"ฝันใกล้เป็นจริง" กคศ.ต่อรองออมสิน ลดดบ.ครูเหลือ4%

Advertisement

Advertisement

"ฝันใกล้เป็นจริง" กคศ.ต่อรองออมสิน ลดดบ.ครูเหลือ4%

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2016-03-01 เปิดอ่านแล้ว : 951 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

"ฝันใกล้เป็นจริง" กคศ.ต่อรองออมสิน ลดดบ.ครูเหลือ4%

เลขาฯ ก.ค.ศ.เผยโครงการลดภาระหนี้ครูฯ ผู้กู้ต้องสมัครใจ เสนอออมสินลดดอกเบี้ยเหลือ 4% แก้ปัญหาหนี้สิ้นครู ไม่เห็นด้วยเรื่องประกัน ส่งผลให้เงินที่ใช้ชำระเงินต้นลดลง แต่ไม่ห้าม หากแต่ธนาคารต้องชี้แจงรายละเอียดให้ชัดเจน และเกิดจากความสมัครใจของผู้กู้

นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ในฐานะปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) กล่าวถึงโครงการลดภาระหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมกับธนาคาร ออมสินว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ ในเบื้องต้นตนได้พูดคุยกับทางธนาคารออมสินเรื่องการจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วม เกี่ยวกับโครงการลดภาระหนี้สินครูฯ ซึ่งในการทำบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ ตนได้กำชับไปว่าในการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ ครูผู้เข้าร่วมจะต้องเข้าร่วมโดยความสมัครใจ และครูจะต้องรับทราบเงื่อนไขในโครงการอย่างละเอียด เช่น ในการเข้าร่วมโครงการ ผู้กู้ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงิน, วงเงินกู้จะแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกนำไปชำระเงินต้นที่ครูเป็นหนี้อยู่กับธนาคารออมสิน สำหรับส่วนที่สองจะแบ่งเงินไว้สำหรับชำระเงินกองทุนการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วย เพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) รายเดือน เป็นต้น และตนยังเสนอให้ทางธนาคารออมสินปรับลดอัตราดอกเบี้ยให้เป็นอัตราเดียวกัน ทั้งหมด คือ 4% ซึ่งทางธนาคารออมสินจะต้องนำเรื่องนี้เข้าหารือกับคณะกรรมการของธนาคารเพื่อ พิจารณาก่อนอีกครั้งหนึ่ง อย่างไรก็ตาม หากธนาคารออมสินเห็นชอบจะเป็นการลดดอกเบี้ยให้ครู ก็จะทำให้เงินที่ต้องส่งรายเดือนลดลง ทำให้ครูเหลือเงินใช้มากขึ้น และจะเป็นการช่วยแก้ปัญหาหนี้สินครูได้อีกทางหนึ่งด้วย

“ทั้งนี้ ทางธนาคารออมสินยังเสนอให้มีการยังมีการทำประกัน เพื่อเป็นหลักประกันวงเงินกู้ที่ใช้ในโครงการ กรณีที่ผู้กู้อยู่ไม่ครบกำหนดสัญญาก็จะไม่กระทบเงิน ช.พ.ค. ซึ่งผมไม่เห็นด้วย เนื่องจากการเข้าโครงการจะต้องแบ่งเงินเป็นสองส่วนอยู่แล้ว หากมีเรื่องประกันเข้ามาก็จะต้องแบ่งเงินอีกส่วนหนึ่ง ส่งผลให้เงินที่จะใช้ชำระเงินต้นมีจำนวนลดลง และให้ตัดข้อเสนอนี้ออก แต่ผมไม่ได้ห้ามไม่ให้ทำประกัน ซึ่งหากทางธนาคารต้องการที่จะให้ผู้กู้ทำประกัน จะต้องชี้แจงรายละเอียดให้ชัดเจน และการทำประกันจะต้องเกิดจากความสมัครใจของผู้กู้จริงๆ ไม่มีการบังคับ ผู้กู้ รวมถึงทายาทรับทราบในรายละเอียดทั้งหมด ป้องกันปัญหาว่าครูจะไม่มีการอ้างว่าไม่รู้ ไม่เห็นในการทำประกันด้วย ทั้งนี้ หากข้อตกลงได้ข้อสรุปและได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็จะมีการลงนามความร่วมมือต่อไป ซึ่งอยากจะดำเนินเรื่องให้เร็วที่สุด” เลขาฯ ก.ค.ศ.กล่าว.

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
"ฝันใกล้เป็นจริง"
กคศ.ต่อรองออมสิน
ลดดบ.ครูเหลือ4%