สพฐ.เปิด 10 ตัวชี้วัดประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติ ผอ.สถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์ใหม่ เน้นผลเชิงประจักษ์-มีธรรมาภิบาล
สพฐ.เปิด 10 ตัวชี้วัดประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติ ผอ.สถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์ใหม่ เน้นผลเชิงประจักษ์-มีธรรมาภิบาล

Advertisement

Advertisement

สพฐ.เปิด 10 ตัวชี้วัดประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติ ผอ.สถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์ใหม่ เน้นผลเชิงประจักษ์-มีธรรมาภิบาล

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2016-12-03 เปิดอ่านแล้ว : 10535 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

สพฐ.เปิด 10 ตัวชี้วัดประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติ ผอ.สถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์ใหม่ เน้นผลเชิงประจักษ์-มีธรรมาภิบาล

สพฐ.เปิด 10 ตัวชี้วัดประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติ ผอ.สถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์ใหม่ เน้นผลเชิงประจักษ์-มีธรรมาภิบาล

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ว่า ที่ประชุมได้รายงานถึงการรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ(ผอ.)สถานศึกษา สพฐ.ปี 2559 ซึ่งมีการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18-24 พ.ย.2559 ที่ผ่านมา และจะมีการสอบข้อเขียน วันที่ 3 ธ.ค. สอบสัมภาษณ์ วันที่ 4 ธ.ค.และประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 9 ธ.ค.โดยผู้บริหารที่ได้รับการคัดเลือกเป็น ผอ.สถานศึกษา จะปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 23 ธ.ค.2559 นี้

เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อไปว่า ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้รับการพัฒนาก่อนบรรจุแต่งตั้ง60ชั่วโมง และต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ในการทำงานแบบเข้ม 1 ปี หรือ 6 เดือนครั้ง ตามหลักเกณฑ์ที่ปรับปรุงใหม่ ซึ่งขณะนี้ สพฐ.ได้ดำเนินการคัดเลือกเนื้อหาใส่ในระบบทีอีพีอี ออนไลน์ อาทิ การเขียนแผน การพัฒนา ขณะเดียวกัน ได้จัดทำตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของ ผอ.สถานศึกษาใน 10 ตัวชี้วัด ดังนี้

Advertisement

1.ความสามารถในการอ่านเขียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย
2.ผลงานหรือรางวัลที่ได้เกิดจากการบริหารจัดการของผู้ บริหารสถานศึกษา
3.ผลการเรียนรู้เฉลี่ย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
4.การบริหารงบประมาณและการระดมทรัพยากรและการลงทุนจากภาคีเครือข่าย หรือภาคประชาสังคมเพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษา
5.การส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพ
6.การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
7.การมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน
8.อัตราการเกณฑ์เด็กเข้าเรียนหรือการรับนักเรียนตามแผนการรับนักเรียน
9.อัตราการศึกษาต่อของนักเรียน
และ 10.ผลการดำเนินการตามนโยบายของ ศธ.

"การประเมินเชิงประจักษ์นี้จะมีทีมประเมินเป็น 2 ชุด โดยชุดแรกเป็นทีมโคชชิ่ง ซึ่งมอบให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เป็นผู้คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ผู้บริหารสถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จในพื้นที่มาทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง และชุดที่ 2 เป็นคณะกรรมการ ที่จะทำหน้าที่ประเมินผล ซึ่งเชื่อมั่นว่าหลักเกณฑ์การคัดเลือก ผอ.สถานศึกษาใหม่ นี้จะเป็นการกลั่นกรองให้เราได้คนที่ตั้งใจจริง มุ่งมั่นพร้อมจะฝ่าด่านปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ"เลขาธิการ กพฐ. กล่าว

สำหรับผู้สมัครคัดเลือกเป็น ผอ.สถานศึกษาปี 2559 ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 76จังหวัด มีผู้สมัครจำนวนทั้งสิ้น 9,508 คน เป็นประถมศึกษา 9,320 คน มัธยมศึกษา 96 คน การศึกษาพิเศษ 92 คน

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
สพฐ.เปิด
10
ตัวชี้วัดประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติ
ผอ.สถานศึกษา
ตามหลักเกณฑ์ใหม่
เน้นผลเชิงประจักษ์-มีธรรมาภิบาล