ครูให้คะแนนพอใจคูปอง4.19 หลักสูตร’สื่อเด็กปฐมวัย’แต้มสูงสุด4.95 ‘ขโมยความสำเร็จจากอนาคต’แต้มต่ำสุด2.32
ครูให้คะแนนพอใจคูปอง4.19 หลักสูตร’สื่อเด็กปฐมวัย’แต้มสูงสุด4.95 ‘ขโมยความสำเร็จจากอนาคต’แต้มต่ำสุด2.32

Advertisement

Advertisement

ครูให้คะแนนพอใจคูปอง4.19 หลักสูตร’สื่อเด็กปฐมวัย’แต้มสูงสุด4.95 ‘ขโมยความสำเร็จจากอนาคต’แต้มต่ำสุด2.32

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2017-08-23 เปิดอ่านแล้ว : 2565 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ครูให้คะแนนพอใจคูปอง4.19 หลักสูตร’สื่อเด็กปฐมวัย’แต้มสูงสุด4.95 ‘ขโมยความสำเร็จจากอนาคต’แต้มต่ำสุด2.32

นางเกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพค.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการการจัดทำระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรหรือคูปองพัฒนาครู ว่า

หลังเปิดระบบให้ครูลงทะเบียนเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม ข้อมูลล่าสุดวันที่ 21 สิงหาคม มีครูลงทะเบียน 312,158 คน ลงทะเบียนหลักสูตร 610,111 ที่นั่ง อนุมัติงบแล้ว 1,522,997,778 บาท รออนุมัติอีก 3,520,699,309 บาท

ครูให้คะแนนพอใจคูปอง4.19 หลักสูตร’สื่อเด็กปฐมวัย’แต้มสูงสุด4.95 ‘ขโมยความสำเร็จจากอนาคต’แต้มต่ำสุด2.32

นางเกศทิพย์ กล่าวต่อว่า ในจำนวน 610,111 ที่นั่ง มีการยกเลิกการจองหลักสูตร 352,965 ที่นั่ง โดยส่วนใหญ่เป็นการยกเลิกระหว่างรออนุมัติและระหว่างรอลงบัญชีสำรองรวมกว่า 80% และยกเลิกหลังได้รับอนุมัติ 7.4% ขณะที่มีการลงทะเบียนสำเร็จ 208,994 ที่นั่ง

โดยหลักสูตรที่มีการลงทะเบียนมากที่สุด คือ หลักสูตรฝึกอบรมการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาจากสื่อธรรมชาติ 22,667 ที่นั่ง รองลงมาหลักสูตรส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อยกระดับทักษะพัฒนาการจัดการศึกษาในสื่อการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 17,278 ที่นั่ง

Advertisement

สพค.ได้ทำการประเมินความพึงพอใจ พบว่า นับแต่วันที่ 20 กรกฎาคม- 21 สิงหาคม มีการจัดอบรมแล้ว 1,397 หลักสูตร 81,827 ที่นั่ง ครูเข้าอบรม 75,157 คน ได้ทำการประเมินความพึงพอใจ 13,299 ครั้ง พบว่ามีความพึงพอใจโดยเฉลี่ย 4.19 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน

โดยหลักสูตรที่ได้รับคะแนนการประเมินสูงที่สุด คือ โครงการการพัฒนาและการใช้สื่อกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการคิดระดับสูงของเด็กปฐมวัย รุ่นที่ 2 และ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามศักยภาพสมอง รุ่นที่ 3 คะแนน 4.95 รองลงมาคือ หลักสูตรการประดิษฐ์จากผ้า รุ่นที่ 1 คะแนน 4.86 ขณะที่หลักสูตรที่ได้รับคะแนนการประเมินต่ำที่สุด คือ วิธีการขโมยความสำเร็จจากอนาคต รุ่นที่ 5 ได้คะแนน 2.32 รองลงมา หลักสูตรสอนอย่างไรให้การศึกษาไทยก้าวทันนานาชาติ รุ่นที่ 6 คะแนน 2.60 และเรียนรู้วิธีการสอนออนไลน์รองรับยุคดิจิตอล รุ่นที่ 8 ได้คะแนน 2.80

นางเกศทิพย์ กล่าวต่อว่า ส่วนความคืบหน้ากรณีที่สพฐ.ทำหนังสือที่ ศธ 04216/ว1598 เรื่องสำรวจข้อมูลกรณีข้าราชการครูได้รับผลกระทบจากผู้รับผิดชอบหลักสูตรยกเลิกการจัดอบรม ถึงผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ(สศศ.)

เพื่อให้ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลข้าราชการครูที่ได้รับผลกระทบจากกรณีที่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรยกเลิกการจัดอบรมนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอเอกสารหลักฐานในส่วนของค่าใช้จ่ายสำหรับค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พัก ค่าลงทะเบียนจากเขตพื้นที่ฯ และสศศ. ซึ่งต้องส่งข้อมูลมาให้สพฐ.ภายในวันที่ 25 สิงหาคมนี้

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
ครูให้คะแนนพอใจคูปอง4.19
หลักสูตร’สื่อเด็กปฐมวัย’แต้มสูงสุด4.95
‘ขโมยความสำเร็จจากอนาคต’แต้มต่ำสุด2.32