สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
สรุปการเลื่อนเงินเดือนคุณครู - เลื่อนเงินเดือนใช้ระบบร้อยละ - เริ่มให้ใช้ระบบร้อยละ 1 ต.ค. 60 - มีขั้นตำขั้นสูงของอันดับ - ยกเลิกขั้นเงินเดือน แบบ 0.5 ,1.0 ขั้น - 1 เม.ย. 60 เลือนเงินเดือนเป็นขั้น ครั้งสุดท้าย
สรุปการเลื่อนเงินเดือนคุณครู - เลื่อนเงินเดือนใช้ระบบร้อยละ - เริ่มให้ใช้ระบบร้อยละ 1 ต.ค. 60  - มีขั้นตำขั้นสูงของอันดับ  - ยกเลิกขั้นเงินเดือน แบบ 0.5 ,1.0 ขั้น  - 1 เม.ย. 60 เลือนเงินเดือนเป็นขั้น ครั้งสุดท้าย

Advertisement

สรุปการเลื่อนเงินเดือนคุณครู - เลื่อนเงินเดือนใช้ระบบร้อยละ - เริ่มให้ใช้ระบบร้อยละ 1 ต.ค. 60 - มีขั้นตำขั้นสูงของอันดับ - ยกเลิกขั้นเงินเดือน แบบ 0.5 ,1.0 ขั้น - 1 เม.ย. 60 เลือนเงินเดือนเป็นขั้น ครั้งสุดท้าย

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2017-03-25 เปิดอ่านแล้ว : 100136 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

สรุปการเลื่อนเงินเดือนคุณครู - เลื่อนเงินเดือนใช้ระบบร้อยละ - เริ่มให้ใช้ระบบร้อยละ 1 ต.ค. 60 - มีขั้นตำขั้นสูงของอันดับ - ยกเลิกขั้นเงินเดือน แบบ 0.5 ,1.0 ขั้น - 1 เม.ย. 60 เลือนเงินเดือนเป็นขั้น ครั้งสุดท้าย

หลังจากที่ ก.ค.ศ.ได้ทีหนังสือ ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนครู ครึ่งปีแรกในวันที่ 1 เมษายน 2560 ประกอบกับมีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่16/2560 ประกาศออกมาที่ให้ยกเลิกขั้นเงินเดือนเป็นขั้นเงินเดือนแทน ซึ่งเราพอจะสรุปเป็นประเด็นที่สำคัญได้ดังนี้ครับ

 - การเลื่อนเงินเดือนใช้ระบบร้อยละ ซึ่งปลัดศธ. แจ้งว่าเพื่อให้เป็นระบบเดียวกันกับข้าราชการอื่นๆ แต่ยังไม่ได้ระบุว่าจะให้เม็ดเงินมาใช้ในการเลื่อนกี่เปอร์เซ็นต์ครับ

 - เริ่มให้ใช้ระบบร้อยละ 1 ต.ค. 60 เนื่องจากเพิ่งมีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติทำให้อาจจะยังไม่สามารถแจ้งแนวปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนแบบใหม่ได้ทันเวลา ก.ค.ศ.จึงมีมติให้เริ่มใช้ในวันที่ 1 ต.ค. 60 ซึ่งเป็นการเลื่อนเงินเดือนรอบ2

 - มีขั้นตำขั้นสูงของอันดับ โดยในการเลื่อนเงินเดือนของครูที่มีวิทยฐาะต่างกันก็จะระบุขั้นต่ำสุดของเงินเดือนและขั้นสูงสุดของเงินเดือน 

 - ยกเลิกขั้นเงินเดือน แบบ 0.5 ,1.0 ขั้น ในแต่ละวิทยฐานะ ซึ่งเราจะไม่รู้เลยว่าเราจะได้เลื่อนกี่บาทเพราะขั้นที่เคยมีได้หายไปแล้ว จะรู้ผลเมื่อประกาศผลการเลื่อนเงินเดือนออกมาแล้วเท่านั้น

 - 1 เม.ย. 60 เลือนเงินเดือนเป็นขั้น ครั้งสุดท้าย ก.ต.ศ.ยังให้เดือนเมษายนใชวิธีการ เลื่อนเงินเดือนเป็นขั้นไปพลางก่อนจนกว่าจะมีแนวปฏิบัติออกมานะครับ

และวันนี้ขอนำเสนอข่าวที่เกี่ยวข้องที่เป็นบทความของ อ.บวร จากบ้านสอบครูซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ครับ

