7 เหตุผล ทำไมการสอนยังคงเป็นอาชีพที่ดีที่สุดในโลก
7 เหตุผล ทำไมการสอนยังคงเป็นอาชีพที่ดีที่สุดในโลก

Advertisement

Advertisement

7 เหตุผล ทำไมการสอนยังคงเป็นอาชีพที่ดีที่สุดในโลก

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2015-12-28 เปิดอ่านแล้ว : 2169 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

7 เหตุผล ทำไมการสอนยังคงเป็นอาชีพที่ดีที่สุดในโลก

อาชีพการเป็นครูนั้นเป็นงานที่มีความต้องการมากขึ้นทุกวัน ด้วยลักษณะเฉพาะของวิชาการ ที่ต้องการความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ รวมถึงอิทธิพลที่แตกต่างกันตามพื้นที่  ปัญหาการก้าวให้ทันตามเทคโนโลยี เป็นเหตุทำให้ครูดีๆ หลายคนอาจจบชีวิตการทำงานด้านนี้ อย่างไรก็ตาม การสอนนั้นก็ยังได้ชื่อว่าเป็นงานที่ดีที่สุดในโลก ด้วยเหตุผล 7 ประการด้วยกัน

1. การสอนเป็นงานที่มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนได้

 เชื่อว่าครู-อาจารย์หลายคนคงเคยช่วยให้นักเรียนในความดูแลของตน ได้เรียนรู้ตั้งแต่การใช้ชีวิตในโรงเรียน สอนให้สามารถจัดการตนเองในชีวิตประจำวัน รวมถึงสอนให้ควบคุมอารมณ์ ภายในจิตใจด้วยเช่นเดียวกัน  อีกทั้งยังสอนวิชาชีวิต ที่ไม่ใช่เพียงแต่เป็นสิ่งที่ดีเท่านั้น แต่มันคือสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจในการเรียนรู้

2 การสอนจะช่วยให้ครู-อาจารย์มีโอกาสพัฒนาความคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง

นอกจากการเพิ่มระดับของความรับผิดชอบในการเรียนการสอน  ครู-อาจารย์ยังมีโอกาสเพิ่มพูนความคิดสร้างสรรค์ในบทเรียนที่จะสอนอีกด้วย  ซึ่งในชั่วโมงเรียนนั้น ความคิดสร้างสรรค์และความน่าสนใจในบทเรียนจะเป็นการกระตุ้นการมีส่วนร่วมของ เด็กๆ ได้เป็นอย่างดี   ครู-อาจารย์จึงมีโอกาสที่จะได้ลองคิดสิ่งใหม่ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เหมาะสมได้ถูกสร้างขึ้นภายในชั้น เรียน

3. การสอนเพิ่มโอกาสก้าวหน้าทางอาชีพ

การเป็นครู-อาจารย์นั้นไม่เพียงแต่ได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาวิชาชีพ อย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีโอกาสได้ไปเรียนรู้จากบุคคลต้นเบบที่มีความเชี่ยวชาญและมาก ประสบการณ์ในสายงานอาชีพของตน รวมถึงมีโอกาสได้ไปศึกษางานยังสถานที่ต่างๆ เป็นต้น

4. การสอนเป็นอาชีพที่อ่อนน้อมถ่อมตน

ปริมาณงานของครู-อาจารย์ผู้สอนนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนอาจเป็นสัดส่วนที่น่าตกใจมาก   แต่นั่นก็ไม่ใช่เหตุผลเดียวที่ครู-อาจารย์นั้นก้าวเข้าสู่สาขาวิชาชีพนี้

5. การสอนคือความพึงพอใจอย่างหนึ่งที่คุณครูต้องการ

Advertisement

การเป็นครู-อาจารย์นั้นส่วนใหญ่เป็นความต้องการภายในใจของผู้ที่ก้าวเข้า สู่สาขาวิชาชีพนี้ น้อยคนที่มีเหตุลผลเป็นอื่น แต่ส่วนใหญ่นั้นเกิดมาเพื่อการเป็นครู

6.การสอนคือโอกาสอย่างแท้จริงที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงโลกในศตวรรษที่ 21

การแนะนำให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของเด็กๆ ได้ คุณครูสมัยใหม่นั้น ก็เปรียบได้กับเป็นผู้บุกเบิกการเรียนรู้ที่จะเป็นประโยชน์ต่ออนาคต และได้มองกลับมาดูถึงผลงานที่ได้เป็นผู้ปลูกฝังมาตั้งแต่ต้น

7.เด็กๆหรือผลสัมฤทธ์ที่ได้

แม้ว่าจะมีเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21ได้เกิดขึ้นมากมาย แต่อย่าลืมว่าเทคโนโลยีดังกล่าวก็มาจากการที่ครู-อาจารย์เป็นผู้ประดิษฐ์คิด ค้นจนเกิดเป็นกลยุทธ์ทางการเรียนรู้ ซึ่งเป็นการเพิ่มอาวุธสำหรับคุณครูในการให้ความรู้แก่นักเรียน  จนเกิดเป็นผลสัมฤทธ์ของเด็กๆ ในวันข้างหน้า เกิดความภาคภูมิใจไปชั่วชีวิตของการประกอบวิชาชีพนี้

 ที่มาอ้างอิง: http://www.teachthought.com/pedagogy/why-teaching-is-the-best-job-in-the-world/

ภาพประกอบ : www.pixabay.com

แปลและเรียบเรียงบทความโดย CopyRight : มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ www.kusol.org

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ www.kusol.org

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

ดาวน์โหลดฟรี!! โปรแกรมจัดตารางเรียน

ดาวน์โหลดฟรี!! โปรแกรมจัดตารางเรียน(9921)

คุณครูดาวน์โหลดไปใช้เลย!! ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4.0

คุณครูดาวน์โหลดไปใช้เลย!! ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4.0(35471)

ดาวน์โหลดที่นี่!! หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

ดาวน์โหลดที่นี่!! หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น(18631)

ตัวอย่างเครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน

ตัวอย่างเครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน (17504)

ไฟล์word!! แบบคำขอมีวิทยฐานะ (วฐ.1-3) สำหรับคุณครู แบบใหม่ (ว21) ครบทุกสังกัด!!

ไฟล์word!! แบบคำขอมีวิทยฐานะ (วฐ.1-3) สำหรับคุณครู แบบใหม่ (ว21) ครบทุกสังกัด!! (23858)

เอกสาร หลักฐาน การศึกษา ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

เอกสาร หลักฐาน การศึกษา ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (8413)

“ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน” หลายร้อยเรื่อง (ไฟล์ PDF และ ไฟล์ Word แก้ไขได้)

“ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน” หลายร้อยเรื่อง (ไฟล์ PDF และ ไฟล์ Word แก้ไขได้) (26289)

14 รูปแบบ การจัดโต๊ะในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้

14 รูปแบบ การจัดโต๊ะในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ (47273)

สพฐ.เผยแพร่ หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้

สพฐ.เผยแพร่ หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้(22795)

คำอธิบายและไฟล์ตัวอย่าง “การพิมพ์หนังสือราชการ” ที่ถูกต้อง ตามระเบียบ งานสารบรรณ

คำอธิบายและไฟล์ตัวอย่าง “การพิมพ์หนังสือราชการ” ที่ถูกต้อง ตามระเบียบ งานสารบรรณ(10902)


Tags
7
เหตุผล
ทำไมการสอนยังคงเป็นอาชีพที่ดีที่สุดในโลก