สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
บอร์ด ช.พ.ค.เห็นชอบให้สำรองจ่ายเงิน ช.พ.ค.แทนสมาชิกที่ชำระเงินสงเคราะห์รายศพต่อเนื่อง 40 ปี หรือผู้ที่มีอายุ 75 ปีขึ้นไป
บอร์ด ช.พ.ค.เห็นชอบให้สำรองจ่ายเงิน ช.พ.ค.แทนสมาชิกที่ชำระเงินสงเคราะห์รายศพต่อเนื่อง 40 ปี หรือผู้ที่มีอายุ 75 ปีขึ้นไป

Advertisement

บอร์ด ช.พ.ค.เห็นชอบให้สำรองจ่ายเงิน ช.พ.ค.แทนสมาชิกที่ชำระเงินสงเคราะห์รายศพต่อเนื่อง 40 ปี หรือผู้ที่มีอายุ 75 ปีขึ้นไป

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2016-11-09 เปิดอ่านแล้ว : 1292 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

บอร์ด ช.พ.ค.เห็นชอบให้สำรองจ่ายเงิน ช.พ.ค.แทนสมาชิกที่ชำระเงินสงเคราะห์รายศพต่อเนื่อง 40 ปี หรือผู้ที่มีอายุ 75 ปีขึ้นไป

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายพิษณุ ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) แถลงข่าวการสำรองจ่ายเงินสงเคราะห์รายศพให้สมาชิก ช.พ.ค. เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม

บอร์ด ช.พ.ค.เห็นชอบให้สำรองจ่ายเงิน ช.พ.ค.แทนสมาชิกที่ชำระเงินสงเคราะห์รายศพต่อเนื่อง 40 ปี หรือผู้ที่มีอายุ 75 ปีขึ้นไป

นายพิษณุ ตุลสุข ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ สกสค. กล่าวว่า จากการประชุมคณะกรรมการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (คณะกรรมการ ช.พ.ค.) ครั้งที่ 13/2559 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคมที่ผ่านมา

ที่ประชุมเห็นว่า เพื่อต้องการบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค. ให้มีเงินเหลือสำหรับค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนให้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิก ช.พ.ค.ที่ได้รับเงินบำนาญไม่ถึง 10,000 บาท อีกทั้งเป็นขวัญและกำลังใจให้กับสมาชิกที่มีความภักดีและมีความซื่อตรงในการชำระเงินสงเคราะห์รายศพอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องและยาวนาน

บอร์ด ช.พ.ค.เห็นชอบให้สำรองจ่ายเงิน ช.พ.ค.แทนสมาชิกที่ชำระเงินสงเคราะห์รายศพต่อเนื่อง 40 ปี หรือผู้ที่มีอายุ 75 ปีขึ้นไปจึงมีมติให้สำนักงาน สกสค. ดำเนินการสำรองจ่ายเงินสงเคราะห์รายศพให้สมาชิก ช.พ.ค. ที่ไม่เคยค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพ และมีอายุการเป็นสมาชิกต่อเนื่องกันตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป (ซึ่งมีจำนวน 70,110 ราย) หรือเป็นสมาชิกที่ชำระเงินสงเคราะห์รายศพอย่างต่อเนื่องและมีอายุมากกว่า 75 ปีขึ้นไป (ซึ่งมีจำนวน 5,094 ราย) ทั้งนี้ สมาชิก ช.พ.ค.ทั้งสองกรณีที่ต้องการจะเข้าร่วมโครงการต้องแสดงความจำนง โดยมีการเซ็นยินยอมจากทายาทด้วย เพราะเมื่อสมาชิกเสียชีวิตและทายาทได้รับเงินสงเคราะห์รายศพแล้ว จะถูกหักเงินสำรองจ่ายคืนให้แก่กองทุนตามจำนวนที่ สกสค.ได้สำรองจ่ายไป

สำหรับแนวทางดำเนินการสำรองจ่ายเงินสงเคราะห์รายศพให้กับสมาชิกทั้ง 2 กลุ่มนั้น สำนักงาน สกสค. จะดำเนินการโดยการจัดตั้งกองทุนเพื่อนำเงินมาหมุนเวียนสำรองจ่ายสงเคราะห์รายศพให้สมาชิก ซึ่งขณะนี้สำนักงาน สกสค. กำลังจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการในการสำรองจ่ายเงินดังกล่าว หากดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วจะประกาศอย่างเป็นทางการต่อไป


พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ผ่านมาสำนักงาน สกสค. เคยพบปัญหาสมาชิก ช.พ.ค. ที่มีอายุมากแล้วเกิดการหลงลืมไม่ได้จ่ายเงินสงเคราะห์รายศพติดต่อกัน 3 เดือน ทำให้พ้นสภาพการเป็นสมาชิก

บอร์ด ช.พ.ค.เห็นชอบให้สำรองจ่ายเงิน ช.พ.ค.แทนสมาชิกที่ชำระเงินสงเคราะห์รายศพต่อเนื่อง 40 ปี หรือผู้ที่มีอายุ 75 ปีขึ้นไปกรณีเช่นนี้ ทำให้เกิดความไม่ยุติธรรมกับผู้ที่จ่ายเงินสงเคราะห์รายศพมาทั้งชีวิต เพียงแค่ลืมส่งไป 3 เดือน ดังนั้น โครงการนี้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาการหลงลืมจ่ายเงินสงเคราะห์รายศพในแต่ละเดือนของผู้สูงอายุได้

ในส่วนของหลักเกณฑ์การรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. นั้น แต่เดิมผู้ที่มีอายุมากกว่า 35 ปี ไม่สามารถสมัครสมาชิก ช.พ.ค.ได้ แต่เนื่องจากในปัจจุบันมีข้าราชการจำนวนมากที่บรรจุเข้ารับราชการในขณะที่มีอายุมากกว่า 35 ปี ดังนั้น สำนักงาน สกสค. จึงจะดำเนินการสำรวจและพิจารณาว่าจะทำอย่างไรให้บุคคลเหล่านี้สามารถสมัครสมาชิก ช.พ.ค.ได้เหมือนสมาชิกทั่วไป

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวเพิ่มเติมถึงแนวทางในการแก้ปัญหาหนี้สินครูทั้งระบบด้วยว่า กระทรวงศึกษาธิการจะตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การบูรณาการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูทั้งระบบ ในทุกมิติที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาแบบฉับพลัน และแก้ปัญหาชีวิตครูได้ทันต่อสถานการณ์ที่เป็นวิกฤติของแต่ละคน คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ภายในเดือนธันวาคม 2559 ทั้งนี้ เป้าหมายสูงสุดของการดำเนินโครงการข้างต้น คือ การทำให้ครูทุกคนมีความสุข


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
7/11/2559

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
บอร์ด
ช.พ.ค.เห็นชอบให้สำรองจ่ายเงิน
ช.พ.ค.แทนสมาชิกที่ชำระเงินสงเคราะห์รายศพต่อเนื่อง
40
ปี
หรือผู้ที่มีอายุ
75
ปีขึ้นไป