ดาวน์โหลดที่นี่คำร้องขอย้ายครูเกณฑ์ใหม่ มีทั้งไฟล์ wordและpdf ส่งคำร้องภายใน 31 ม.ค.59
ดาวน์โหลดที่นี่คำร้องขอย้ายครูเกณฑ์ใหม่ มีทั้งไฟล์ wordและpdf ส่งคำร้องภายใน 31 ม.ค.59

Advertisement

Advertisement

ดาวน์โหลดที่นี่คำร้องขอย้ายครูเกณฑ์ใหม่ มีทั้งไฟล์ wordและpdf ส่งคำร้องภายใน 31 ม.ค.59

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2016-01-05 เปิดอ่านแล้ว : 44881 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ดาวน์โหลดที่นี่คำร้องขอย้ายครูเกณฑ์ใหม่ มีทั้งไฟล์ wordและpdf ส่งคำร้องภายใน 31 ม.ค.59

 

เกณฑ์การย้ายครูแบบใหม่คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดคำร้องขอย้ายแบบใหม่ ไฟล์ word ที่นี่

ดาวน์โหลดคำร้องขอย้ายแบบใหม่ ไฟล์ pdf ที่นี่

ลิงค์สำรองที่นี่ครับ

   ด้วย สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษำขั้นพื้นฐาน  โดยคุณสมบัติของผู้ขอย้ายกรณีปกติ ได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งครูในสถานศึกษาปัจจุบันติดต่อกันมำแล้วไม่น้อยกว่า 24 เดือน นับถึงวันที่ยื่นคำร้อง ไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อเต็มเวลา และให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ยื่นคำร้องขอย้ายได้ปีละ 1 ครั้ง ในเดือนมกราคม ของทุกปี โดยให้ยื่นคำร้องขอย้ายได้เพียงเขตพื้นที่การศึกษาเดียวเท่านั้น
    

Advertisement

โดยคำร้องขอย้าย ให้ผู้ขอย้ายแนบเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
                          1. สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
                          2. สำเนา ก.พ.7 หรือสำเนา ก.ค.ศ.16 ที่ลงรายการเป็นปัจจุบัน
                          3. เอกสารประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตำมที่ผู้ขอย้ายอ้างอิงในคำร้องขอย้าย


แหล่งที่มาของข้อมูล สพม.9
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ก.ค.ศ.สรุปหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายครูแบบใหม่ : http://www.krooupdate.com/news/newid-1048.html

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติ่มที่นี่

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
ดาวน์โหลดที่นี่คำร้องขอย้ายครูเกณฑ์ใหม่
มีทั้งไฟล์
wordและpdf
ส่งคำร้องภายใน
31
ม.ค.59