ดาวน์โหลดที่นี่!! แบบฝึกหัดสระภาษาไทย จำนวน 23 ชุด
ดาวน์โหลดที่นี่!! แบบฝึกหัดสระภาษาไทย จำนวน 23 ชุด

Advertisement

Advertisement

ดาวน์โหลดที่นี่!! แบบฝึกหัดสระภาษาไทย จำนวน 23 ชุด

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2016-02-05 เปิดอ่านแล้ว : 79623 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ดาวน์โหลดที่นี่!! แบบฝึกหัดสระภาษาไทย จำนวน 23 ชุด

 
  ผังการเรียนรู้ และแบบฝึกหัดเรื่องสระ ...แบ่งปันโดย คุณตาจ่อย    
บทที่ 1 เรื่องสระอา 1,122 KB [PDF]
บทที่ 2 เรื่องสระอู 553 KB [PDF]
บทที่ 3 เรื่องสระใอ อี 866 KB [PDF]
บทที่ 4 เรื่องสระโอ ไอ 312 KB [PDF]
บทที่ 5 เรื่องสระอำ อุ 344 KB [PDF]
บทที่ 6 เรื่องสระอะ 665 KB [PDF]
บทที่ 7 เรื่องสระอิ เอ 411 KB [PDF]
บทที่ 8 เรื่องสระออ 290 KB [PDF]
บทที่ 9 เรื่องสระเอา 445 KB [PDF]
บทที่ 10 เรื่องสระอือ 340 KB [PDF]
บทที่ 11 เรื่องสระแอะ อักษร 3 หมู่ 624 KB [PDF]
บทที่ 12 เรื่องสระแอ เออะ 278 KB [PDF]
บทที่ 13 เรื่องสระเอือ เอะ 334 KB [PDF]
บทที่ 14 เรื่องสระโอะ เอีย เอือ 461 KB [PDF]
บทที่ 15 เรื่องสระอึ เอาะ 305 KB [PDF]
บทที่ 16 ตัวสะกดแม่กม 259 KB [PDF]
บทที่ 17 ตัวสะกดแม่เกย 295 KB [PDF]
บทที่ 18 ตัวสะกดแม่เกอว 534 KB [PDF]
บทที่ 19 ตัวสะกดแม่กก 436 KB [PDF]
บทที่ 20 ตัวสะกดแม่กด 444 KB [PDF]
บทที่ 21 ตัวสะกดแม่กบ 345 KB [PDF]
บทที่ 22 สระเอะ โอะ อัว เออ 1,062 KB [PDF]
บทที่ 23 บทดอกสร้อย บทร้องเล่นพื้นบ้าน 946 KB [PDF]
ที่มา : http://www.karn.tv/index.php?option=com_content&view=article&id=1919

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

ดาวน์โหลดฟรี!! โปรแกรมจัดตารางเรียน

ดาวน์โหลดฟรี!! โปรแกรมจัดตารางเรียน(9921)

คุณครูดาวน์โหลดไปใช้เลย!! ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4.0

คุณครูดาวน์โหลดไปใช้เลย!! ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4.0(35471)

ดาวน์โหลดที่นี่!! หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

ดาวน์โหลดที่นี่!! หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น(18631)

ตัวอย่างเครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน

ตัวอย่างเครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน (17504)

ไฟล์word!! แบบคำขอมีวิทยฐานะ (วฐ.1-3) สำหรับคุณครู แบบใหม่ (ว21) ครบทุกสังกัด!!

ไฟล์word!! แบบคำขอมีวิทยฐานะ (วฐ.1-3) สำหรับคุณครู แบบใหม่ (ว21) ครบทุกสังกัด!! (23858)

เอกสาร หลักฐาน การศึกษา ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

เอกสาร หลักฐาน การศึกษา ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (8413)

“ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน” หลายร้อยเรื่อง (ไฟล์ PDF และ ไฟล์ Word แก้ไขได้)

“ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน” หลายร้อยเรื่อง (ไฟล์ PDF และ ไฟล์ Word แก้ไขได้) (26289)

14 รูปแบบ การจัดโต๊ะในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้

14 รูปแบบ การจัดโต๊ะในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ (47273)

สพฐ.เผยแพร่ หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้

สพฐ.เผยแพร่ หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้(22795)

คำอธิบายและไฟล์ตัวอย่าง “การพิมพ์หนังสือราชการ” ที่ถูกต้อง ตามระเบียบ งานสารบรรณ

คำอธิบายและไฟล์ตัวอย่าง “การพิมพ์หนังสือราชการ” ที่ถูกต้อง ตามระเบียบ งานสารบรรณ(10902)


Tags
ดาวน์โหลดที่นี่!!
แบบฝึกหัดสระภาษาไทย
จำนวน
23
ชุด