ดาวน์โหลดที่นี่! แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย (อนุบาล1-3)
ดาวน์โหลดที่นี่! แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย (อนุบาล1-3)

Advertisement

Advertisement

ดาวน์โหลดที่นี่! แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย (อนุบาล1-3)

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2017-05-02 เปิดอ่านแล้ว : 231339 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ดาวน์โหลดที่นี่! แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย (อนุบาล1-3)

วันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอนำแผน แผนการจัดประสบการณ์ ชุดบูรณาการ ครบ4สาระฯ ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยมาเผยแพร่เพื่อให้คุณครูได้นำไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมครับ

ตัวอย่างแผนการจัดประสบการณ์ ชุดบูรณาการ ครบ4สาระฯ

ดาวน์โหลดที่นี่! แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย (อนุบาล1-3)ดาวน์โหลดที่นี่! แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย (อนุบาล1-3)ดาวน์โหลดที่นี่! แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย (อนุบาล1-3)ดาวน์โหลดที่นี่! แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย (อนุบาล1-3)ดาวน์โหลดที่นี่! แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย (อนุบาล1-3)ดาวน์โหลดที่นี่! แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย (อนุบาล1-3)

อนุบาล 1 แผนการจัดประสบการณ์ ชุดบูรณาการ ครบ4สาระฯ Update 23-12-59

ดาวน์โหลด

อนุบาล 1 แผนการจัดประสบการณ์ ชุดบูรณาการ ครบ4สาระฯ Update 1-11-58

ดาวน์โหลด

อนุบาล 1 แนวทางการจัดประสบการณ์ ชุดบูรณาการ 4 สาระฯ Update 1-11-58

ดาวน์โหลด

อนุบาล 1 เพลงประกอบการสอน ชุดบูรณาการ4สาระฯ และชุดเสริมประสบการณ์ ไทย,คณิต,ภาษาอังกฤษ 20เพลง Update 1-11-58

ดาวน์โหลด

อนุบาล 2 แผนการจัดประสบการณ์ ชุดบูรณาการ ครบ4สาระฯ Update 23-12-59

ดาวน์โหลด

อนุบาล 2 แผนการจัดประสบการณ์ ชุดบูรณาการ ครบ4สาระฯ Update 1-11-58

Advertisement

ดาวน์โหลด

อนุบาล 2 แนวทางการจัดประสบการณ์ ชุดบูรณาการ 4 สาระฯ Update 1-11-58

ดาวน์โหลด

อนุบาล 2 เพลงประกอบการสอน ชุดบูรณาการ4สาระฯ และชุดเสริมประสบการณ์ ไทย,คณิต,ภาษาอังกฤษ 20เพลง Update 1-11-58

ดาวน์โหลด

อนุบาล 3 แผนการจัดประสบการณ์ ชุดบูรณาการ ครบ4สาระฯ Update 23-12-59

ดาวน์โหลด

อนุบาล 3 แผนการจัดประสบการณ์ ชุดบูรณาการ ครบ4สาระฯ Update 1-11-58

ดาวน์โหลด

อนุบาล 3 แนวทางการจัดประสบการณ์ ชุดบูรณาการ 4 สาระฯ Update 1-11-58

ดาวน์โหลด

อนุบาล 3 เพลงประกอบการสอน ชุดบูรณาการ4สาระฯ และชุดเสริมประสบการณ์ ไทย,คณิต,ภาษาอังกฤษ 20เพลง Update 1-11-58

ดาวน์โหลด

ข้อมูลทั้งหมดต้องขอขอบคุณ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด นะครับ

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

ดาวน์โหลดฟรี!! โปรแกรมจัดตารางเรียน

ดาวน์โหลดฟรี!! โปรแกรมจัดตารางเรียน(9921)

คุณครูดาวน์โหลดไปใช้เลย!! ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4.0

คุณครูดาวน์โหลดไปใช้เลย!! ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4.0(35471)

ดาวน์โหลดที่นี่!! หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

ดาวน์โหลดที่นี่!! หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น(18631)

ตัวอย่างเครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน

ตัวอย่างเครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน (17504)

ไฟล์word!! แบบคำขอมีวิทยฐานะ (วฐ.1-3) สำหรับคุณครู แบบใหม่ (ว21) ครบทุกสังกัด!!

ไฟล์word!! แบบคำขอมีวิทยฐานะ (วฐ.1-3) สำหรับคุณครู แบบใหม่ (ว21) ครบทุกสังกัด!! (23858)

เอกสาร หลักฐาน การศึกษา ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

เอกสาร หลักฐาน การศึกษา ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (8413)

“ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน” หลายร้อยเรื่อง (ไฟล์ PDF และ ไฟล์ Word แก้ไขได้)

“ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน” หลายร้อยเรื่อง (ไฟล์ PDF และ ไฟล์ Word แก้ไขได้) (26289)

14 รูปแบบ การจัดโต๊ะในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้

14 รูปแบบ การจัดโต๊ะในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ (47273)

สพฐ.เผยแพร่ หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้

สพฐ.เผยแพร่ หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้(22795)

คำอธิบายและไฟล์ตัวอย่าง “การพิมพ์หนังสือราชการ” ที่ถูกต้อง ตามระเบียบ งานสารบรรณ

คำอธิบายและไฟล์ตัวอย่าง “การพิมพ์หนังสือราชการ” ที่ถูกต้อง ตามระเบียบ งานสารบรรณ(10902)


Tags
ดาวน์โหลดที่นี่!
แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย
(อนุบาล1-3)