"สรรพากร"เล็งลดภาษี บุคคลธรรมดา จาก 35% เหลือ 30%

Advertisement

Advertisement

"สรรพากร"เล็งลดภาษี บุคคลธรรมดา จาก 35% เหลือ 30%

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2016-01-05 เปิดอ่านแล้ว : 1085 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

"สรรพากร"เล็งลดภาษี บุคคลธรรมดา จาก 35% เหลือ 30%

นาย ประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า เตรียมเสนอแนวทางการปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาภายในไตรมาสแรกของปีนี้ ซึ่งคาดว่าจะให้มีผลบังคับใช้สำหรับรายได้ที่เกิดขึ้นในปี 2560 และยื่นแบบเสียภาษีในปี 2561 เพื่อให้ผู้เสียภาษีมีภาระลดลง ซึ่งแนวทางการดำเนินการ โดยอาจจะมีทั้งการลดอัตราภาษี การเพิ่มหักค่าใช้จ่ายเหมารวมที่ปัจจุบันได้ 6 หมื่นบาท การพิจารณาค่าหักลดหย่อนในส่วนของบุตรจะไม่จำกัดจำนวนคน และการหักลดหย่อนอื่้นๆ แต่ยังไม่สามารถชี้แจงในรายละเอียดได้

ปัจจุบันมีบุคคลธรรมดายื่นแบบชำระภาษี 10 ล้านคน แต่มีผู้เสียภาษีจริงประมาณ 6-7 ล้านราย ในจำนวนนี้มีผู้มีรายได้สุทธิเกิน 4 ล้านบาท ซึ่งต้องเสียภาษีบุคคลธรรมดาในอัตราสูงสุด 35% อยู่ 1-2% ของผู้ที่ยื่นแบบภาษีทั้งหมด ซึ่งถือว่าไม่มาก

และการปรับลดภาษีบุคคลธรรมดาในครั้งนี้ จะทำให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้น โดยการปรับภาษีบุคคลธรรมดาจะสอดคล้องกับอัตราภาษีนิติบุคคลที่เสียอยู่ 20% และเสียภาษีเงินปันผลอีก 8% รวมเป็น 28% ซึ่งหากลดอัตราภาษีบุคคลธรรมดาสูงสุด 35% เหลือ 30% ก็จะมากกว่าภาษีนิติบุคคล 2% เท่านั้น

ทั้งนี้ ปัจจุบันอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามี ดังนี้

Advertisement

เงินได้สุทธิ 1-150,000 บาท/ปี ได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้สุทธิ 150,001-300,000 บาท/ปี อัตราภาษี 5%
เงินได้สุทธิ 300,001-500,000 บาท/ปี อัตราภาษี 10%
เงินได้สุทธิ 500,001-750,000 บาท/ปี อัตราภาษี 15%
เงินได้สุทธิ 750,001-1,000,000 บาท/ปี อัตราภาษี 20%
เงินได้สุทธิ 1,000,001-2,000,000 บาท/ปี อัตราภาษี 25%
เงินได้สุทธิ 2,000,001-4,000,000 บาท/ปี อัตราภาษี 30%
และเงินได้สุทธิ 4,000,000 บาท/ปีขึ้นไป อัตราภาษีสูงสุด 35%

 

ที่มา มติชนออนไลน์ วันที่ 4 มกราคม 2559

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
"สรรพากร"เล็งลดภาษี
บุคคลธรรมดา
จาก
35%
เหลือ
30%