11 ข้อที่ต้องรู้ ว่าด้วยเรื่องการประเมินผลปีการศึกษา 2560
11 ข้อที่ต้องรู้ ว่าด้วยเรื่องการประเมินผลปีการศึกษา 2560

Advertisement

Advertisement

11 ข้อที่ต้องรู้ ว่าด้วยเรื่องการประเมินผลปีการศึกษา 2560

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2017-05-27 เปิดอ่านแล้ว : 22772 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

11 ข้อที่ต้องรู้ ว่าด้วยเรื่องการประเมินผลปีการศึกษา 2560

# 11 ข้อที่ต้องรู้ ว่าด้วยเรื่องการประเมินผลปีการศึกษา 2560


1.  ปีการศึกษา 2560 สทศ.สพฐ.ประเมินนักเรียนเฉพาะชั้น ป.1 เฉพาะด้านการอ่าน


2.  ปีการศึกษา 2560 สทศ.สพฐ.ประเมิน NT (National Test) ชั้น ป.3 ด้านการคิดคำนวณ ด้านการอ่าน และด้านเหตุผล


3.  ปีการศึกษา 2560 สทศ.สพฐ.ยังใช้ข้อสอบมาตรฐานกลางเพื่อให้โรงเรียนใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินปลายปีของสถานศึกษา (School Assessment) ในระดับชั้นที่ไม่มีการทดสอบระดับชาติ (NT/O-NET) โดยให้ใช้คะแนนจากข้อสอบกลางอย่างน้อย 20% จากคะแนนสอบปลายปีทั้งหมด ซึ่งการประเมินชั้น ป.2 มี 1 วิชา (ภาษาไทย) ชั้น ป.4-5 มี 3 วิชา (ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์) และชั้น ม.1-2 มี 5 วิชา (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ และภาษาอังกฤษ)


4.  ปีการศึกษา 2560 สทศ.สพฐ.จะสร้างข้อสอบ Pre O-NET เฉพาะชั้น ป.6 และ ม.3 ไว้บริการให้กับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อนำไปใช้เตรียมความพร้อมกับโรงเรียนในสังกัดตนเองก่อนสอบ O-NET (การจัดสอบขึ้นอยู่กับว่าเขตพื้นที่การศึกษาใดจะมีความประสงค์ที่จะจัดสอบ Pre O-NET)


5.  ปีการศึกษา 2560 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) :สทศ. จะประเมิน O-NET นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 จำนวน 4 วิชา (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)


6.  ปีการศึกษา 2560 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สทศ. จะประเมิน O-NET ชั้น ม.6 จำนวน 5 วิชา (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ และภาษาอังกฤษ)

Advertisement


7.  ปีการศึกษา 2560 ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในการสอบ O-NET ทั้งชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 คนที่ออกข้อสอบ คือ สสวท.


8.  ปีการศึกษา 2560 ข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย ที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) :สทศ. เป็นผู้ออก จะมีข้อสอบแบบเขียนตอบ/อัตนัย คิดน้ำหนักคะแนนเป็น 20%


9.  ปีการศึกษา 2560 ช่วงเวลาการสอบทั้งระบบของนักเรียนชั้น ม.6 จะอยู่ในช่วงใกล้เคียงและติดต่อกัน ทั้งการสอบปลายปีของโรงเรียน (School Assessment) การสอบระดับชาติ (O-NET) และการสอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (9 วิชาสามัญ และ GAT/PAT) ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม)


10.  ปีการศึกษา 2560 ในวิชาที่ไม่มีการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของชั้น ป.6 และ ม.3 คือ วิชาสังคมศึกษาฯ ให้โรงเรียนดำเนินการประเมินปลายปีในวิชาดังกล่าวเช่นเดียวกันกับการประเมินในวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ และวิชาการงานฯ ที่ได้ดำเนินการอยู่แล้ว โดยให้มีการพัฒนาเครื่องมือและวางระบบการประเมินปลายปีให้ได้มาตรฐาน


11.  ปีการศึกษา 2561 ระบบการสอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา จะมีการเปลี่ยนระบบใหม่ (5 ครั้งในการคัดเลือก ใช้หลัก 1 คน 1 สิทธิ์ และให้นักเรียนเรียนจบหลักสูตรก่อนจะมีการสอบ)


-----------------------------------

โดย ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ

      ผอ.สทศ.สพฐ

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
11
ข้อที่ต้องรู้
ว่าด้วยเรื่องการประเมินผลปีการศึกษา
2560