร่ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. .... โดยมีประเด็นที่มีการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจในหลายประเด็นทั้ง การมี อ.ก.ค.ศ. จังหวัด หรือ การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูในตำแหน่งต่างๆที่มีการมอบหมายชัดเจนขึ้น

แต่มีประเด็นที่น่าสนใจอีกประเด็นคือ การกําหนดให้ตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บางตําแหน่งเป็นสัญญาจ้างปฏิบัติงานรายปี ซึ่งในร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. .... มาตรา 64 ระบุว่า

"นอกจากการบรรจุและแต่งตั้งเพื่อให้บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาแล้ว ก.ค.ศ. อาจกําหนดให้ตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บางตําแหน่งเป็นสัญญาจ้างปฏิบัติงานรายปีหรือโดยมีกําหนดเวลาตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. กําหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง หรือเป็นพนักงานราชการ โดยไม่ต้องเป็นข้าราชการก็ได้ในกรณีที่ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งเป็นบุคคลภายนอก และ ก.ค.ศ. กําหนดให้มี สถานภาพเป็นข้าราชการ ให้ผู้นั้นมีสิทธิหน้าที่และได้รับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ เช่นเดียวกับข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ในระหว่างสัญญาจ้าง เว้นแต่สัญญาจ้างนั้นจะได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น หรือกําหนดยกเว้นเป็นกรณีเฉพาะไว้Advertisement

ให้นําบทบัญญัติในเรื่องคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง การสรรหาและการบรรจุ และแต่งตั้งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาใช้บังคับกับผู้ดํารงตําแหน่งตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง หรือวรรคสองโดยอนุโลม ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในระเบียบ ก.ค.ศ.จากมาตรา 64 ก็พอจะสรุปได้ว่า อาจจะมีตำแหน่งข้าราชการครูบางตำแหน่ง (ไม่รู้ว่าตำแหน่งอะไรบ้าง ) จะมีสัญญาจ้างเป็นรายปี และได้รับสวัสดิการเช่นเดียวกับข้าราชการทั่วไปแต่อยู่ในระยะเวลาสัญญาจ้างเท่านั้น

และเมื่อตรวจสอบไปที่ข้อมูลการสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. .... กลับไม่พบความเห็นเกี่ยวกับ มาตราที่ 64 แต่อย่างใด ซึ่งก็ต้องรอดูแนวทางของ ก.ค.ศ. ต่อไปว่าจะมีการชี้แจงทำความเข้าใจในประเด็นนี้ต่อไปอย่างไรครับ

ทีมงานครูอัพเดตดอทคอม

อ้างอิงข้อมูลจาก : ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ...

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
รู้ยัง!!
ร่าง
พรบ.ครูฯ
ฉบับใหม่!!
กำหนดให้ข้าราชการครูฯ
บางตำแหน่ง
ทำสัญญาจ้างรายปี