"หลักสูตรห่วย"สภามหาวิทยาลัยรับผิดชอบตามกม.

Advertisement

Advertisement

"หลักสูตรห่วย"สภามหาวิทยาลัยรับผิดชอบตามกม.

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2016-04-26 เปิดอ่านแล้ว : 1022 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

"หลักสูตรห่วย"สภามหาวิทยาลัยรับผิดชอบตามกม.

    รมช.ศธ.เผยมติ กพ.กับ ศธ.ทำความเข้าใจการรับรองปริญญาบัตร ชี้ สกอ.ไม่ต้องรับรองหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเปิด แต่ให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบ ในฐานะผู้อนุมัติหลักสูตร แต่ถ้าหลักสูตรไหนมีปัญหา สภาฯ ต้องรับผิดตามมาตรา 157 ในฐานะพนักงานของรัฐ ห้ามละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนี้ผู้เรียนยังสามารถฟ้องร้องทางแพ่งกับมหาวิทยาลัยได้ ถ้าหลักสูตรที่เปิดไม่ได้มาตรฐาน จบแล้วทำงานไม่ได้

    นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้หารือร่วมกับคณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ.ก.พ.) วิสามัญเกี่ยวกับการสร้างระบบและมาตรฐานการสรรหาทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เพื่อทบทวนเรื่องการรับรองปริญญา ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เสนอลดขั้นตอนการพิจารณาการอนุมัติปริญญาบัตร โดยกระบวนการเดิม อ.ก.พ.วิสามัญฯ จะต้องสอบถามกลับไปยัง สกอ. ว่า หลักสูตรที่บัณฑิตสำเร็จการศึกษา สกอ.รับทราบหรือไม่ เพื่อให้เป็นการรับรองและการันตีเงินเดือน ซึ่งทาง ก.พ.เห็นชอบเรื่องดังกล่าว คือ ต่อจากนี้ ก.พ.พิจารณาการรับรองปริญญาบัตร ตามหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่งเท่านั้น

    ทั้งนี้ ในกรณีที่พบว่า มหาวิทยาลัยไม่ได้ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ สกอ.กำหนด สภามหาวิทยาลัยจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งแม้ว่า พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะไม่มีบทลงโทษ แต่สภามหาวิทยาลัยถือว่าเป็นพนักงานของรัฐ ซึ่งจะเข้าข่ายผิดกฎหมายอาญา ตามมาตรา 157 ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนั้นผู้เรียนยังสามารถฟ้องร้องทางแพ่งกับทางมหาวิทยาลัยได้ และหากการจัดการศึกษาเกิดผลกระทบกับเด็ก มหาวิทยาลัยจะต้องรับผิดชอบ หาที่เรียนใหม่ให้กับนักศึกษา

    นพ.ธีระเกียรติกล่าวต่อว่า การดำเนินการครั้งนี้ไม่ได้เป็นการยกเลิกเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร แต่ให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยตนเองเปิดสอน และ สกอ.ก็จะมีเวลาในการตรวจสอบมหาวิทยาลัยที่ส่อแววจะเกิดปัญหา มีประวัติไม่ดี หรือได้รับการร้องเรียนเรื่องหลักสูตรไม่ได้คุณภาพอย่างเข้มข้น ดังนั้นหน้าที่ของ สกอ.ต่อจากนี้คือ การเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูล ว่าแต่ละแห่งเปิดหลักสูตรใดบ้าง อีกทั้งระบบนี้จะทำให้การบริหารงานอุดมศึกษาเป็นอิสระทางวิชาการอย่างแท้ จริง ซึ่งตนได้แจงเรื่องนี้กับทางที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) แล้วด้วย

    "นอกจากนี้ อ.ก.พ.สามัญฯ ชุดนี้ยังมีมติที่จะเสนอให้คณะกรรมการ ก.พ.พิจารณาเรื่องการรับบุคคลเข้ารับราชการ โดยต่อไปจะเน้นดูความสามารถมากกว่าปริญญาบัตร ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดค่านิยม ที่ยึดติดกับปริญญาบัตร หรือบ้าปริญญาของสังคมไทย และยังถือเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยปฏิรูปการศึกษา เช่น หาก ก.พ.ต้องการตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ ก็จะทดสอบที่ความสามารถ ซึ่งหากผู้จบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ถ้ามีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์มากกว่าผู้จบปริญญาตรี ก็สามารถได้รับการบรรจุเข้าทำงานได้" รมช.ศธ.กล่าว.

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
"หลักสูตรห่วย"สภามหาวิทยาลัยรับผิดชอบตามกม.