สพฐ.รับสมัครครูผู้ช่วย เกือบ 4 พันอัตรา เปิดสอบ 216 เขต 64 วิชา
สพฐ.รับสมัครครูผู้ช่วย เกือบ 4 พันอัตรา เปิดสอบ 216 เขต 64 วิชา

Advertisement

Advertisement

สพฐ.รับสมัครครูผู้ช่วย เกือบ 4 พันอัตรา เปิดสอบ 216 เขต 64 วิชา

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2016-02-17 เปิดอ่านแล้ว : 2231 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

สพฐ.รับสมัครครูผู้ช่วย เกือบ 4 พันอัตรา เปิดสอบ 216 เขต 64 วิชา


สพฐ.รับสมัครครู ผช.เกือบ 4 พันอัตรา เปิดสอบ 216 เขต 64 วิชาถึง 21 ก.พ. ’สุเทพ’เผยสมัครวันแรก 1.5 พันคน

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ นายสุเทพ ชิตยวงษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น หรือ มีเหตุพิเศษ ว16 ครั้งที่ 1/2559 โดยเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 15-21 กุมภาพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ประเมินประวัติและผลงาน วันที่ 29 กุมภาพันธ์-11 มีนาคม สอบข้อเขียน ภาค ก และภาค ข วันที่ 12 มีนาคม และสอบสัมภาษณ์ วันที่ 13 มีนาคม โดยมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) เปิดสอบทั้งหมด 216 เขต แบ่งเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 173 เขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 42 เขต และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) โดยมีตำแหน่งว่าง 3,955 อัตรา ใน 64 กลุ่มวิชา ซึ่งปรากฏว่าวันแรกมีผู้สนใจสมัครสอบคัดเลือกรวม 1,493 คน

นายสุเทพกล่าวต่อว่า สำหรับ 64 กลุ่มวิชา ที่เปิดรับ มีดังนี้ ภาษาไทย 365 อัตรา สมัคร 31 คน ภาษาอังกฤษ 445 อัตรา สมัคร 93 คน จีน 88 อัตรา สมัคร 4 คน ญี่ปุ่น 16 อัตรา สมัคร 480 ภาษาเกาหลี 3 อัตรา ยังไม่มีผู้สมัคร ภาษาฝรั่งเศส 3 อัตรา ยังไม่มีผู้สมัคร ภาษาเวียดนาม 4 อัตรา ยังไม่มีผู้สมัคร ภาษาลาว 1 อัตรา ยังไม่มีผู้สมัคร คณิตศาสตร์ 397 อัตรา สมัคร 66 คน วิทยาศาสตร์ 205 อัตรา สมัคร 169 คน วิทยาศาสตร์ทั่วไป 95 อัตรา สมัคร 29 คน วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1 อัตรา ยังไม่มีผู้สมัคร เคมี 43 อัตรา สมัคร 8 คน ชีววิทยา 47 อัตรา สมัคร 12 คน ฟิสิกส์ 52 อัตรา สมัคร 2 คน สังคมศึกษา 420 อัตรา สมัคร 227 คน สุขศึกษาและพลศึกษา 6 อัตรา สมัคร 6 คน พลศึกษา 254 อัตรา สมัคร 116 คน สุขศึกษา 25 อัตรา สมัคร 10 คน ศิลปศึกษา 96 อัตรา สมัคร 16 ศิลปกรรม 2 อัตรา ยังไม่มีผู้สมัคร จิตรกรรม 2 อัตรา ยังไม่มีผู้สมัคร ทัศนศิลป์ 11 อัตรา ยังไม่มีผู้สมัคร นาฏศิลป์ 87 อัตรา สมัคร 14 คน ดนตรี 65 อัตรา สมัคร 10 คน ดนตรีสากล 47 อัตรา สมัคร 4 คน ดนตรีไทย 24 อัตรา สมัคร 3 คน

