สธ.ค้นหาเด็กปฐมวัย มีพัฒนาการล่าช้า ตั้งเป้าเจอ4หมื่นคน
สธ.ค้นหาเด็กปฐมวัย มีพัฒนาการล่าช้า ตั้งเป้าเจอ4หมื่นคน

Advertisement

Advertisement

สธ.ค้นหาเด็กปฐมวัย มีพัฒนาการล่าช้า ตั้งเป้าเจอ4หมื่นคน

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2016-06-22 เปิดอ่านแล้ว : 1227 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

สธ.ค้นหาเด็กปฐมวัย มีพัฒนาการล่าช้า ตั้งเป้าเจอ4หมื่นคน

สธ.รณรงค์ คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย 4 ช่วงวัย จำนวน 40,000 คน หลังพบมีเด็กไทยโตช้ากว่ามาตรฐาน 30% ส่งผลกระทบการเรียน อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ชี้หากกระตุ้นพัฒนาการเหมาะสม 90% จะกลับมาปกติ

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (รมว.สธ.) ผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย, พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, ศึกษาธิการ, รพ.พระมงกุฎเกล้า, กรมแพทย์ทหารบก, กระทรวงกลาโหม, รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า และกรุงเทพมหานคร แถลงข่าว “สัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย 4 ช่วงวัย อายุ 9 เดือน 18 เดือน 30 เดือน และ 42 เดือนทั่วไทย” ระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2559

โดย นพ.ปิยะสกลกล่าวว่า เด็กปฐมวัยไทยมีวิกฤติทางด้านพัฒนาการ โตช้าต่ำกว่ามาตรฐานถึง 30% และอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการศึกษาของเด็กไทยที่กำลังเป็นปัญหาใหญ่ เพราะมีเด็กนักเรียนชั้น ป.3 และ ป.6 ประมาณ 10-15% “อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ คิดไม่เป็น” ทำให้ประเทศไทยพัฒนาช้าเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในการเปิดประเทศรับการ เป็น AEC จากข้อมูลการสำรวจพัฒนาการเด็กของกรมอนามัยเมื่อปี 2557 พบเด็กแรกเกิด-2 ปี มีพัฒนาการไม่สมวัย 22% ส่วนเด็กอายุ 3-5 ปีมีพัฒนาการไม่สมวัยสูงถึง 34% หรือ 1 ใน 3 จำเป็นต้องเร่งค้นหาเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าให้ได้รับการส่งเสริม กระตุ้นพัฒนาการอย่างเหมาะสม ซึ่งพบว่า 90% จะกลับมาปกติ ส่วนอีก 10% อาจมีปัญหาอื่นๆ เช่น ออทิสติก หรือมีปัญหาด้านการเรียนรู้ ต้องรับการดูแลรักษา กระตุ้นพัฒนาการโดยผู้เชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2559 กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ระดมความร่วมมือของทุกหน่วยงาน จัดสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยอายุ 9, 18, 30, 42 เดือนทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2559 เพื่อค้นหาเด็กสงสัยพัฒนาการล่าช้า/ล่าช้า จำนวนประมาณ 40,000 คน ให้ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีและครอบคลุมมากขึ้น

พร้อมกับจัดทำขึ้นเป็นคู่มือที่มีความไวต่อการค้นหาพัฒนาการล่าช้าได้ถึง ร้อยละ 94 โดยดำเนินการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 19,785 แห่ง สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน 1,576 แห่ง โรงเรียนอนุบาล 27,400 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กและโรงเรียนอนุบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม 37 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง และสถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน 12 แห่งของสำนักอนามัย กทม. โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า โรงพยาบาลตำรวจ และสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

น.ส.กุลวดี ศรีพานิชกุลชัย หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัย ห้องปฏิบัติการวิจัยระบบและข้อมูลสุขภาพ กล่าวว่า แอปพลิเคชันคุณลูกเป็นความร่วมมือของทาง สวทช. และมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ปกครองได้ดาวน์โหลดผ่าน IOS หรือแอปสโตร์ เพื่อใช้ติดตามพัฒนาการของลูก ว่ามีพัฒนาการช้าหรือไม่ นอกจากนี้ยังมีบอกช่วงเวลาการฉีดวัคซีน การตรวจสุขภาพช่องปาก ภายในแอปพลิเคชันจะมีข้อมูลต่างๆ คอยแนะนำผู้ปกครอง.

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
สธ.ค้นหาเด็กปฐมวัย
มีพัฒนาการล่าช้า
ตั้งเป้าเจอ4หมื่นคน