ชงประเมินคุรุทายาทปี 3-4 ก่อนจบรับใบประกอบวิชาชีพทันที
ชงประเมินคุรุทายาทปี 3-4 ก่อนจบรับใบประกอบวิชาชีพทันที

Advertisement

Advertisement

ชงประเมินคุรุทายาทปี 3-4 ก่อนจบรับใบประกอบวิชาชีพทันที

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2016-01-20 เปิดอ่านแล้ว : 1021 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ชงประเมินคุรุทายาทปี 3-4 ก่อนจบรับใบประกอบวิชาชีพทันที

เมื่อ วันที่ 18 ม.ค.59 นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ซึ่งมี รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธาน ว่า

ได้มีการหารือถึงโครงการคุรุทายาท ซึ่งเป็นโครงการที่ ศธ.ให้ความสำคัญ แต่เนื่องจากคุรุสภามีข้อบังคับว่าด้วยการรับรองมาตรฐานวิชาชีพ ที่ระบุไว้ว่านับตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา ผู้ที่สำเร็จการศึกษาทั้งครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์จะต้องเข้ารับการทดสอบ มาตรฐานตามที่กำหนด อาทิ เรื่องจิตวิทยาเด็ก เทคนิคการสอน การจัดทำแผนการสอน เป็นต้น หากผ่านการประเมินจึงจะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ซึ่งที่ประชุมเห็นว่า เด็กโครงการคุรุทายาท ถือว่าได้รับการปลูกฝังในเรื่องหลักความเป็นครูค่อนข้างเข้มข้นอยู่แล้ว จึงให้คุรุสภาไปหารือกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อดูว่าจะมีวิธีการประเมินเด็กในโครงการคุรุทายาทตามมาตรฐานวิชาชีพ ก่อนสำเร็จการศึกษาอย่างไร โดยมีผู้เสนอว่าควรให้มีการประเมินระหว่างเรียนปี 3 หรือ 4 ซึ่งคุรุสภาจะได้หารือ สกอ.เพื่อให้ได้ข้อสรุปเรื่องนี้โดยเร็ว

เลขาธิการคุรุสภา กล่าวอีกว่า ที่ประชุมยังได้หารือถึงโครงการกองทุนการศึกษา เป็นโครงการที่องคมนตรีได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 18 แห่ง ให้เด็กที่เรียนสายครูไปฝึกปฏิบัติการสอนในโรงเรียนขนาดเล็กประมาณ130 แห่งทั่วประเทศ โดยองคมนตรีจะเข้าไปติดตามการดำเนินโครงการอย่างใกล้ชิดแต่เนื่องจากคุรุสภา มีข้อกำหนดไว้ว่านักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ต้องฝึกปฏิบัติการสอนในโรงเรียนที่ผ่านการประเมินจากสำนักงานรับรองและ ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เท่านั้น แต่เนื่องจากมีโรงเรียนขนาดเล็กบางแห่งที่ เข้าร่วมโครงการไม่ผ่านการประเมินจาก สมศ. ดังนั้น คุรุสภาจึงให้การยกเว้นให้เด็กที่จะไปฝึกปฏิบัติการสอนตามโครงการดังกล่าว สามารถไปฝึกในโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่ผ่านการประเมินจากสมศ.ได้

"บอร์ดคุรุสภา ยังได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อพิจารณาเรื่องการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครู ว่ายังมีความจำเป็นหรือไม่อย่างไร หากพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการสร้างภาระให้กับครูก็จะพิจารณายกเลิก แต่ถ้าเห็นว่ายังมีความจำเป็นอยู่ เพราะครูจะได้รับการพัฒนาก็ควรให้มีการต่อใบประกอบวิชาชีพต่อไป แต่จะต้องลดระยะเวลาในการดำเนินการจากเดิมที่ต้องใช้เวลา 45 วัน ให้ใช้เวลาน้อยที่สุด และยังพิจารณาเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูให้กับผู้ที่ไม่ได้ สำเร็จการศึกษาสายครู เช่น ครูตชด. หรือแม้แต่ช่างมีความรู้และประสบการณ์มาก ซึ่งทางอาชีวศึกษาไปเชิญมาเป็นครูผู้สอน ที่ประชุมเห็นว่าอาจจะต้องมีการออกใบอนุญาตการสอนให้เป็นการเฉพาะกับครู กลุ่มนี้ด้วย" เลขาธิการคุรุสภา กล่าว 

 

ที่มา สยามรัฐ วันที่ 19 มกราคม 2559

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
ชงประเมินคุรุทายาทปี
3-4
ก่อนจบรับใบประกอบวิชาชีพทันที