อ่านที่นี่! สรุปสาระสำคัญคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 16/2560
อ่านที่นี่! สรุปสาระสำคัญคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 16/2560

Advertisement

Advertisement

อ่านที่นี่! สรุปสาระสำคัญคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 16/2560

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2017-03-23 เปิดอ่านแล้ว : 26110 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

อ่านที่นี่! สรุปสาระสำคัญคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 16/2560

สรุปสาระสำคัญคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 16/2560

เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
.........................................................................................................................................................................................................
ประเด็นสำคัญ
1.ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการที่มาจากการเลือกตั้งของ ก.ค.ศ. ตามมาตรา 7 (4) และ (5) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูฯ 47 พ้นจากตำแหน่ง มีผลทำให้จำนวนคณะกรรมการ ก.ค.ศ. ลดจาก 31 คน เหลือเพียง 12 คน

                                                                                                                                                      

2.ให้ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญที่ ก.ค.ศ.ตั้งตามมาตรา 17 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูฯ 47 พ้นจากตำแหน่ง และกำหนดให้มี อ.ก.ค.ศ.วิสามัญ 3 ด้าน ๆละ 15 คน ได้แก่

1)อ.ก.ค.ศ.วิสามัญด้านการอุทธรณ์และร้องทุกข์

2)อ.ก.ค.ศ.วิสามัญด้านวินัยและการออกจากราชการ

Advertisement

3)อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายฯ

3.ให้แก้ไขคำว่า “ขั้นเงินเดือน” ใน พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูฯ 47 ทุกแห่ง เป็นคำว่า “เงินเดือน” ทั้งนี้เพื่อรองรับการเลื่อนเงินเดือนเป็นเปอร์เซ็นต์ และยกเลิกระบบขั้นเงินเดือน (อวสานขั้นเงินเดือน)

4.มิให้นำบทบัญญัติมาตรา 47 แห่งพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูฯ 47 มาใช้บังคับ มีผลทำให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ ไม่มีอำนาจในการดำเนินการสอบบรรจุและแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการ และให้อำนาจดังกล่าวเป็นอำนาจของ ก.ค.ศ. โดย ก.ค.ศ. อาจจะมอบอำนาจให้ ก.ศ.จ. ดำเนินการในเรื่องสอบบรรจุแทนก็ได้

5.มิให้นำบทบัญญัติมาตรา 54 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาใช้กับการรักษาราชการแทนของผอ.สถานศึกษา แต่ให้ไปใช้มาตรา 68 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครู ฯ 47 แทน ...มีผลทำให้การเรียกชื่อเปลี่ยนไปจากเดิม กล่าวคือ หากเกิดกรณีผอ.สถานศึกษาไม่มีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้...จะใช้คำว่า “รักษาการในตำแหน่ง”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

...สรุปสั้น ๆ ว่าตำแหน่งตั้งแต่ ผอ.เขต ขึ้นไปยังคงใช้คำว่า “รักษาราชการแทน” ส่วนตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา ให้ใช้คำว่า “รักษาการในตำแหน่ง”.......

ที่มาของข้อมูล:  ผอ.พรชัย นาชัยเวียง

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
อ่านที่นี่!
สรุปสาระสำคัญคำสั่งหัวหน้า
คสช.ที่
16/2560