บอร์ด ช.พ.ค.เห็นชอบให้สำรองจ่ายเงิน ช.พ.ค.แทนสมาชิกที่ชำระเงินสงเคราะห์รายศพต่อเนื่อง 40 ปี หรือผู้ที่มีอายุ 75 ปีขึ้นไป
บอร์ด ช.พ.ค.เห็นชอบให้สำรองจ่ายเงิน ช.พ.ค.แทนสมาชิกที่ชำระเงินสงเคราะห์รายศพต่อเนื่อง 40 ปี หรือผู้ที่มีอายุ 75 ปีขึ้นไป

Advertisement

Advertisement

บอร์ด ช.พ.ค.เห็นชอบให้สำรองจ่ายเงิน ช.พ.ค.แทนสมาชิกที่ชำระเงินสงเคราะห์รายศพต่อเนื่อง 40 ปี หรือผู้ที่มีอายุ 75 ปีขึ้นไป

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2016-11-09 เปิดอ่านแล้ว : 1292 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

บอร์ด ช.พ.ค.เห็นชอบให้สำรองจ่ายเงิน ช.พ.ค.แทนสมาชิกที่ชำระเงินสงเคราะห์รายศพต่อเนื่อง 40 ปี หรือผู้ที่มีอายุ 75 ปีขึ้นไป

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายพิษณุ ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) แถลงข่าวการสำรองจ่ายเงินสงเคราะห์รายศพให้สมาชิก ช.พ.ค. เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม

บอร์ด ช.พ.ค.เห็นชอบให้สำรองจ่ายเงิน ช.พ.ค.แทนสมาชิกที่ชำระเงินสงเคราะห์รายศพต่อเนื่อง 40 ปี หรือผู้ที่มีอายุ 75 ปีขึ้นไป

นายพิษณุ ตุลสุข ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ สกสค. กล่าวว่า จากการประชุมคณะกรรมการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (คณะกรรมการ ช.พ.ค.) ครั้งที่ 13/2559 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคมที่ผ่านมา

ที่ประชุมเห็นว่า เพื่อต้องการบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค. ให้มีเงินเหลือสำหรับค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนให้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิก ช.พ.ค.ที่ได้รับเงินบำนาญไม่ถึง 10,000 บาท อีกทั้งเป็นขวัญและกำลังใจให้กับสมาชิกที่มีความภักดีและมีความซื่อตรงในการชำระเงินสงเคราะห์รายศพอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องและยาวนาน

บอร์ด ช.พ.ค.เห็นชอบให้สำรองจ่ายเงิน ช.พ.ค.แทนสมาชิกที่ชำระเงินสงเคราะห์รายศพต่อเนื่อง 40 ปี หรือผู้ที่มีอายุ 75 ปีขึ้นไปจึงมีมติให้สำนักงาน สกสค. ดำเนินการสำรองจ่ายเงินสงเคราะห์รายศพให้สมาชิก ช.พ.ค. ที่ไม่เคยค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพ และมีอายุการเป็นสมาชิกต่อเนื่องกันตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป (ซึ่งมีจำนวน 70,110 ราย) หรือเป็นสมาชิกที่ชำระเงินสงเคราะห์รายศพอย่างต่อเนื่องและมีอายุมากกว่า 75 ปีขึ้นไป (ซึ่งมีจำนวน 5,094 ราย) ทั้งนี้ สมาชิก ช.พ.ค.ทั้งสองกรณีที่ต้องการจะเข้าร่วมโครงการต้องแสดงความจำนง โดยมีการเซ็นยินยอมจากทายาทด้วย เพราะเมื่อสมาชิกเสียชีวิตและทายาทได้รับเงินสงเคราะห์รายศพแล้ว จะถูกหักเงินสำรองจ่ายคืนให้แก่กองทุนตามจำนวนที่ สกสค.ได้สำรองจ่ายไป

สำหรับแนวทางดำเนินการสำรองจ่ายเงินสงเคราะห์รายศพให้กับสมาชิกทั้ง 2 กลุ่มนั้น สำนักงาน สกสค. จะดำเนินการโดยการจัดตั้งกองทุนเพื่อนำเงินมาหมุนเวียนสำรองจ่ายสงเคราะห์รายศพให้สมาชิก ซึ่งขณะนี้สำนักงาน สกสค. กำลังจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการในการสำรองจ่ายเงินดังกล่าว หากดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วจะประกาศอย่างเป็นทางการต่อไป


พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ผ่านมาสำนักงาน สกสค. เคยพบปัญหาสมาชิก ช.พ.ค. ที่มีอายุมากแล้วเกิดการหลงลืมไม่ได้จ่ายเงินสงเคราะห์รายศพติดต่อกัน 3 เดือน ทำให้พ้นสภาพการเป็นสมาชิก

บอร์ด ช.พ.ค.เห็นชอบให้สำรองจ่ายเงิน ช.พ.ค.แทนสมาชิกที่ชำระเงินสงเคราะห์รายศพต่อเนื่อง 40 ปี หรือผู้ที่มีอายุ 75 ปีขึ้นไปกรณีเช่นนี้ ทำให้เกิดความไม่ยุติธรรมกับผู้ที่จ่ายเงินสงเคราะห์รายศพมาทั้งชีวิต เพียงแค่ลืมส่งไป 3 เดือน ดังนั้น โครงการนี้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาการหลงลืมจ่ายเงินสงเคราะห์รายศพในแต่ละเดือนของผู้สูงอายุได้

ในส่วนของหลักเกณฑ์การรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. นั้น แต่เดิมผู้ที่มีอายุมากกว่า 35 ปี ไม่สามารถสมัครสมาชิก ช.พ.ค.ได้ แต่เนื่องจากในปัจจุบันมีข้าราชการจำนวนมากที่บรรจุเข้ารับราชการในขณะที่มีอายุมากกว่า 35 ปี ดังนั้น สำนักงาน สกสค. จึงจะดำเนินการสำรวจและพิจารณาว่าจะทำอย่างไรให้บุคคลเหล่านี้สามารถสมัครสมาชิก ช.พ.ค.ได้เหมือนสมาชิกทั่วไป

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวเพิ่มเติมถึงแนวทางในการแก้ปัญหาหนี้สินครูทั้งระบบด้วยว่า กระทรวงศึกษาธิการจะตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การบูรณาการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูทั้งระบบ ในทุกมิติที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาแบบฉับพลัน และแก้ปัญหาชีวิตครูได้ทันต่อสถานการณ์ที่เป็นวิกฤติของแต่ละคน คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ภายในเดือนธันวาคม 2559 ทั้งนี้ เป้าหมายสูงสุดของการดำเนินโครงการข้างต้น คือ การทำให้ครูทุกคนมีความสุข


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
7/11/2559

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
บอร์ด
ช.พ.ค.เห็นชอบให้สำรองจ่ายเงิน
ช.พ.ค.แทนสมาชิกที่ชำระเงินสงเคราะห์รายศพต่อเนื่อง
40
ปี
หรือผู้ที่มีอายุ
75
ปีขึ้นไป