ดราม่า! คูปอง 10,000 บาท ครูหวั่นสูญเงินเปล่า
ดราม่า! คูปอง 10,000 บาท ครูหวั่นสูญเงินเปล่า

Advertisement

Advertisement

ดราม่า! คูปอง 10,000 บาท ครูหวั่นสูญเงินเปล่า

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2017-07-28 เปิดอ่านแล้ว : 4577 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ดราม่า! คูปอง 10,000 บาท ครูหวั่นสูญเงินเปล่า

อบรมพัฒนาครูอยู่ที่ไหนก็สมัครได้ เพียงมีระบบอินเทอร์เน็ต ล่าสุดยอดลงทะเบียนสำเร็จ 160,605 กว่า1.4พันหลักสูตร

         หลังจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดทำโครงการหรือหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการ เชื่อมโยงกับวิทยฐานะ โดยให้คูปองอบรมคนละ 10,000 บาทต่อปี ไปเข้ารับการอบรมหลักสูตรของ สถาบันอุดมศึกษา มูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรที่มีสภาพนิติบุคคลตามกฎหมาย ที่ผ่านการพิจารณาจาก“สถาบันคุรุพัฒนา”
      โดยวิธีการลงทะเบียนออนไลน์ครูต้องเข้าเว็บไซต์ http://202.143.153.156/hrd_demo/ เริ่มไปตามกระบวนการสมัคร และเมื่อเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว กรอกข้อมูลใน แบบกรอกข้อมูล https://goo.gl/forms/lzGNXkhp2W4F3XJn ครูจะเลือกหลักสูตรอบรมตามที่ตนเองต้องการ จากนั้นผู้อำนวยการจะอนุมัติ ในให้ครูไปอบรมตามหลักสูตรที่แจ้งความจำนงไว้ และครูจะปริ้นนำหลักฐานไปที่สำนักงานเขตพื้นที่เพื่อยืมเงินจำนวน 10,000 บาทไปอบรมตามวันเวลาสถานที่ลงทะเบียนไว้ ล่าสุด ครูที่ลงทะเบียนสำเร็จ มีทั้งหมด 160,605 ที่นั่ง ประมาณ 1,400 หลักสูตร

ดราม่า! คูปอง 10,000 บาท ครูหวั่นสูญเงินเปล่า           

      ล่าสุดเกิดดราม่า เมื่อการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ ไม่พร้อมรองรับความต้องการของครู และปัญหาอื่น ๆ บางก็ว่า “เงินคูปอง”การศึกษาไม่เพียงพอต่อจำนวนครูที่แจ้งความจำนงเข้ารับการอบรม เพราะรูปแบบการไปอบรมมีทั้งการใช้เงินส่วนตัว จ่ายค่าอบรม ตั๋วเครื่องบินหรือจองตั๋วรถทัวร์ ค่าที่พักล่วงหน้า โดยใช้เงินส่วนตัวสำรองจ่ายหรือ กรณียืมเงินจากสถานศึกษา หรือ เขตพื้นที่ จ่ายค่าลงทะเบียน,ค่าที่พัก,ค่าเดินทาง ล่วงหน้าแล้ว


     ครูรายหนึ่งที่จังหวัด สุรินทร์ เปิดเผยว่าได้ลงทะเบียนอบรมวิชาภาษาอังกฤษ ในพื้นที่ซึ่งมีสถาบันการศึกษาจัดแต่จำนวนผู้ลงทะเบียนเต็มแล้ว จึงต้องไปลงทะเบียนนอกพื้นที่ ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้บริหารสถานศึกษาแต่ อยู่ระหว่างการทำเรื่องเสนอสำนักงานเขตพื้นที่เ้พื่อยืมเงินไปอบรม


      "ตอนแรกก็ไม่รู้ว่ามีโครงการอบรม เห็นเพื่อนครูในโรงเรียนอื่นเขาลงทะเบียนอบรมก็เลยไปลงทะเบียนทางออนไลน์ไว้จริงๆแล้วอยากได้ในพื้นที่ใกล้ๆ จะได้ไม่ต้องเดินทาง แต่ไม่มีโครงการที่ต้องการ จึงต้องไปต่างจังหวัด ค่าอบรม 3,500 บาท ซึ่ง คูปองให้ 10,000 บาทถ้าใช้ไม่หมดก็ต้องมาคืนสำนักงานเขต ส่วนค่าที่พักและค่้าเดินทาง ต้องดูว่า จะเบิกจากต้นสังกัดหรืออยู่ในคูปอง ซึ่งคงจะมีความชัดเจนช่วงใกล้เ้ดือนกันยายนที่จะต้องเดินทางไปอบรม " 