เลื่อนเงินเดือนครูฯเป็นเปอร์เซ็นต์เริ่ม ตุลานี้(ข่าว)

- การประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ตามองค์ประกอบใหม่ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 16/2560 ที่ประชุมได้เห็นชอบเห็นชอบให้การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2560 ซึ่งจะเลื่อนครึ่งปีแรกในวันที่ เม.ย.60 นี้ ใช้กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2550 และกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการเดิมไปก่อน

ส่วนการเลื่อนเงินเดือนเป็นเปอร์เซ็นต์นั้น จะเริ่มใช้ในการเลื่อนเงินเดือนครั้งต่อไปในวันที่ ต.ค.60

 

ที่มา สยามรัฐออนไลน์ 23 มีนาคม 2560

ข่าวเกี่ยวกัน

ผลการประชุม ก.ค.ศ. เกี่ยวกับเงินเดือนครู(ข่าว)

-ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 ซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการใน ก.ค.ศ.ชุดใหม่ ภายหลังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ใช้มาตรา 44 ออกคำสั่งที่ 16/2560 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 ให้กรรมการใน ก.ค.ศ. ชุดเก่าพ้นจากตำแหน่ง 

-ให้ความเห็นชอบให้การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่หนึ่ง ครึ่งปีแรก ในวันที่ เมษายน 2560 (ระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ ตุลาคม 2559 ถึง 31 มีนาคม 2560) โดยขอให้ดำเนินการตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550 และกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องไปพลางก่อน ซึ่งก็คือให้เลื่อนเงินเดือนครั้งนี้เป็นขั้นเงินเดือนเช่นเดิมไปพลางก่อน แต่การเลื่อนเงินเดือนครั้งต่อไปจะสอดคล้องกับระบบการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการอื่น ๆ คือ เลื่อนเป็นขั้นต่ำขั้นสูง หรือเลื่อนเป็นเปอร์เซ็นต์


สรุปการเลื่อนเงินเดือนคุณครู - เลื่อนเงินเดือนใช้ระบบร้อยละ - เริ่มให้ใช้ระบบร้อยละ 1 ต.ค. 60  - มีขั้นตำขั้นสูงของอันดับ  - ยกเลิกขั้นเงินเดือน แบบ 0.5 ,1.0 ขั้น  - 1 เม.ย. 60 เลือนเงินเดือนเป็นขั้น ครั้งสุดท้าย

ที่มา ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 147/2560

 

ขยายประเด็นข่าว

เงินเดือนข้าราชการครูแบบขั้นต่ำขั้นสูงตามพระราชบัญญัติ เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

สรุปการเลื่อนเงินเดือนคุณครู - เลื่อนเงินเดือนใช้ระบบร้อยละ - เริ่มให้ใช้ระบบร้อยละ 1 ต.ค. 60  - มีขั้นตำขั้นสูงของอันดับ  - ยกเลิกขั้นเงินเดือน แบบ 0.5 ,1.0 ขั้น  - 1 เม.ย. 60 เลือนเงินเดือนเป็นขั้น ครั้งสุดท้าย
ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ขอบคุณที่มาของข้อมูล : เว็บไซต์สอบครูดอทคอม

1. เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้

  โดยที่เป็นการสมควรปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้เหมาะสม เป็นธรรม และได้มาตรฐาน โดยคํานึงถึงค่าครองชีพที่เปลี่ยนแปลงไป ค่าตอบแทนในภาคเอกชน ฐานะการคลังของประเทศ ความแตกต่าง ระหว่างรายได้ของข้าราชการระดับต่าง ๆ ในประเภทเดียวกันและต่างประเภทกัน และปัจจัยอื่นที่จําเป็น สมควรปรับบัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

 

2.สาระสำคัญ

  1) ให้ยกเลิกบัญชีเงินเดือนเดิมฯ และให้ใช้บัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ แนบท้ายพระราชบัญญัตินี้แทน

    2) การปรับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าตามบัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัติ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด (ก.ค.ศ.ยังไม่ได้กำหนด)    

     3) ในวาระเริ่มแรก ให้ปรับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ได้รับอยู่เดิมเข้าสู่อัตราในบัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัตินี้ และให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ซึ่งผ่านมาเนินนานแล้ว)

