6 เทคนิคจัดการเรียนรู้ สำหรับคุณครูมือใหม่
6 เทคนิคจัดการเรียนรู้ สำหรับคุณครูมือใหม่

Advertisement

Advertisement

6 เทคนิคจัดการเรียนรู้ สำหรับคุณครูมือใหม่

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2015-12-31 เปิดอ่านแล้ว : 2242 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

6 เทคนิคจัดการเรียนรู้ สำหรับคุณครูมือใหม่

นอกจากแผนการสอนที่คุณครูมือใหม่จะต้องเตรียมตัวแล้ว การสร้างบรรยากาศและการควบคุมพฤติกรรมนักเรียนให้เหมาะสมในการเรียนรู้ก็ เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้สภาพแวดล้อมในห้องเรียนนั้นเป็นใจต่อการศึกษา รวมถึงสามารถสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อเด็กนักเรียนได้  6 เทคนิดจัดการเรียนรู้ต่อไปนี้ จะเป็นตัวช่วยชั้นดีให้คุณครูได้นำไปจัดการพฤติกรรมของนักเรียน

1. ยิ้มเข้าไว้
การยิ้ม เป็นการส่งข้อความที่ทรงพลังทำให้เด็กนักเรียนสัมผัสถึงความสุภาพและความ เมตตาได้   นอกจากนั้นยังทำให้นักเรียนได้คลายความกังวล สร้างไมตรีจิตและส่งเสริมบุคลิกที่น่าคบหา ซึ่งสิ่งนี้สำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเมื่อเด็กเกิดความชอบและรู้สึกไว้วางใจในตัวคุณครู เด็กๆ จะมีพฤติกรรมที่ยอบรับฟัง ตั้งใจเรียน และมาเข้าห้องเรียน ดังนั้นอย่าลืมยิ้มและส่งสายตาแห่งมิตรไมตรีแก่เด็กนักเรียนเหล่านั้น

2.มีกฎระเบียบที่ชัดเจน

การมีกฎระเบียบอย่างชัดเจนในห้องเรียนนั้น จะเป็นการป้องกันสิทธิในการเรียนของนักเรียนทุกคน ให้เด็กได้เรียนรู้และสนุกกับการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมถึงปกป้องสิทธิ์การสอนของครู ซึ่งกฎแต่ละข้อนั้นต้องครอบคลุมพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจเป็นการรบกวน การเรียนการสอนของผู้อื่นได้
โดยคุณครูควรกำหนดกฎแต่ละข้ออย่างชัดเจนในช่วงสองสามวันแรกของการเรียน  และมีการสาธิตจำลองเหตุการณ์พฤติกรรมทั้งเหมาะสมและไม่เหมาะสม เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้และเข้าใจกฎมากยิ่งขึ้น  เช่น การยกมือก่อนถามคำถามของเด็กนักเรียน เป็นต้น

3.แสดงถึงผลที่เกิดขึ้นให้เด่นชัด

ผลที่ตามมาจากการกระทำไม่ว่าด้วยสิ่งใดก็แล้วแต่ จะเป็นการให้เด็กๆ ได้เรียนรู้โดยไม่ต้องใช้การบรรยายและการลงโทษ  ในส่วนของการรักษาความสัมพันธ์เชิงบวกก็เป็นสิ่งสำคัญที่สามารถสร้างแรง บันดาลใจของนักเรียนที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ทั้งในทางสังคมและด้านวิชาการ

คุณครูควรดำเนินการให้เด็กในห้องได้เรียนรู้ถึงผลที่ตามมาให้เด่นชัด ด้วยการแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนที่เกิดขึ้นหากมีการละเมิด  ไม่ว่าจะเป็นสัญญาณด้วยถ้อยคำหรือภาษากาย ในการส่งใบเตือนหรือเรียกผู้ปกครอง และหรือระยะเวลาที่สิ้นสุดการเตือน

เมื่อนักเรียนได้เห็นถึงสัญญาณต่างๆ ที่คุณครูได้ส่งมาแล้ว วิธีการนี้จะไม่ก่อให้เกิดข้อโต้แย้งหรือความโกรธเมื่อเกิดเหตุผิดพลาดในการ ลงโทษ  เพื่อให้เด็กนั้นมีความรับผิดชอบในสิ่งที่กระทำ และให้คำมั่นว่าจะไม่แสดงพฤติกรรมแบบเดิมอีกครั้ง

4. คงเส้นคงวา

ความไม่คงเส้นคงวา  เป็นวิธีการที่ก่อให้เกิดการสูญเสียการควบคุมมากที่สุด เมื่อคุณครูนั้นปล่อยให้พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นั้นดำเนินการไปอย่างไม่มี การควบคุม  หรือแค่ว่ากล่าวตักเตือนแทนกฎเกณฑ์ที่บังคับ นั่นเป็นสิ่งที่แสดงให้เด็กนักเรียนเห็นว่าตัวคุณครูนั้นไม่มีความน่าเชื่อ ถือ ทำให้เกิดความผิดหวัง ไม่พอใจและเกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมมากขึ้น

