ฮือฮา! บัณฑิต ม.เชียงใหม่ได้เกียรตินิยมเพียบ อันดับ1 600 คน-อันดับ2 678 คน
ฮือฮา! บัณฑิต ม.เชียงใหม่ได้เกียรตินิยมเพียบ อันดับ1 600 คน-อันดับ2 678 คน

Advertisement

Advertisement

ฮือฮา! บัณฑิต ม.เชียงใหม่ได้เกียรตินิยมเพียบ อันดับ1 600 คน-อันดับ2 678 คน

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2016-01-13 เปิดอ่านแล้ว : 1504 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ฮือฮา! บัณฑิต ม.เชียงใหม่ได้เกียรตินิยมเพียบ อันดับ1 600 คน-อันดับ2 678 คน

รายงานข่าวจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของ มช. ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 50 วันที่ 25 มกราคม ที่หอประชุม มช. โดยปีนี้มีผู้มีสิทธิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 7,232 คน จาก 21 คณะ 1 บัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้ ปริญญาเอก 188 คน ปริญญาโท 1,599 คน ปริญญาตรี 5,445 คน ดังนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 799 คน วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี 311 คน คณะศึกษาศาสตร์ 609 คน คณะเศรษฐศาสตร์ 301 คน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 91 คน คณะสังคมศาสตร์ 246 คน คณะสัตวแพทยศาสตร์ 93 คน คณะอุตสาหกรรมเกษตร 265 คน คณะการสื่อสารมวลชน 142 คน คณะเกษตรศาสตร์ 423 คน คณะทันตแพทยศาสตร์ 118 คน คณะเทคนิคการแพทย์ 306 คน คณะนิติศาสตร์ 192 คน คณะบริหารธุรกิจ 588 คน บัณฑิตวิทยาลัย 147 คน คณะพยาบาลศาสตร์ 278 คน คณะแพทยศาสตร์ 298 คน คณะเภสัชศาสตร์ 81 คน คณะมนุษยศาสตร์ 520 คน คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 340 คน คณะวิจิตรศิลป์ 238 คน และคณะวิทยาศาสตร์ 846 คน

"ในจำนวนนี้มีบัณฑิตที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 จำนวน 600 คน เกียรตินิยมอันดับ 2 จำนวน 678 คน ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร เหรียญทอง จำนวน 133 คน เหรียญเงิน จำนวน 467 คน"

รายงานข่าวแจ้งอีกว่า มช.กำหนดให้บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมารายงานตัวด้วยตนเองในวันที่ 20-21 มกราคม เวลา 08.30-16.30 น. ณ สํานักทะเบียนและประมวลผล มช. และเข้าฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 22-24 มกราคม ที่หอประชุม มช. ผู้ไม่มารายงานตัวภายในกำหนดถือว่าสละสิทธิ โดยเฉพาะในวันที่ 24 มกราคม ซึ่งเป็นวันซ้อมใหญ่ บัณฑิตจะต้องนำครุยวิทยฐานะพร้อมหมวกมาซ้อมด้วย และบัณฑิตต้องซ้อมให้ครบทั้ง 3 วัน ไม่เช่นนั้นจะไม่มีสิทธิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
ฮือฮา!
บัณฑิต
ม.เชียงใหม่ได้เกียรตินิยมเพียบ
อันดับ1
600
คน-อันดับ2
678
คน