     3) ในกรณีที่ ก.ค.ศ. ยังมิได้ปรับอัตราให้เข้าสู่อัตราตามบัญชีเงินเดือน แบบเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงได้ เป็นเหตุให้ยังคงต้องใช้บัญชีอัตราเงินเดือนแบบขั้นอยู่(เช่นขณะนี้) ซึ่งทําให้ไม่เป็นการสอดคล้องกับอัตราเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้รับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด (ซึ่งก็คือหลักเกณฑ์ปัจจุบัน) และให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพซึ่งได้รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย อันดับ คศ.1 และอันดับ คศ.2 ที่ได้รับเงินเดือนไม่สูงกว่าขั้นสูงของอันดับ คศ.2 ได้รับเงินเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิมอีกหนึ่งขั้น (ซึ่งดำเนินการไปแล้ว)

แหล่งข้อมูล

การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

ขอขอบคุณที่มาของข้อมูลทั้งหมด : อ.บวร บ้านสอบครู

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

Loading...
ด่วน!! คำสั่งย้าย ผอ.สพท. ลงวันที่ 23 เม.ย. 2562

ด่วน!! คำสั่งย้าย ผอ.สพท. ลงวันที่ 23 เม.ย. 2562..(43216)

เลิกใช้กระดาษ ในหน่วยงานราชการ  ให้ออกเอกสารระบบ ‘ดิจิทัล’ ภายในปี 2563

เลิกใช้กระดาษ ในหน่วยงานราชการ ให้ออกเอกสารระบบ ‘ดิจิทัล’ ภายในปี 2563..(2951)

สพฐ.เตรียมคัดเลือก รองผอ.รร. - ไม่เน้นสอบข้อเขียน - คุณสมบัติผ่านขึ้นบัญชี 2 ปี - มีตำแหน่งว่างเรียกแสดงวิสัยทัศน์

สพฐ.เตรียมคัดเลือก รองผอ.รร. - ไม่เน้นสอบข้อเขียน - คุณสมบัติผ่านขึ้นบัญชี 2 ปี - มีตำแหน่งว่างเรียก..(9396)

บอร์ด กพฐ. หนุนเดินตามแผน ควบรวมโรงเรียน จะทำให้ลดจำนวนครูกว่า 100,000 คน

บอร์ด กพฐ. หนุนเดินตามแผน ควบรวมโรงเรียน จะทำให้ลดจำนวนครูกว่า 100,000 คน..(16735)

สพฐ.พร้อมประกาศคัดรองผอ.สพท.-รอง ผอ.โรงเรียน

สพฐ.พร้อมประกาศคัดรองผอ.สพท.-รอง ผอ.โรงเรียน ..(4181)

กพฐ.ยุบโรงเรียน จำนวน 10 โรงเรียน ควบรวมอีก2โรงเรียน

กพฐ.ยุบโรงเรียน จำนวน 10 โรงเรียน ควบรวมอีก2โรงเรียน..(11016)

ด่วน!! สพฐ.เผย เกณฑ์คัดเลือก ผอ.- รองผอ.รร. ที่ไม่มีการสอบ ใช้ประเมินรอบทิศ360องศา

ด่วน!! สพฐ.เผย เกณฑ์คัดเลือก ผอ.- รองผอ.รร. ที่ไม่มีการสอบ ใช้ประเมินรอบทิศ360องศา ..(6940)

สพฐ.และสอศ. เตรียมกำหนดปฏิทิน สอบครูผู้ช่วย ปี 2562 พร้อมกัน!!

สพฐ.และสอศ. เตรียมกำหนดปฏิทิน สอบครูผู้ช่วย ปี 2562 พร้อมกัน!!..(16319)

เช็กด่วน!! หลักสูตร การสอบ ครูผู้ช่วย ปี 2562 สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เช็กด่วน!! หลักสูตร การสอบ ครูผู้ช่วย ปี 2562 สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ..(4279)

มาแล้ว!! หลักสูตรการสอบ ข้าราชการท้องถิ่น ปี 2562

มาแล้ว!! หลักสูตรการสอบ ข้าราชการท้องถิ่น ปี 2562..(4889)


Tags
สรุปการเลื่อนเงินเดือนคุณครู
-
เลื่อนเงินเดือนใช้ระบบร้อยละ
-
เริ่มให้ใช้ระบบร้อยละ
1
ต.ค.
60
-
มีขั้นตำขั้นสูงของอันดับ
-
ยกเลิกขั้นเงินเดือน
แบบ
0.5
,1.0
ขั้น
-
1
เม.ย.
60
เลือนเงินเดือนเป็นขั้น
ครั้งสุดท้าย
MBA
IELTS
chulatutor