นายสุเทพกล่าวด้วยว่า ดนตรีพื้นเมือง 2 อัตรา สมัคร 1 คน ดุริยางคศิลป์ 4 อัตรา ยังไม่มีผู้สมัคร การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 อัตรา สมัคร 5 คน อุตสาหกรรมศิลป์ 56 อัตรา สมัคร 22 คน ช่างก่อสร้าง 1 อัตรา ยังไม่มีผู้สมัคร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 อัตรา สมัคร 1 คน เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 1 อัตรา ยังไม่มีผู้สมัคร วิศวกรรมไฟฟ้า 3 อัตรา ยังไม่มีผู้สมัคร วิศวกรรมอุตสาหการ 1 อัตรา ยังไม่มีผู้สมัคร วัสดุศาสตร์ 1 อัตรา ยังไม่มีผู้สมัคร เกษตรกรรม 66 อัตราสมัคร 31 คน คหกรรม 60 อัตรา สมัคร 29 คน งานช่าง 5 อัตรา 1 คน การเงิน/บัญชี 47 อัตรา สมัคร 30 คน การเงินการธนาคาร 1 อัตรา ยังไม่มี ผู้สมัคร บริหารธุรกิจ 10 อัตรา สมัคร 13 คน ธุรกิจศึกษา 2 อัตรา 1 คน การจัดการทั่วไป 18 อัตรา สมัคร 10 คน การตลาด 1 อัตรา ยังไม่มีผู้สมัคร บริหารทรัพยากรมนุษย์ 1 อัตรา ยังไม่มีผู้สมัคร คอมพิวเตอร์ 294 อัตรา 310 คน สารสนเทศทั่วไป 2 อัตรา สมัคร 2 คน เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา ยังไม่มีผู้สมัคร ปฐมวัย 255 อัตรา สมัคร 105 คน ประถมศึกษา 126 อัตรา สมัคร 21 คน เทคโนโลยีการศึกษา 31 อัตรา สมัคร 9 คน วัดและประเมินผลการศึกษา 10 อัตรา สมัคร 3 คน จิตวิทยาและการแนะแนว 36 อัตรา สมัคร 8 คน วารสารศาสตร์ 1 อัตรา ยังไม่มีผู้สมัคร แนะแนว 17 อัตรา สมัคร 2 คน บรรณารักษ์ 30 อัตรา สมัคร 8 คน โสตทัศนศึกษา 8 อัตรา ยังไม่มีผู้สมัคร การศึกษาพิเศษ 21 อัตรา ยังไม่มีผู้สมัคร กายภาพบำบัด 4 อัตรา ยังไม่มีผู้สมัคร กิจกรรมบำบัด 2 อัตรา ยังไม่มีผู้สมัคร ช่างทองหลวง 1 อัตรา ยังไม่มีผู้สมัคร ทางสังคมศาสตร์ 22 อัตรา สมัคร 54 อัตรา

"สำหรับยอดสมัครในวันแรก ถือว่าปกติ เพราะบางคนรอเตรียมเอกสาร และจะมาสมัครมากๆ ในวันท้ายๆ สำหรับผู้สมัครจะต้องมีหนังสือพิมพ์มติชนรายวันคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่คณะ กรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กำหนด คือ จะต้องเป็นพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณหรือเงินรายได้ของสถานศึกษา ที่จะเข้ารับการคัดเลือก และต้องได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอน ตามคำสั่งหรือสัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย และปัจจุบันยังคงปฏิบัติงานอยู่ โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ผู้ช่วยแล้ว ต้องปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไม่น้อยกว่า 4 ปี สำหรับจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3 ปี จึงจะขอย้ายไปดำรงตำแหน่งนอกหน่วยงานการศึกษาได้" นายสุเทพกล่าว

 

ที่มา มติชน ฉบับวันที่ 18 ก.พ. 2559 (กรอบบ่าย)

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
สพฐ.รับสมัครครูผู้ช่วย
เกือบ
4
พันอัตรา
เปิดสอบ
216
เขต
64
วิชา