แนะกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมแสดงความอาลัย
แนะกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมแสดงความอาลัย

Advertisement

Advertisement

แนะกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมแสดงความอาลัย

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2016-10-19 เปิดอ่านแล้ว : 1141 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

แนะกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมแสดงความอาลัย

ปลัด ศธ.แนะโรงเรียนในหลวงทรงสร้าง-อุปถัมภ์ จัดกิจกรรมแสดงความอาลัยอย่างสูงสุดมากกว่าโรงเรียนทั่วไป หวังให้เป็นต้นแบบ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ


วันนี้ (18 ต.ค.)ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาการศึกษาของไทย ตั้งแต่ปี 2489 ครอบคลุมการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ทั้งในเมืองและชนบทอย่างทั่วถึง โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯตั้งโรงเรียนและทรงอุปถัมภ์โรงเรียนจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น  โรงเรียนจิตรลดา, โรงเรียนราชวินิต, โรงเรียนสงเคราะห์เด็กยากจนในพระบรมราชานุเคราะห์ ,กลุ่มโรงเรียนร่มเกล้า, โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์, โรงเรียนไกลกังวล โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ รวมทั้งกลุ่มโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่าง ๆ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ดังนั้นเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยอย่างสูงสุด ศธ. ขอให้โรงเรียนเหล่านี้ จัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้มากกว่าโรงเรียนทั่วไป โดยเฉพาะการจัดโต๊ะหมู่บูชา ซึ่งประกอบด้วยเครื่องทองน้อย การลงนามแสดงความอาลัย  ที่สำคัญให้นักเรียน นักศึกษาได้ร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ กับหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดเพื่อเป็นการทำความดีถวายพระองค์ท่าน

“โรงเรียนเหล่านี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างมาก และมีเครื่องแบบที่เป็นอัตลักษณ์ จึงขอให้ครูและผู้บริหารตลอดบุคลากรภายในโรงเรียนตระหนัก และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยการจัดกิจกรรมและบูรณาการ น้อมนำแนวพระราชดำรัสของพระองค์มาปฏิบัติและใช้ในการเรียนการสอน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สถานศึกษาอื่น ๆ ในการดำเนินการจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งนี้เมื่อเปิดภาคเรียนที่ 2/2559  โรงเรียนกลุ่มนี้จะรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมที่สืบสานพระราชดำริของพระองค์ท่าน อย่างไรก็ตามแม้ช่วงนี้จะเป็นช่วงปิดภาคเรียน แต่นักเรียน นักศึกษา และครูในพื้นที่ก็มาร่วมกันทำริบบิ้นสีดำเพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนติด เพื่อแสดงความอาลัยแล้ว”ดร.ชัยพฤกษ์ กล่าว...

อ่านต่อที่ : หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ อังคารที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 15.58 น.

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
แนะกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์
จัดกิจกรรมแสดงความอาลัย