30 เทคนิคดีๆ เพื่อใช้กูเกิลเป็นเครื่องมือค้นหาทางการศึกษา
30 เทคนิคดีๆ เพื่อใช้กูเกิลเป็นเครื่องมือค้นหาทางการศึกษา

Advertisement

Advertisement

30 เทคนิคดีๆ เพื่อใช้กูเกิลเป็นเครื่องมือค้นหาทางการศึกษา

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2015-12-26 เปิดอ่านแล้ว : 10359 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

30 เทคนิคดีๆ เพื่อใช้กูเกิลเป็นเครื่องมือค้นหาทางการศึกษา

กูเกิล ถือเป็นคลังค้นหาความรู้ที่ใช้เพียงปลายนิ้วในการเปิดโลกทรรศน์ ให้กว้างไกลยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถเป็นเครื่องมือช่วยในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีหากรู้จักนำไป ใช้ 30 เทคนิคดีๆ ต่อไปนีจึงเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรู้แบบพึ่งตนเองโดยการจัดการ ขบวนการค้นหาในโลกแห่งดิจิตอลที่กำลังเจริญเติบโตและมีวิวัฒนาการอย่างต่อ เนื่อง

1. ระบุแหล่งที่มาของข้อมูลที่สนับสนุนแนวคิด และจัดอันดับในแง่ของความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล

2. ค้นหาแหล่งต้นต่อที่มาของแนวคิดดั้งเดิม

3.ระบุถึงผู้เชี่ยวชาญที่สามารถทำหน้าที่เป็นแหล่งที่มาของข้อมูลได้

4.ค้าหาคำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น ชื่อ,วัน,หรือเรื่องอื่นที่ต้องการรู้ ในขณะที่ลองอ่านข้อความที่ปรุงแต่งและข้อความที่ไม่ปรุงแต่งเพื่อการอ่าน ศึกษาบริบทของเนื้อหา

5.ค้นหาและระบุถึงแหล่งที่ตั้งของชนิดเอกสารต่างๆ ที่อยู่ในหัวข้อเดียวกันหรือคล้ายกัน และวิเคราะห์ว่าเอกสารชิ้นไหนน่าสนใจมากที่สุดและมีเหตุผลใดมารองรับ

6.แบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่มพร้อมให้แบบสอบถาม เพื่อค้นหาแหล่งที่มาของข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่สุดในห้วข้อนั้นๆ

7.ให้นักเรียนบันทึกทันทีถึงเหตุผลในการคลิกเข้าถึงเนื้อหานั้นๆ ในขณะที่กระโดดข้ามเนื้อหาอื่นๆ

8. อธิบายถึงข้อสำคัญที่สุดในการใช้กูเกิลและมีความแตกต่างกับห้องสมุดอย่างไร

9.ระบุถึงผลการค้นหาที่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ และอธิบายถึงรูปแบบการค้นหาที่ได้ผลว่าคืออะไร

10.แก้ต่างหรือโจมตีผลการค้นหาที่ล้าสมัย

11.ระบุถึงความต้องการเนื่อหาที่เผยแพร่โดยการค้นหาโพสต์ "ภายใน 7 วันที่ผ่านมา" และวิเคราะห์ถึงคุณภาพของข้อมูลตีพิมพ์เมื่อเร็ว ๆ นี้

12.ลองใช้การค้นหาด้วยเสียงในสถานการณ์การเรียนรู้แบบเคลื่อนที่

13.ใช้การค้นหาขั้นสูงเพื่อกรองผลการค้นหาด้วยระดับการอ่าน

14.ระบุผู้เชี่ยวชาญซึ่งสามารถให้ข้อมูลทั้งในขบวนกรค้นหาแบบออนไลน์และออฟไลน์

15. หาชุดของข้อมูลที่เข้ากับบริบทของหัวข้อทั้งหลังและก่อนการค้นหา (เช่น Learnist, Pinterest ฯลฯ )

16. ใช้ผลการค้นหาของกูเกิลและใช้กลยุทธ์ QFT ในการจำกัดหัวข้อให้แคบลงจากนามธรรมปลายเปิดเป็นรูปธรรม

Advertisement

17.ลองจินตนาการถึงหน้าตาของกูเกิลว่าจะเป็นเช่นไรในปี 2023 โดยใช้กฎของมัวร์และแนวโน้มในช่วงตั้งแต่ปี 2003 เป็นต้นมา

18. ลองเริ่มต้นจัดการตราสินค้าออนไลน์ของตัวเอง ด้วยการวัดจากผลการค้นหากับเป้าหมายที่เป็นมืออาชีพและความเชื่อส่วนบุคคล รวมถึงทำความเข้าใจว่าทำไมผลลัพท์ที่ออกมาจากกูเกิลถึงไม่เป็นไปตามวัตถุ ประสงค์

