คุณครูเตรียมเฮ!! ร่างพรบ. การศึกษาฉบับใหม่ กำหนดให้สถานศึกษา มีบุคลากรทำหน้าที่ด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ และด้านบริหารบุคลากร เพื่อลดภาระงานครู
คุณครูเตรียมเฮ!! ร่างพรบ. การศึกษาฉบับใหม่ กำหนดให้สถานศึกษา มีบุคลากรทำหน้าที่ด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ และด้านบริหารบุคลากร เพื่อลดภาระงานครู

Advertisement

Advertisement

คุณครูเตรียมเฮ!! ร่างพรบ. การศึกษาฉบับใหม่ กำหนดให้สถานศึกษา มีบุคลากรทำหน้าที่ด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ และด้านบริหารบุคลากร เพื่อลดภาระงานครู

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2019-02-26 เปิดอ่านแล้ว : 46006 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

คุณครูเตรียมเฮ!! ร่างพรบ. การศึกษาฉบับใหม่ กำหนดให้สถานศึกษา มีบุคลากรทำหน้าที่ด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ และด้านบริหารบุคลากร เพื่อลดภาระงานครู

สวัสดีครับทุกท่าน วันนี้ (27 ก.พ. 2562)เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอนำความเคลื่อนไหวในแวดวงการศึกษามานำเสนอให้ทุกท่านได้รับทราบเช่นเคยครับ

หลายท่านที่ติดตามข่าวสารด้านการศึกษาจะเห็นว่ามีประเด็นข่าวที่ร้อนแรงหลายเรื่องด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็น ครูใหญ่ หรือ เรื่องการทำร้ายครูนักเรียนในการสอบ GAT-PAT

แต่วันนี้นี้มีประเด็นที่น่าสนใจ หลังจากที่ทีมงานครูอัพเดตดอทคอมได้อ่าน ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ฉบับผ่านมติครม.เมื่อวันที่ ๒๔ ต.ค. ๖๑ ซึ่งมีประเด็นที่สำคัญและน่าสนใจหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการจัดการศึกษา การกระจายอำนาจให้สถานศึกษา การกำหนดให้มีบุคลากรสนับสนุนการจัดการด้านธุรการ ด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ และด้านบริหารบุคลากรศึกษา เป็นต้น

โดยวันนี้ขอนำเสนอประเด็นการกำหนดให้มีบุคลากรสนับสนุนการจัดการศึกษาด้านธุรการ ด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ และด้านบริหารบุคลากร โดยมีรายละเอียดใน ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ฉบับผ่านมติครม.เมื่อวันที่ ๒๔ ต.ค. ๖๑ ดังนี้

มาตรา ๔๖ ใน ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ฉบับผ่านมติครม.เมื่อวันที่ ๒๔ ต.ค. ๖๑ ระบุว่า ให้สถานศึกษาจัดบุคลากรทำหน้าที่สนับสนุนงานด้านธุรการ ด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ และด้านบริหารบุคลากร เพื่อมิให้งานดังกล่าวเป็นภาระที่เกินสมควรแก่ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ จัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียน

ในกรณีที่เป็นสถานศึกษาของรัฐ ให้รัฐจัดบุคลากรเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวอย่างเพียงพอ โดยอาจให้มีการใช้บุคลากรดังกล่าวร่วมกันระหว่างสถานศึกษาในพื้นที่ก็ได้

กรณีที่สถานศึกษาใดไม่อาจจัดให้มีบุคลากรตามวรรคหนึ่งได้ ให้กระทรวงเป็นผู้จัดให้มีบริการ เพื่อช่วยเหลือการดำเนินการดังกล่าวแก่สถานศึกษา โดยอาจเก็บค่าใช้จ่ายจากสถานศึกษาหรือได้รับ งบประมาณจากรัฐเพื่อสนับสนุนการจัดบริการดังกล่าวตามความเหมาะสม

สรุปประเด็นสำคัญ มีดังนี้ครับ

Advertisement

วรรคแรก >> ให้สถานศึกษาจัดบุคลากรทำหน้าที่ด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ และด้านบริหารบุคลากร เพื่อลดภาระงานครู ไม่ให้กระทบการเรียนการสอน

วรรคสอง >> กรณีสถานศึกษารัฐ ให้รัฐจัดบุคลากรเพื่อทำหน้าที่ ด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ และด้านบริหารบุคลากรอย่างเพียงพอ ถ้าสถานศึกษาอยู่ในพื้นที่เดียวกันสามารถใช้บุคลากรร่วมกันได้

วรรคสาม >> ถ้าสถานศึกษาไม่สามารถจัดหาบุคลากรได้ ให้กระทรวงจัดหาให้ โดยอาจเก็บค่าใช้จ่ายจากสถานศึกษา หรือ ใช้งบประมาณจากรัฐ

สรุปสั้นๆก็คือ ให้สถานศึกษาจัดหาบุคลากรมาสนับสนุน ด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ และด้านบริหารบุคลากร เพื่อลดภาระงานครู ไม่ให้กระทบการเรียนการสอนเอง
ในกรณีสถานศึกษาของรัฐ ให้รัฐจัดหาให้ โดยอาจให้รวมตัวกันในพื้นที่แล้วจัดหามาใช้ร่วมกันก็ได้
ถ้าสถานศึกษาหาไม่ได้ให้กระทรวงหาให้ได้ ซึ่งอาจจะใช้งบสถานศึกษาหรืองบประมาณจากรัฐก็ได้ครับ

ท่านสามารถอ่านและทำความเข้าใจประเด็นต่างๆของ ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ฉบับผ่านมติครม.เมื่อวันที่ ๒๔ ต.ค. ๖๑ ได้ที่นี่ครับ

>> คลิกอ่านรายละเอียด

ทีมงานครูอัพเดตดอทคอม

(ข้อมูลนี้ยังไม่เป็นทางการ ต้องรอการทำความเข้าใจจาก กอปศ.และการประกาศใช้อย่างเป็นทางการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ครับ)

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
คุณครูเตรียมเฮ!!
ร่างพรบ.
การศึกษาฉบับใหม่
กำหนดให้สถานศึกษา
มีบุคลากรทำหน้าที่ด้านการเงิน
การบัญชีและพัสดุ
และด้านบริหารบุคลากร
เพื่อลดภาระงานครู