Advertisement

กุญแจสำคัญของการสร้างความคงเส้นคงวาก็คือ การย้ำเตือนตนเองอย่างต่อเนื่องว่าความสำเร็จในการควบคุมพฤติกรรมของนัก เรียนนั้นขึ้นอยู่กับสิ่งนี้  เมื่อเกิดการละเมิดการตอบสนองต้องเป็นไปอย่างอัตโนมัติ สร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กว่าเป็นระเบียบขั้นตอนปกติของผลที่เกิดขึ้นจาก การละเมิดกฎที่วางไว้

5.สร้างกิจวัตรแบบแผนการเรียนรู้

กิจวัตรเป็นส่วนประกอบหลักในดำเนินการเรียนการสอนในห้องเรียน ช่วยให้ประหยัดเวลา มุ่งเน้นการเรียนและลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม  เช่น การหันหน้าเข้ากันเป็นวงกลมเมื่อทำงานกลุ่ม  โดยวิธีการสำคัญในการสอนเรื่องรายละเอียดกิจวัตรให้กับเด็กๆ คือการสมมุติว่าตัวเองเป็นนักเรียน และให้คำแนะนำพวกเขาผ่านขั้นตอนการสาธิต หลักจากนั้นเลือกเด็กนักเรียนมาฝึกปฏิบัติเพื่อตอกย้ำความเข้าใจ

6. อย่าลืมสร้างความสนุกสนาน

เคล็ดลับในการจัดการเรียนการสอนคือสิ่งนี้ก็ว่าได้  เมื่อเด็กนักเรียนรู้สึกมีความสุข มีส่วนรวมและตั้งหน้าตั้งตาเรียน คุณครูต้องอย่าลืมยกระดับประสิทธิภาพเพื่อลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม  อย่างไรก็ตามสิ่งนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณครูควรมีการเตรียมเกมการละเล่นไป เสียทุกครั้ง  แต่เป็นเพียงการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้หัวเราะอย่างสนุกสนานกับคุณครู โดยคุณครูสามารถเป็นตัวของตัวเองอย่างไม่มีลังเล เช่น การเล่าเรื่องโชคร้ายเล็กๆ ที่สามารถดึงความสนใจของเด็กๆ รวมถึงใช้สำเนียงแปลกๆ การตอบคำถามด้วยเสียงโอเปร่า ที่สำคัญอย่าลืมสนุกกับงานที่ทำและเด็กจะสนุกกับการเรียนรู้และรักในตัวคุณ ครู


ที่มา:http://www.theguardian.com/teacher-network/2015/oct/08/classroom-management-tips-new-teachers

ภาพประกอบ:  http://www.adweek.com/agencyspy/tired-of-advertising-come-teach-for-mediabistro/7720

แปลและเรียบเรียงบทความโดย CopyRight:มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ www.kusol.org

ขอขอบคณที่มา : มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ www.kusol.org

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

ดาวน์โหลดฟรี!! โปรแกรมจัดตารางเรียน

ดาวน์โหลดฟรี!! โปรแกรมจัดตารางเรียน(9921)

คุณครูดาวน์โหลดไปใช้เลย!! ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4.0

คุณครูดาวน์โหลดไปใช้เลย!! ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4.0(35471)

ดาวน์โหลดที่นี่!! หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

ดาวน์โหลดที่นี่!! หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น(18631)

ตัวอย่างเครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน

ตัวอย่างเครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน (17504)

ไฟล์word!! แบบคำขอมีวิทยฐานะ (วฐ.1-3) สำหรับคุณครู แบบใหม่ (ว21) ครบทุกสังกัด!!

ไฟล์word!! แบบคำขอมีวิทยฐานะ (วฐ.1-3) สำหรับคุณครู แบบใหม่ (ว21) ครบทุกสังกัด!! (23858)

เอกสาร หลักฐาน การศึกษา ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

เอกสาร หลักฐาน การศึกษา ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (8413)

“ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน” หลายร้อยเรื่อง (ไฟล์ PDF และ ไฟล์ Word แก้ไขได้)

“ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน” หลายร้อยเรื่อง (ไฟล์ PDF และ ไฟล์ Word แก้ไขได้) (26289)

14 รูปแบบ การจัดโต๊ะในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้

14 รูปแบบ การจัดโต๊ะในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ (47273)

สพฐ.เผยแพร่ หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้

สพฐ.เผยแพร่ หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้(22795)

คำอธิบายและไฟล์ตัวอย่าง “การพิมพ์หนังสือราชการ” ที่ถูกต้อง ตามระเบียบ งานสารบรรณ

คำอธิบายและไฟล์ตัวอย่าง “การพิมพ์หนังสือราชการ” ที่ถูกต้อง ตามระเบียบ งานสารบรรณ(10902)


Tags
6
เทคนิคจัดการเรียนรู้
สำหรับคุณครูมือใหม่