19.ใช้แนวโน้มของกูเกิลและการกรองข้อมูลผลการค้นหาตามวันที่ เพื่ออธิบายการเสื่อมและความเคลื่อนไหวของเนื้อหาที่มีคุณภาพ

20.ค้นหาเว็บไซต์สื่อสังคมเพื่อเป็นแหล่งที่มาของข้อมูลและแนวโน้มของสื่อที่มีผล

21.ปกป้องหรือวิจารณ์แนวโน้มการพยากรณ์ของกูเกิล โดยใช้ข้อมูลทั้งจากการค้นหาที่มีอยู่และแนวโน้มทางวัฒนธรรม

22.ใช้การค้นหาอัจฉริยะในการค้นหาและใช้หน้า “Works Cited” ของวารสารทางวิชาการที่น่าสนใจ เพื่อใช้แหล่งข้อมูลเหล่านี้ในการค้นหาในอนาคต

23.ทดลองใช้คำค้นหาที่หลากหลายและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ถ้อยคำและความน่าเชื่อถือของการค้นหา

24.แก้ต่างหรือวิจารณ์กระบวนการของคำถามทั้งหมดของกูเกิล เมื่อเทียบกับคำและวลีที่สำคัญ

25.ใช้ “Define:_____” ในการค้นหาความหมายของคำ แทนที่จะเสียเวลาเข้าเว็บไซต์แปลคำศัพท์

26. ใช้ “วลี” ในการค้น เพื่อค้นหาเนื้อหาหรือคำพูดที่แตกต่างที่ใช้กันทั่วอินเตอร์เน็ต และเว็บไซต์ไหนสามารถเป็นแหล่งที่มาและเว็บไซต์ไหนที่ไม่

27.คาดการณ์ผลกระทบของการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกค้นหาที่มีต่อคุณภาพของผลการค้นหา

28.ออกแบบร่างหน้าผลการค้นหาของกูเกิล เพื่อให้เห็นภาพของข้อมูลที่ค้นหาเพิ่มมากขึ้น บนหน้าจอแสดงผลที่มีขนาดแตกต่างกัน

29.คากเดาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอัตโนมัติ จากผลการค้นหาโดยใช้ตัวอย่างที่เฉพาะ เจาะจง เช่นวิธีการที่จะสามารถสนับสนุนหรือหันเหความสนใจของขั้นตอนการค้นหา

30.ในตอนท้ายของโครงการวิจัย ให้นักเรียนลองอธิบายถึงความแตกต่างระหว่างการค้นหาและการวิจัย

 

เรียบเรียงบทความโดย CopyRight : มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ www.kusol.org

ข้อมูลอ้างอิง: http://www.teachthought.com/the-future-of-learning/technology/30-innovative-ways-to-use-google-in-education/

ที่มา : มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ www.kusol.org

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

ดาวน์โหลดฟรี!! โปรแกรมจัดตารางเรียน

ดาวน์โหลดฟรี!! โปรแกรมจัดตารางเรียน(9921)

คุณครูดาวน์โหลดไปใช้เลย!! ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4.0

คุณครูดาวน์โหลดไปใช้เลย!! ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4.0(35471)

ดาวน์โหลดที่นี่!! หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

ดาวน์โหลดที่นี่!! หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น(18631)

ตัวอย่างเครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน

ตัวอย่างเครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน (17504)

ไฟล์word!! แบบคำขอมีวิทยฐานะ (วฐ.1-3) สำหรับคุณครู แบบใหม่ (ว21) ครบทุกสังกัด!!

ไฟล์word!! แบบคำขอมีวิทยฐานะ (วฐ.1-3) สำหรับคุณครู แบบใหม่ (ว21) ครบทุกสังกัด!! (23858)

เอกสาร หลักฐาน การศึกษา ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

เอกสาร หลักฐาน การศึกษา ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (8413)

“ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน” หลายร้อยเรื่อง (ไฟล์ PDF และ ไฟล์ Word แก้ไขได้)

“ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน” หลายร้อยเรื่อง (ไฟล์ PDF และ ไฟล์ Word แก้ไขได้) (26289)

14 รูปแบบ การจัดโต๊ะในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้

14 รูปแบบ การจัดโต๊ะในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ (47273)

สพฐ.เผยแพร่ หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้

สพฐ.เผยแพร่ หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้(22795)

คำอธิบายและไฟล์ตัวอย่าง “การพิมพ์หนังสือราชการ” ที่ถูกต้อง ตามระเบียบ งานสารบรรณ

คำอธิบายและไฟล์ตัวอย่าง “การพิมพ์หนังสือราชการ” ที่ถูกต้อง ตามระเบียบ งานสารบรรณ(10902)


Tags
30
เทคนิคดีๆ
เพื่อใช้กูเกิลเป็นเครื่องมือค้นหาทางการศึกษา