โพลสำรวจประชาชนพอใจผลงาน ศธ.
โพลสำรวจประชาชนพอใจผลงาน ศธ.

Advertisement

Advertisement

โพลสำรวจประชาชนพอใจผลงาน ศธ.

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2016-12-07 เปิดอ่านแล้ว : 1670 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

โพลสำรวจประชาชนพอใจผลงาน ศธ.สวนดุสิตโพล สำรวจความพึงพอใจในผลงาน-นโยบาย ของกระทรวงศึกษาธิการ พบ ประชาชนพอใจนโยบายร้อยละ 75.03 และให้คะแนนการทำงานมากถึง7.42 จากคะแนนเต็ม 10

วันนี้ (6 ธ.ค.) ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตามที่ ศธ.ได้มอบหมายให้ สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.) สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศที่มีต่อนโยบายของ ศธ.นั้น การสำรวจความคิดเห็นระหว่างวันที่ 15-30 พ.ย.2559 จากกลุ่มตัวอย่าง 2,960 คน ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร แบ่งเป็น ประชาชนทั่วไป 34.83% ครู 25.14% ประชาชนที่มีบุตรหลานในวัยเรียน 20.77 % และ บุคลากรทางการศึกษา 19.26% พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจนโยบายของ ศธ.ในภาพรวม 75.03 %

ปลัด ศธ. กล่าวต่อไปว่า เมื่อจำแนก 10 ลำดับความพึงพอใจ พบว่า พอใจในนโยบายผลิตคนให้ทันกับความต้องการของประเทศ จบแล้วต้องมีงานทำ เข้าทำงานเออีซีให้ทันปีนี้ ช่วยแก้ไขปัญหาว่างงานและปัญหาสังคมได้ มากที่สุด 76.78 % รองลงมา คือ 2.นโยบายปรับ ลด ภาระงานที่ไม่จำเป็นของ ศธ.ลง 3.ปรับหลักสูตร ทำให้เด็ก ครู และผู้ปกครองมีความสุข 4.เร่งปรับหลักสูตร/ตำราแต่ละกลุ่มให้เหมาะสม การพิมพ์ตำราต้องคุ้มค่า 5.ประชาชน สังคมพึงพอใจ ประเทศได้คนมีคุณภาพ 6.ทำให้เร็ว มีผลสัมฤทธิ์ภายในเดือนกันยายน 2559 ให้มากที่สุด ที่เหลือส่งต่อให้รัฐบาลต่อไป 7.ใช้สื่อการสอน กระตุ้นผู้เรียนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้กับเด็ก 8.เรียนไม่ใช่เพื่อสอบ แต่เรียนให้ได้ทักษะชีวิตอยู่ในยุคโลกไร้พรมแดน 9.นำระบบไอซีที เข้ามาใช้จัดการเรียนรู้ อย่างเป็นรูปธรรมและกว้างขวาง และ10.นโยบายลดความเหลื่อมล้ำ จัดการศึกษาให้ทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ

“เจตนารมณ์ของการทำโพลสำรวจความคิดเห็นครั้งนี้ เพราะ ศธ.อยากรู้ว่าครู บุคลากรทางการศึกษา รวมถึงประชาชนคิดเห็นอย่างไรกับการทำงานของ ศธ.เรื่องใดต้องเร่งดำเนินการ เรื่องใดต้องปรับปรุง ซึ่งจากผลสำรวจที่ออกมาส่วนตัวรู้สึกพอใจ โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างก็ให้คะแนนการทำงานของ ศธ.ถึง 7.42 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน” ดร.ชัยพฤกษ์ กล่าวและว่า สำหรับ 3ผลงานของ ศธ.ที่ประชาชนชื่นชอบ พบว่า ชื่นชอบผลงานลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้มากที่สุด 81.79 % รองลงมา คือ โครงการเรียนฟรี และมอบทุนการศึกษา ส่วนผลงานที่ประชาชนเห็นว่าควรปรับปรุง 3 อันดับแรก คือ เรื่องการพัฒนาครู ผลิตครูที่มีคุณภาพมากที่สุด 73.04 % รองลงมา คือ การจัดการศึกษาให้ทั่วถึง และการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้น ฐาน หรือ โอเน็ต...


อ่านต่อที่ : เดลินิวส์ อังคารที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลา 13.58 น.

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
โพลสำรวจประชาชนพอใจผลงาน
ศธ.