10 มหาวิทยาลัยเอกชน ปิดแล้ว 84 หลักสูตรไร้มาตรฐาน
10 มหาวิทยาลัยเอกชน ปิดแล้ว 84 หลักสูตรไร้มาตรฐาน

Advertisement

Advertisement

10 มหาวิทยาลัยเอกชน ปิดแล้ว 84 หลักสูตรไร้มาตรฐาน

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2017-06-01 เปิดอ่านแล้ว : 3469 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

10 มหาวิทยาลัยเอกชน ปิดแล้ว 84 หลักสูตรไร้มาตรฐาน

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) นายขจร จิตสุขุมมงคล นายบัณฑิต ทิพากร รองเลขาธิการกกอ. นางอรสา ภาวิมล ผู้ช่วยเลขาธิการกกอ. พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)แถลงข่าวเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ดีต่อภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร โดยนายสุภัทร กล่าวว่า ช่วงที่ผ่านมามีประเด็นการศึกษาหลายเรื่อง ทั้งปัญหาธรรมาภิบาล การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา หรือการใช้อำนาจหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตามมาตรา44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2557 (ฉบับชั่วคราว) เป็นต้น โดยกรณีที่สกอ.ลงไปตรวจสอบข้อมูล

พบว่ามี มหาวิทยาลัยเอกชน 10 แห่งจัดการศึกษาไม่เป็นไปตามมาตรฐาน แบ่งเป็น หลักสูตรนอกสถานที่ตั้ง 78 หลักสูตร ใน 5 สถาบัน หลักสูตรในที่ตั้ง 20 หลักสูตร ใน 8 มหาวิทยาลัย ในส่วน 20 หลักสูตรในที่ตั้ง ปิดการเรียนการสอนไปแล้ว 15 หลักสูตร เหลือกอีก 5 หลักสูตร ที่เปิดสอนเฉพาะนักศึกษาที่ยังค้างท่อ และงดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2560 แล้ว ส่วนหลักสูตรนอกสถานที่ตั้ง 78 หลักสูตร ปิดการเรียนการสอนไปแล้ว 72 หลักสูตร ใน 4 สถาบัน เหลืออีก 6 หลักสูตรใน 2 สถาบันอยู่ระหว่างการติดตามความคืบหน้า นอกจากนี้ยังมีมหาวิทยาลัย 1 แห่งที่ปิดหลักสูตรไปแล้ว แต่มาขอเปิดหลักสูตรใหม่ 2 หลักสูตร ซึ่งไม่มีข้อห้าม เพราะเป็นอำนาจของสภามหาวิทยาลัย แต่การเปิดหลักสูตรใหม่จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามเก็ณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปี2558

นายขจร กล่าวถึง ความคืบหน้าในการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา ว่า ในการประชุมคณะกรรมการข้าราชพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เมื่อเร็วๆ นี้ได้มีมติเห็นชอบในหลักการในการจัดตั้งกระทรวงดังกล่าว โดยจะทำให้มหาวิทยาลัยมีการบริหารงานที่มีความเป็นอิสระและคล่องตัว ซึ่งทางพ.พ.อ.มีข้อเสนอแนะ ถึงเรื่องการจัดสรรงบประมาณ ว่าจะต้องนำเรื่องการจัดสรรงบฯมาเป็นตัวขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ในการดำเนินการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ขณะเดียวกันจะต้องให้มหาวิทยาลัยมีการกำหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การทำงานที่ชัดเจน เป็นไปตามศักยภาพและความถนัดของแต่ละแห่ง

ขอบคุณที่มา : มติชนออนไลน์

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
10
มหาวิทยาลัยเอกชน
ปิดแล้ว
84
หลักสูตรไร้มาตรฐาน