ประโยชน์ของการเรียนภาษาอังกฤษ กระตุ้นพลังสมอง 5 ข้อ
ประโยชน์ของการเรียนภาษาอังกฤษ กระตุ้นพลังสมอง 5 ข้อ

Advertisement

Advertisement

ประโยชน์ของการเรียนภาษาอังกฤษ กระตุ้นพลังสมอง 5 ข้อ

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2016-01-12 เปิดอ่านแล้ว : 3867 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ประโยชน์ของการเรียนภาษาอังกฤษ กระตุ้นพลังสมอง 5 ข้อ

ประชากรกว่า 7 พันล้านคนได้กระจายอยู่หลายพื้นที่ทั่วโลก เป็นที่มาของวัฒนธรรมที่แตกต่าง ซึ่งต้องอาศัยการสื่อสารด้วยภาษาที่ต่างไปจึงจะช่วยลดช่องว่างของประชากรโลก ได้ และจากที่ผู้คนกว่า 360 ล้านคนนั้นใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ภาษาดังกล่าวได้ถูกยอมรับให้เป็นภาษาที่สอง ซึ่งนอกจากจะช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างง่ายดายขึ้น ภาษาอังกฤษยังช่วยเพิ่มพลังสมองให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ดังประโยชน์ที่ได้รับ 5 ข้อต่อไปนี้

1.เพิ่มความสามารถทางการสื่อสาร แน่นอนว่าข้อแรกจะเป็นอะไรไปไมได้นอกจากเพิ่มขีดความสามารถในการสื่อสารกับ ผู้คนต่างวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็นภาษาใดก็ตาม และการเรียนรู้ภาษาที่หลากหลายนั้น เพิ่มประสาทสัมผัสส่วนหูให้ไวต่อการรับรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งการสื่อสารจะช่วยเพิ่มความเข้าใจต่อโลกที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

2.กระตุ้นโครงสร้างสมอง ย้อนไปก่อนปี 2009 นั้น มีความเชื่อกันอย่างกว้างขวางว่า การเปลี่ยนแปลงการทำงานของสมองจะเกิดขึ้นได้เมื่อเกิดการเรียนรู้ภาษาใหม่ โดยการศึกษาจากคณะกรรมาธิการยุโรปที่เรียกว่า “Contribution of Multilingualism to Creativity” แสดงให้เห็นว่า การเปลี่ยนนั้นเกิดขึ้นได้แม้จะอยู่ในขั้นตอนแรกของการเรียนรู้ และการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง จะช่วยเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสมอง ทำให้เซลล์ประสาทนั้นมีความแข็งแรงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะเมื่อใดที่เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ จะช่วยให้จิตใจเกิดกิจกรรมเคลื่อนไหว ซึ่งเป็นการกระตุ้นสมองที่เกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัย

3. การเรียนรู้ภาษาที่สองช่วยเพิ่มความจำ การเรียนรู้ภาษานั้นช่วยเพิ่มความสามารถในการกักเก็บข้อมูลที่อยู่ในความทรง จำระยะสั้น ซึ่งผู้ที่พูดได้มากกว่า 1 ภาษานั้น จะมีโครงสร้างการทำงานของหน่วยความจำที่ดีกว่า เพราะว่าสมองสามารถจดจำข้อมูลได้เป็นเวลานาน ตามกระบวนการคิดที่ได้ใช้งานอยู่เป็นประจำ

4. การเรียนภาษาที่สองเพิ่มความคล่องตัวทางจิตใจ การเรียนรู้ภาษานั้นก็เหมือนกับการวิ่งหรือการออกกำลังกายของตัวอักษร ซึ่งช่วยให้การเดินทางของจิตยังคงเคลื่อนไหวและเปิดรับ ทำให้เกิดการเข้าถึงทางความคิดที่แตกต่างกันได้ง่ายขึ้น

5. การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ จะช่วยเพิ่มความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การเรียนรู้ภาษาอังกฤษจะเพิ่มทักษะการคิดเชิงนามธรรม สร้างแนวความคิดและความสามารถในการแยกแยะ รวมถึงเพิ่มความสามารถในความคิดสร้างสรรค์ เนื่องจากการเรียนรู้ภาษาใหม่นั้น จะต้องอาศัยการจัดระเบียบและสมาธิ ซึ่งจะประสบความสำเร็จได้ด้วยการจัดการสิ่งกีดขวาง และเพิ่มความสามารถในการทำงานที่หลากหลาย รวมถึงเติมเต็มศักยภาพให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
 
ที่มาภาพประกอบ: http://asiancorrespondent.com/134569/the-brain-boosting-benefits-of-learning-english-as-a-second-lan... แปลและเรียบเรียงบทความโดย CopyRight:มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ www.kosol.org

ที่มา : http://www.kusol.org/article/detail/id/8076

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

ดาวน์โหลดฟรี!! โปรแกรมจัดตารางเรียน

ดาวน์โหลดฟรี!! โปรแกรมจัดตารางเรียน(9921)

คุณครูดาวน์โหลดไปใช้เลย!! ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4.0

คุณครูดาวน์โหลดไปใช้เลย!! ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4.0(35471)

ดาวน์โหลดที่นี่!! หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

ดาวน์โหลดที่นี่!! หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น(18631)

ตัวอย่างเครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน

ตัวอย่างเครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน (17504)

ไฟล์word!! แบบคำขอมีวิทยฐานะ (วฐ.1-3) สำหรับคุณครู แบบใหม่ (ว21) ครบทุกสังกัด!!

ไฟล์word!! แบบคำขอมีวิทยฐานะ (วฐ.1-3) สำหรับคุณครู แบบใหม่ (ว21) ครบทุกสังกัด!! (23858)

เอกสาร หลักฐาน การศึกษา ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

เอกสาร หลักฐาน การศึกษา ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (8413)

“ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน” หลายร้อยเรื่อง (ไฟล์ PDF และ ไฟล์ Word แก้ไขได้)

“ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน” หลายร้อยเรื่อง (ไฟล์ PDF และ ไฟล์ Word แก้ไขได้) (26289)

14 รูปแบบ การจัดโต๊ะในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้

14 รูปแบบ การจัดโต๊ะในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ (47273)

สพฐ.เผยแพร่ หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้

สพฐ.เผยแพร่ หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้(22795)

คำอธิบายและไฟล์ตัวอย่าง “การพิมพ์หนังสือราชการ” ที่ถูกต้อง ตามระเบียบ งานสารบรรณ

คำอธิบายและไฟล์ตัวอย่าง “การพิมพ์หนังสือราชการ” ที่ถูกต้อง ตามระเบียบ งานสารบรรณ(10902)


Tags
ประโยชน์ของการเรียนภาษาอังกฤษ
กระตุ้นพลังสมอง
5
ข้อ