"ดาว์พงษ์" ฝากครูสอนประชาธิปไตย วอนใช้เหตุผลอย่าใช้อารมณ์คิด

Advertisement

Advertisement

"ดาว์พงษ์" ฝากครูสอนประชาธิปไตย วอนใช้เหตุผลอย่าใช้อารมณ์คิด

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2016-06-28 เปิดอ่านแล้ว : 893 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

"ดาว์พงษ์" ฝากครูสอนประชาธิปไตย วอนใช้เหตุผลอย่าใช้อารมณ์คิด

27 มิ.ย.59 ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) และดร.ประวิช รัตนเพียร กรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้ร่วมมอบนโยบายและชี้แจงความร่วมมือ โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ ในการประชุมชี้แจงการดำเนินกิจกรรม โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ โดยมีผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมรับฟัง
          พล.อ.ดาว์พงษ์ กล่าวว่า ตามที่ กกต. ได้กำหนดให้วันที่ 7 สิงหาคม 2559 ให้ประชาชนมาร่วมออกเสียงลงประชามติ ว่า “เห็นชอบ” หรือ “ไม่เห็นชอบ” กับร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช...และคำถามพ่วง ทั้งนี้ ตนมีนโยบายให้ข้าราชการของ ศธ.ทุกคนออกไปใช้สิทธิออกเสียงลงประชามติ เพราะเราเป็นข้าราชการ มีหน้าที่ในการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล
          ขณะเดียวกัน ศธ.ต้องปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตยที่ถูกต้อง โดยตนอยากให้ครูสร้างความเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยอย่างแท้จริงให้แก่นัก เรียนด้วย ไม่ใช่ให้เด็กรู้จักประชาธิปไตยแบบปลอม ๆ ต้องสอนให้เด็กคิดวิเคราะห์แยกแยะในสิ่งที่ถูกต้อง
          “ผมหนักใจแทน กกต.เพราะการออกเสียงประชามติ ไม่เหมือนกับการเลือกตั้งทั่วไป ที่มีหัวคะแนน แต่การลงประชามติไม่มีหัวคะแนน แต่ต้องอาศัยการสร้างความเข้าใจ ผมจึงฝากผอ.เขตพื้นที่การศึกษา ให้สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ว่าร่างรัฐธรรมนูญมีที่มาที่ไปอย่างไร และการมีคำถามพ่วงที่ระบุว่า เห็นด้วยหรือไม่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน 5 ปีแรก ให้สมาชิกวุฒิสภาร่วมลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีด้วย ซึ่งในประเด็นนี้อยากให้มีการทำความเข้าใจด้วยว่า ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงปฎิรูปประเทศ และไม่ได้ทำเพื่อให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี บริหารประเทศได้ต่อ
          โดยผู้บริหารองค์กรหลักฯจะต้องไปทำความเข้าใจ เพื่อให้ครูและเขตพื้นที่ฯได้รับทราบถึงการประชาสัมพันธ์ในประเด็นดังกล่าว ด้วย และ ขอฝากถึงครูทุกคนว่าขอให้ใช้เหตุผล ข้อเท็จจริงในการคิดและตัดสินใจ อย่าใช้อารมณ์ เพราะการใช้อารมณ์จะทำให้การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ไม่จีรังยั่งยืน ซึ่งประเทศวุ่นวายมามากพอแล้ว ครูในฐานะพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ ทำหน้าที่ผลิตทรัพยากร บุคลากรของประเทศใช้อารมณ์ตัดสินเรื่องต่าง ๆ ก็เป็นเรื่องที่น่าอาย” พล.อ.ดาว์พงษ์ กล่าว
          ด้าน ดร.ประวิช รัตนเพียร กรรมการการเลือกตั้ง กล่าวว่า เหลือเวลาอีกประมาณ 41 วันจะถึงวันออกเสียงประชามติ โดยมีประชาชนคนไทยมีสิทธิออกเสียง 50.4 ล้านคน ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันออกเสียง ทั้งนี้ เรามีประสบการณ์จากการออกเสียงประชามติครั้งแรกของไทยเมื่อ 19 สิงหาคม 2550 ครั้งนั้นมีผู้มาร่วมออกเสียงประชามติเพียง 57% ซึ่งถือว่าน้อยกว่าการออกเสียงเลือกตั้งทั่วไป ดังนั้น การออกเสียงประชามติครั้งนี้
          กกต.ได้กำหนดโจทย์ที่ท้าทายว่าจะเชิญชวนประชาชนให้มาออกเสียงให้ได้มากถึง 80% โดยได้สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ สำนักบริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) ใน 7,424 ตำบล ในแต่ละตำบลมีพลเรือนอาสา 10 คน เพื่อให้ความรู้เรื่องประชาธิไตย รัฐธรรมนูญ เชื่อมั่นจะมีผู้มาลงประชามติมากขึ้น

          ที่มา: http://www.naewna.com

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
"ดาว์พงษ์"
ฝากครูสอนประชาธิปไตย
วอนใช้เหตุผลอย่าใช้อารมณ์คิด