คลิกอ่านเลย!! เอกสาร/หลักฐาน สมัครสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ) ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๕๙
คลิกอ่านเลย!! เอกสาร/หลักฐาน สมัครสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ) ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๕๙

Advertisement

Advertisement

คลิกอ่านเลย!! เอกสาร/หลักฐาน สมัครสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ) ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๕๙

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2016-01-29 เปิดอ่านแล้ว : 8260 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

คลิกอ่านเลย!! เอกสาร/หลักฐาน สมัครสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ) ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๕๙

วันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอนำเสนอข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ในการเตรียมตัวสมัครสอบครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่1/2559 ซึ่ง

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัครมีรายละเอียดดังนี้

1 ใบสมัครคัดเลือก ตามแบบที่กำหนดในเอกสารประกาศรับสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน (ลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร ในวันรับสมัคร ลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่นะครับ)
2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีดำ  ขนาด  1 นิ้ว  ซึ่งถ่ายมาแล้ว ไม่เกิน 6 เดือน  จำนวน  3 รูป

3 ปริญญาบัตร  หรือหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา  พร้อมส าเนาภาพถ่าย (รับรองสำเนาด้วยนะครับ)   จำนวน  1 ฉบับ

4 ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) พร้อมสำเนาภาพถ่าย (รับรองสำเนาด้วยนะครับ)     จำนวน  1 ฉบับ

5 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ที่ยังไม่หมดอายุ  หรือ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน  พร้อมสำเนาภาพถ่าย (รับรองสำเนาด้วยนะครับ)    จำนวน  1  ฉบับ

6 ทะเบียนบ้านฉบับที่มีชื่อผู้สมัครคัดเลือก พร้อมสำเนาภาพถ่าย (รับรองสำเนาด้วยนะครับ)   จำนวน  1 ฉบับ

7 บัตรประจำตัวประชาชน  ที่ยังไม่หมดอายุ  พร้อมสำเนาภาพถ่าย (รับรองสำเนาด้วยนะครับ)     จำนวน  1 ฉบับ

Advertisement

8 ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ  ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน  นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย

9 หลักฐานอื่นๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อ – สกุล, ทะเบียนสมรส  ฯลฯ

10 ใบรายงานประวัติการปฏิบัติการสอน  และให้แนบสำเนาคำสั่งจ้างหรือสัญญาที่แสดงว่ามีการจ้างด้วยเงินงบประมาณหรือเงินรายได้สถานศึกษา  รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี  จำนวน  1 ชุด

11 เอกสารและหลักฐานประกอบการประเมินประวัติและผลงานซึ่งได้รับการรับรองจากผู้อำนวยการสถานศึกษา  ตามแนบท้ายประกาศนี้ ความยาวไม่เกิน 50 หน้ากระดาษ A4 พร้อมรับรองสำเนา  จำนวน 3 ชุด

ทั้งนี้  ผู้สมัครรายใดยื่นเอกสารไม่ครบตามประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่ผู้รับสมัครมีสิทธิ์ ที่จะไม่รับสมัคร ผู้สมัครรายใดปกปิดหรือแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ จนเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัครไม่สามารถตรวจสอบได้ในขณะรับสมัครและได้รับสมัครไว้  หากสอบคัดเลือกได้และได้รับการเรียกตัวเข้ารับการบรรจุ จึงได้ตรวจสอบพบภายหลัง จะถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติตามประกาศนี้แต่ต้น  ทางราชการขอสงวนสิทธิ์ ที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายต่อไป  โดยผู้สมัครรายนั้นไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้น

*** อย่างไรก็ดีให้ท่านตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดกับเขตฯพื้นที่ ที่ต้องการสมัครอีกครั้งนะครับ******

ที่มา : สพป. นภ. 1

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เช็กที่นี่!! หลักสูตรการสอบ ครูผู้ช่วย สังกัด กรุงเทพมหานคร ปี 2561

เช็กที่นี่!! หลักสูตรการสอบ ครูผู้ช่วย สังกัด กรุงเทพมหานคร ปี 2561 (5920)

มาแล้ว!! สพฐ.สรุปข้อมูลการเรียกบรรจุครูผู้ช่วย ปี 2561 เรียกบรรจุครูผู้ช่วยแล้ว 8,447 ราย คงเหลือขึ้นบัญชี 50,452 ราย

มาแล้ว!! สพฐ.สรุปข้อมูลการเรียกบรรจุครูผู้ช่วย ปี 2561 เรียกบรรจุครูผู้ช่วยแล้ว 8,447 ราย คงเหลือขึ้นบัญชี 50,452 ราย(13406)

มาแล้ว!! ปฏิทินดำเนินการสอบท้องถิ่น ปี2561 (เอกสารสำหรับการประชุม)

มาแล้ว!! ปฏิทินดำเนินการสอบท้องถิ่น ปี2561 (เอกสารสำหรับการประชุม) (5306)

มาแล้ว!! ปฏิทินดำเนินการสอบข้าราชการ ท้องถิ่น ปี2561 (เอกสารสำหรับการประชุม)

มาแล้ว!! ปฏิทินดำเนินการสอบข้าราชการ ท้องถิ่น ปี2561 (เอกสารสำหรับการประชุม) (15803)

ใครว่างไปสมัคร!! กศน.ชุมพร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครู จำนวน 6 อัตรา รับสมัคร 12-19 ตุลาคม 2561

ใครว่างไปสมัคร!! กศน.ชุมพร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครู จำนวน 6 อัตรา รับสมัคร 12-19 ตุลาคม 2561 (6502)

มาแล้ว!! กสถ.อนุมัติเปิดสอบ ครูผู้ช่วย ท้องถิ่น 21 วิชาเอก 1,001 อัตรา และข้าราชการ ตำแหน่งอื่นๆ รวม 8,164 อัตรารับสมัคร ธันวาคม 2561

มาแล้ว!! กสถ.อนุมัติเปิดสอบ ครูผู้ช่วย ท้องถิ่น 21 วิชาเอก 1,001 อัตรา และข้าราชการ ตำแหน่งอื่นๆ รวม 8,164 อัตรารับสมัคร ธันวาคม 2561 (25203)

กศจ.กาญจนบุรี  เรียกบรรจุครูผู้ช่วย  จำนวน 163 อัตรา

กศจ.กาญจนบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 163 อัตรา(8020)

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4832 แจ้งการจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4832 แจ้งการจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (15253)

รวมลิงก์ ประกาศ ผลสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก ข รอบทั่วไป ประจำปี พ.ศ.2561

รวมลิงก์ ประกาศ ผลสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก ข รอบทั่วไป ประจำปี พ.ศ.2561 (34224)

รวมไว้ที่นี่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561

รวมไว้ที่นี่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 (57039)


Tags
คลิกอ่านเลย!!
เอกสาร/หลักฐาน
สมัครสอบครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ)
ครั้งที่
ปี
๒๕๕๙