ดาวน์โหลดฟรี! แบบฝึกการสอนเขียนเชิงสร้างสรรค์ ป.3
ดาวน์โหลดฟรี! แบบฝึกการสอนเขียนเชิงสร้างสรรค์ ป.3

Advertisement

Advertisement

ดาวน์โหลดฟรี! แบบฝึกการสอนเขียนเชิงสร้างสรรค์ ป.3

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2015-07-22 เปิดอ่านแล้ว : 9993 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ดาวน์โหลดฟรี! แบบฝึกการสอนเขียนเชิงสร้างสรรค์ ป.3

วันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอนำเสนอ แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต  1 ที่ ศน.สายสวลี  วิทยาภัค สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 1 ได้เผยแพร่เพื่อให้คุณครูได้นำไปพัฒนานักเรียนครับ

ขอขอบคุณ ศน.สายสวลี  วิทยาภัค กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นอย่างสูงครับ

ดาวน์โหลดทั้งหมดที่นี่

หรือ

ดาวน์โหลดฟรี! แบบฝึกการสอนเขียนเชิงสร้างสรรค์ ป.3 เอกสารชุดที่ 1 (คลิกดาวน์โหลดที่นี่..) ดาวน์โหลดฟรี! แบบฝึกการสอนเขียนเชิงสร้างสรรค์ ป.3
ดาวน์โหลดฟรี! แบบฝึกการสอนเขียนเชิงสร้างสรรค์ ป.3 เอกสารชุดที่ 2 (คลิกดาวน์โหลดที่นี่..) ดาวน์โหลดฟรี! แบบฝึกการสอนเขียนเชิงสร้างสรรค์ ป.3

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

ดาวน์โหลดฟรี!! โปรแกรมจัดตารางเรียน

ดาวน์โหลดฟรี!! โปรแกรมจัดตารางเรียน(9921)

คุณครูดาวน์โหลดไปใช้เลย!! ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4.0

คุณครูดาวน์โหลดไปใช้เลย!! ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4.0(35471)

ดาวน์โหลดที่นี่!! หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

ดาวน์โหลดที่นี่!! หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น(18631)

ตัวอย่างเครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน

ตัวอย่างเครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน (17504)

ไฟล์word!! แบบคำขอมีวิทยฐานะ (วฐ.1-3) สำหรับคุณครู แบบใหม่ (ว21) ครบทุกสังกัด!!

ไฟล์word!! แบบคำขอมีวิทยฐานะ (วฐ.1-3) สำหรับคุณครู แบบใหม่ (ว21) ครบทุกสังกัด!! (23858)

เอกสาร หลักฐาน การศึกษา ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

เอกสาร หลักฐาน การศึกษา ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (8413)

“ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน” หลายร้อยเรื่อง (ไฟล์ PDF และ ไฟล์ Word แก้ไขได้)

“ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน” หลายร้อยเรื่อง (ไฟล์ PDF และ ไฟล์ Word แก้ไขได้) (26289)

14 รูปแบบ การจัดโต๊ะในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้

14 รูปแบบ การจัดโต๊ะในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ (47273)

สพฐ.เผยแพร่ หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้

สพฐ.เผยแพร่ หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้(22795)

คำอธิบายและไฟล์ตัวอย่าง “การพิมพ์หนังสือราชการ” ที่ถูกต้อง ตามระเบียบ งานสารบรรณ

คำอธิบายและไฟล์ตัวอย่าง “การพิมพ์หนังสือราชการ” ที่ถูกต้อง ตามระเบียบ งานสารบรรณ(10902)


Tags
ดาวน์โหลดฟรี!
แบบฝึกการสอนเขียนเชิงสร้างสรรค์
ป.3