ดราม่า! คูปอง 10,000 บาท ครูหวั่นสูญเงินเปล่า          ดราม่า! คูปอง 10,000 บาท ครูหวั่นสูญเงินเปล่า
   

        ขณะ ครูที่เข้าอบรมอีกรายที่จังหวัดนครปฐม เล่าว่าอบรมโครงการจัดการเรียนการสอนไปสู่สากล ค่าอบรมหลักสูตร 7,500 บาทอยู่นอกพื้นที่แต่ไม่ได้ระบุสถานอบรม ซึ่งไม่มีความชัดเจน ก็เลยยกเลิกไม่ได้ไปอบรม และมีเพื่อนครู ที่ไปอบรมช่วงเดือนก.ค.มาแล้วเล่าว่าโครงการอบรมเลื่อนแต่ไม่ได้แจ้งผู้เข้ารับการอบรม ทำให้เสียเวลาค่าเดินทาง 


     “รวมทั้งมีข่าวลือในแวดวงครูด้วยว่า คนที่จะอบรมในเดือนสิงหาคมถึงกันยายนยังไม่มีงปบระมาณส่งมาให้ที่สำนักงานเขต ถ้าครูคนไหนอยากไปก้สำรองจ่ายไปก่อน แต่ถ้าหมดปีงบประมาณแล้วไม่มีเงินอนุมัติมาให้ก็จะเบิกคืนไม่ได้ ทำให้ครูหลายคนลังเลโดยเฉพาะโครงการที่มูลค่าสูง จริงๆอยากให้มีความชัดเจนในการดำเนินการมากกว่านี้ ” 


ดราม่า! คูปอง 10,000 บาท ครูหวั่นสูญเงินเปล่า

       ข้อมูลเมื่อวันที่ 21 ก.ค.60 พบว่า หลักสูตรที่ได้รับความสนใจลงทะเบียนอบรมมากที่สุด 10 อันดับแรกดังนี้ 1.หลักสูตรฝึกอบรมการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาจากสื่อธรรมชาติ 18,781 ที่นั่ง 2. หลักสูตรส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อยกรดะดับทักษะ พัฒนาการจัดการศึกษาในสื่อการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 14,378 ที่นั่ง 3. หลักสูตรการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารด้วยตนเอง ผ่านเทคโนโลยีเสมือนจริง 11,180 ที่นั่ง

Advertisement


       4. หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนอัจฉริยะ 4.0 ศตวรรษที่ 21 จำนวน  9,781 ที่นั่ง 5.หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 9,171 ที่นั่ง 6.หลักสูตร การพัฒนาครูต้นแบบศาสตร์พระราชาด้วยเแอคทีฟ เลิ่นนิ่ง ฯ 7,037 ที่นั่ง 7.หลักสูตร ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ เพื่อการเรียนการสอนสำหรับครู 6,110 ที่นั่ง 8.หลักสูตรการพัฒนาครูต้นแบบศาสตร์พระราชา ฯ 4,848 ที่นั่ง 9 หลักสูตร เอแม็ท และซูโดกุ เพื่อการเรียนการสอนสำหรับครู 4,519 ที่นั่ง และ 10. หลักสูตรการสร้างภาพลักษณ์สู่ครูไทยยุคไทยแลนด์ 4.0 จำนวน 4,227 ที่นั่ง


             อย่างไรก็ตามหลังจากที่มีกระแสข่าวความสับสนโครงการออกมา ล่าสุดเวบไซต์ “สำนักงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (สพค.)” ได้ลงข้อความ คำชี้แจงให้ข้าราชการครูกรอกแบบแจ้งความประสงค์เข้ารับการอบรม ในกรณีที่ ครูไม่ได้เข้าไปยืนยันการลงทะเบียนได้ทันตามกำหนดระยะเวลาที่ระบบแจ้งเตือนไว้ เฉพาะกรณี ดังต่อไปนี้


1. กรณีครูจ่ายค่าอบรมไปก่อน โดยใช้เงินส่วนตัวสำรองจ่าย

2. กรณีครูจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินหรือจองตั๋วรถทัวร์ ล่วงหน้าแล้ว โดยใช้เงินส่วนตัวสำรองจ่าย

3. กรณีครูจ่ายค่าที่พักล่วงหน้า โดยใช้เงินส่วนตัวสำรองจ่าย

4. กรณียืมเงินจากสถานศึกษา หรือ เขตพื้นที่ จ่ายค่าลงทะเบียน,ค่าที่พัก,ค่าเดินทาง ล่วงหน้าแล้ว

5. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนยืนยันในระบบ

(กรุณาใช้ chrome ในการกรอกข้อมูล)

ขอบคุณที่มา : คมชัดลึก 28 ก.ค. 2560

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
ดราม่า!
คูปอง
10,000
บาท
ครูหวั่นสูญเงินเปล่า