ดาวน์โหลด หนังสือเรียน ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา หลักสูตร 2524 (ปรับปรุง 2533) 21 เล่ม
ดาวน์โหลด หนังสือเรียน ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา หลักสูตร 2524 (ปรับปรุง 2533) 21 เล่ม

Advertisement

Advertisement

ดาวน์โหลด หนังสือเรียน ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา หลักสูตร 2524 (ปรับปรุง 2533) 21 เล่ม

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2015-06-10 เปิดอ่านแล้ว : 14606 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ดาวน์โหลด หนังสือเรียน ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา หลักสูตร 2524 (ปรับปรุง 2533) 21 เล่ม

คำชี้แจงจากเว็บไซต์ครูอัพเดต : หนังสือชุดนี้เป็น ลิขสิทธิ์ของ กลุ่มพัฒนาสื่อเทคโนโลยี ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการห้ามนำไป ทำซ้ำ/ดัดแปลง เพื่อการพาณิชย์  ให้ใช้เพื่อการเรียนการสอนเท่านั้น เว็บครูอัพเดตจึงขอเป็นสื่อกลางในการนำหนังสือมาเผยแพร่เพื่อประโยชน์ของการศึกษา โดยข้อมูลทั้งหมดมาจากกลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคคลากรด้านเทคโนโลยี สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

กดไลค์ติดตามเป็นกำลังใจให้เราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom


หนังสือเรียน ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา
 
ภาษาไทย ท ๐๒๒ การอ่านงานประพันธ์เฉพาะเรื่อง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 
ภาษาไทย ท ๐๔๑ ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 
ภาษาไทย ท ๐๔๒ การพูดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 
ภาษาไทย ท ๐๕๑ หลักภาษาเพื่อการสื่อสาร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 
ภาษาไทย ท ๑๐๑ ท ๑๐๒ ชุดทักษะสัมพันธ์ เล่ม ๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๑
 
ภาษาไทย ท ๑๐๑ ท ๑๐๒ หลักภาษาไทย เล่ม ๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๑
 
ภาษาไทย ท ๒๐๓ ท ๒๐๔ ชุดทักษสัมพันธ์ เล่ม ๒ มัธยมศึกษาปีที่ ๒
 
ภาษาไทย ท ๒๐๓ ท ๒๐๔ หลักภาษาไทย เล่ม ๒ มัธยมศึกษาปีที่ ๒
 
ภาษาไทย ท ๓๐๕ ท ๒๐๖ ชุดทักษสัมพันธ์ เล่ม ๓ มัธยมศึกษาปีที่ ๓
 
ภาษาไทย ท ๓๐๕ ท ๓๐๖ หลักภาษาไทย เล่ม ๓ มัธยมศึกษาปีที่ ๓
 
ภาษาไทย ท ๔๐๑ ท ๔๐๒ ชุดทักษพัฒนา เล่ม ๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๔
 
ภาษาไทย ท ๔๐๑ ท ๔๐๒ ชุดวรรณวิจักษณ์ เล่ม ๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๔
 
ภาษาไทย ท ๔๐๑ วรรณสารวิจักษณ์ เล่ม ๑ มัธยมศึกษาปีที ๔
 
ภาษาไทย ท ๔๐๒ วรรณสารวิจักษณ์ เล่ม ๒ มัธยมศึกษาปีที่ ๔
 
ภาษาไทย ท ๕๐๓ ท ๕๐๔ ชุดทักษพัฒนา เล่ม ๒ มัธยมศึกษาปีที่ ๕
 
ภาษาไทย ท ๕๐๓ ท ๕๐๔ ชุดวรรณวิจักษณ์ เล่ม ๒ มัธยมศึกษาปีที่ ๕
 
ภาษาไทย ท ๕๐๓ วรรณสารจักษณ์ เล่ม ๓ มัธยมศึกษาปีที่ ๕
 
ภาษาไทย ท ๕๐๔ วรรณสารวิจักษณ์ เล่ม ๔ มัธยมศึกษาปีที่ ๕
 
ภาษาไทย ท ๖๐๕ ชุดภาษาพิจารณ์ เล่ม ๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๖
 
ภาษาไทย ท ๖๐๕ ชุดวรรณลักษณวิจารณ์ เล่ม ๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๖


ภาษาไทย ท ๖๐๖ ชุดวรรณลักษณวิจารณ์ เล่ม ๒ มัธยมศึกษาปีที่ ๖


**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

ดาวน์โหลดฟรี!! โปรแกรมจัดตารางเรียน

ดาวน์โหลดฟรี!! โปรแกรมจัดตารางเรียน(9921)

คุณครูดาวน์โหลดไปใช้เลย!! ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4.0

คุณครูดาวน์โหลดไปใช้เลย!! ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4.0(35471)

ดาวน์โหลดที่นี่!! หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

ดาวน์โหลดที่นี่!! หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น(18631)

ตัวอย่างเครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน

ตัวอย่างเครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน (17504)

ไฟล์word!! แบบคำขอมีวิทยฐานะ (วฐ.1-3) สำหรับคุณครู แบบใหม่ (ว21) ครบทุกสังกัด!!

ไฟล์word!! แบบคำขอมีวิทยฐานะ (วฐ.1-3) สำหรับคุณครู แบบใหม่ (ว21) ครบทุกสังกัด!! (23858)

เอกสาร หลักฐาน การศึกษา ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

เอกสาร หลักฐาน การศึกษา ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (8413)

“ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน” หลายร้อยเรื่อง (ไฟล์ PDF และ ไฟล์ Word แก้ไขได้)

“ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน” หลายร้อยเรื่อง (ไฟล์ PDF และ ไฟล์ Word แก้ไขได้) (26289)

14 รูปแบบ การจัดโต๊ะในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้

14 รูปแบบ การจัดโต๊ะในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ (47273)

สพฐ.เผยแพร่ หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้

สพฐ.เผยแพร่ หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้(22795)

คำอธิบายและไฟล์ตัวอย่าง “การพิมพ์หนังสือราชการ” ที่ถูกต้อง ตามระเบียบ งานสารบรรณ

คำอธิบายและไฟล์ตัวอย่าง “การพิมพ์หนังสือราชการ” ที่ถูกต้อง ตามระเบียบ งานสารบรรณ(10902)


Tags
ดาวน์โหลด
หนังสือเรียน
ภาษาไทย
ระดับมัธยมศึกษา
หลักสูตร
2524
(ปรับปรุง
2533)
21
เล่ม