"ดาว์พงษ์" ลงนามแล้วประกาศใช้โอเน็ต 30% มีผลจบช่วงชั้นม.ต้น-ม.ปลาย เริ่มปีการศึกษา2559

Advertisement

Advertisement

"ดาว์พงษ์" ลงนามแล้วประกาศใช้โอเน็ต 30% มีผลจบช่วงชั้นม.ต้น-ม.ปลาย เริ่มปีการศึกษา2559

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2016-02-08 เปิดอ่านแล้ว : 1054 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

"ดาว์พงษ์" ลงนามแล้วประกาศใช้โอเน็ต 30% มีผลจบช่วงชั้นม.ต้น-ม.ปลาย เริ่มปีการศึกษา2559

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ลงนามในประกาศ ศธ.เรื่องสัดส่วนการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลัก สูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 เพื่อให้การใช้ผลการทดสอบโอเน็ตเป็นไปอย่างเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน และการกำหนดวิชาในการทดสอบโอเน็ต จาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เหลือ 5 กลุ่มสาระฯ และให้ยกเลิกประกาศ ศธ.เรื่องการปรับสัดส่วนการใช้ผลการทดสอบโอเน็ตฯ ฉบับวันที่ 4 ธันวาคม 2556 และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน โดยให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมต้น และมัธยมปลาย ให้ใช้ผลการเรียนของผู้เรียนที่ประเมินโดยสถานศึกษา และผลการทดสอบโอเน็ต ในสัดส่วน 70 : 30 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป โดยประกาศเมื่อวันที่ 29 มกราคมนั้น เนื่องมาจากประกาศ ศธ.เรื่องการปรับสัดส่วนการใช้โอเน็ตที่นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการ ศธ.ในขณะนั้นลงนาม กำหนดให้ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ให้ใช้ผลการเรียนของผู้เรียนที่ประเมินโดยสถานศึกษา และผลการทดสอบโอเน็ต ในสัดส่วน 50 : 50 แต่เมื่อนักวิชาการวิเคราะห์แล้วเห็นว่าการใช้สัดส่วนดังกล่าวเป็นการให้ น้ำหนักที่มากเกินไป จึงเสนอไปยัง พล.อ.ดาว์พงษ์ ก่อนจะพิจารณาเห็นชอบให้คงสัดส่วน 70 : 30 ต่อไป

“เมื่อปีการศึกษา 2556 สพฐ.ใช้สัดส่วนโอเน็ตในการรับนักเรียน 20% และในปีการศึกษา 2557-2558 ใช้โอเน็ตในสัดส่วน 30% และในปีการศึกษา 2559 นี้ กำหนดให้ใช้โอเน็ต 30% เท่าเดิม ทั้งนี้ แม้ว่าการทดสอบโอเน็ตจะเป็นการทดสอบระดับชาติ มีการออกข้อสอบตามเนื้อหาของตัวชี้วัดที่สำคัญทั้งหมด แต่ผลการทดสอบโดยระบบดังกล่าวก็ยังไม่สามารถวัดผู้เรียนได้อย่างครอบคลุม ต่างจากผลการเรียนที่ประเมินโดยสถานศึกษา ซึ่งจะประเมินผู้เรียนทั้งด้านความรู้ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และทักษะตามกระบวนการเรียนการสอน ดังนั้น การกำหนดสัดส่วน 50 : 50 ในขณะนี้จึงไม่เหมาะสม”นายบุญรักษ์กล่าว

รายงานข่าวแจ้งว่าการประกาศศธ.เพิ่มสัดส่วนการใช้ผลคะแนนโอเน็ตดังกล่าว จะนำมาคิดรวมกับผลการเรียนในแต่ละวิชาที่ประเมินโดยโรงเรียนและคิดคำนวณออก มาเป็นผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของนักเรียนในระดับชั้นที่กำหนดให้ใช้หลักเกณฑ์ ดังกล่าว

 

ที่มา มติชนออนไลน์ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
"ดาว์พงษ์"
ลงนามแล้วประกาศใช้โอเน็ต
30%
มีผลจบช่วงชั้นม.ต้น-ม.ปลาย
เริ่มปีการศึกษา2559