ตัวอย่างงานวิจัยการศึกษา กว่า 1,000 เรื่อง
ตัวอย่างงานวิจัยการศึกษา กว่า 1,000 เรื่อง

Advertisement

Advertisement

ตัวอย่างงานวิจัยการศึกษา กว่า 1,000 เรื่อง

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2016-05-19 เปิดอ่านแล้ว : 10343 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ตัวอย่างงานวิจัยการศึกษา กว่า 1,000 เรื่อง

การวิจัยการศึกษาถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษาและการพัฒนาผู้ เรียน ครูเชียงรายได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมากจึงได้เปิดหมวดหมู่ การวิจัย ขึ้นมา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งแลกเปลี่ยนศึกษาหาข้อมูล สำหรับคุณครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่สนใจในการวิจัย

และวันนี้เว็บไซต์ครูเชียงราย ได้มีโอกาสศึกษาหาข้อมูลในเรื่องของการวิจัยและได้ลองเข้าไปใช้งานเว็บไซต์ onec.go.th ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ซึ่งมีหมวดหมูที่น่าสนใจ คือ Education Research ที่ทางเว็บไซต์ได้รวบรวมผลงานตัวอย่างวิจัยทาง การศึกษากว่า 1000 เรื่อง ไว้ในนั้น ซึ่งทางเราเห็นว่ามีประโยชน์เป็นอย่างมาก จึงได้นำมาบอกต่อให้กับคุณครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่สนใจในการวิจัย ได้มีโอกาสได้เข้าไปศึกษาหาความรู้จากเว็บไซต์นี้

ตัวอย่างงานวิจัยการศึกษา กว่า 1,000 เรื่อง
ที่มา http://www.onec.go.th/onec_web/page.php?mod=Newseducation&file=view&itemId=989

รายละเอียดของระบบ

Education Research “Re-Ed” โปรแกรมประยุกต์การศึกษาไทยด้านงานวิจัยทางการศึกษา Research Application ทำให้การสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษา ง่าย สะดวกและรวดเร็ว

ท่านสามารถสืบค้นบทคัดย่อผลงานวิจัยพร้อมข้อค้นพบสำคัญ ได้ทุกที่ทุกเวลาโดยผ่าน iPad  เพียงดาวน์โหลด Re-Ed ฟรีที่ App Store  และ ใช้งานโดยเครื่อง PC ผ่านโปรแกรมประยุกต์ที่พัฒนาบน Web base Version
(รายละเอียดดังวิธีใช้งานและดาวน์โหลดข้างล่าง)

Re-Ed ได้จำแนกผลงานวิจัยเป็น 9 หมวดหมู่ ดังนี้

Advertisement

1) พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย
2) สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษา
3) ปฏิรูปครู  โดยยกฐานะวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง
4) จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน
5) พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
6) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ
7) เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์  เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน
8) พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
9) งานวิจัยอื่นๆ

การใช้งานและการดาวน์โหลด

สำหรับใช้งานบน iPad
– ดาวน์โหลดได้ฟรีที่ App Store โดยค้นหาที่ชื่อ Education Research

สำหรับใช้งานบน เครื่องคอมพิวเตอร์
– คลิกที่นี่ http://re-ed.onecapps.org

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา โทร. 0 2668 7123 ต่อ 1314 หรือ 1318

ที่มา : ครูเชียงรายดอทคอม

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

ดาวน์โหลดฟรี!! โปรแกรมจัดตารางเรียน

ดาวน์โหลดฟรี!! โปรแกรมจัดตารางเรียน(9921)

คุณครูดาวน์โหลดไปใช้เลย!! ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4.0

คุณครูดาวน์โหลดไปใช้เลย!! ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4.0(35471)

ดาวน์โหลดที่นี่!! หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

ดาวน์โหลดที่นี่!! หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น(18631)

ตัวอย่างเครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน

ตัวอย่างเครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน (17504)

ไฟล์word!! แบบคำขอมีวิทยฐานะ (วฐ.1-3) สำหรับคุณครู แบบใหม่ (ว21) ครบทุกสังกัด!!

ไฟล์word!! แบบคำขอมีวิทยฐานะ (วฐ.1-3) สำหรับคุณครู แบบใหม่ (ว21) ครบทุกสังกัด!! (23858)

เอกสาร หลักฐาน การศึกษา ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

เอกสาร หลักฐาน การศึกษา ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (8413)

“ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน” หลายร้อยเรื่อง (ไฟล์ PDF และ ไฟล์ Word แก้ไขได้)

“ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน” หลายร้อยเรื่อง (ไฟล์ PDF และ ไฟล์ Word แก้ไขได้) (26289)

14 รูปแบบ การจัดโต๊ะในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้

14 รูปแบบ การจัดโต๊ะในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ (47273)

สพฐ.เผยแพร่ หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้

สพฐ.เผยแพร่ หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้(22795)

คำอธิบายและไฟล์ตัวอย่าง “การพิมพ์หนังสือราชการ” ที่ถูกต้อง ตามระเบียบ งานสารบรรณ

คำอธิบายและไฟล์ตัวอย่าง “การพิมพ์หนังสือราชการ” ที่ถูกต้อง ตามระเบียบ งานสารบรรณ(10902)


Tags
ตัวอย่างงานวิจัยการศึกษา
กว่า
1,000
เรื่อง