ขจัดปัญหาอ่านไม่ออกด้วย นวัตกรรมใหม่ "บันไดนักอ่าน"
ขจัดปัญหาอ่านไม่ออกด้วย นวัตกรรมใหม่

Advertisement

Advertisement

ขจัดปัญหาอ่านไม่ออกด้วย นวัตกรรมใหม่ "บันไดนักอ่าน"

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2017-12-05 เปิดอ่านแล้ว : 8611 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ขจัดปัญหาอ่านไม่ออกด้วย นวัตกรรมใหม่ "บันไดนักอ่าน"

ขจัดปัญหาอ่านไม่ออกด้วย "บันไดนักอ่าน"

การอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของนักเรียน ทำให้หลายโรงเรียนพยายามหาวิธีจัดการกับปัญหานี้ โรงเรียนบ้านป่าสัก ต.น้ำปาย อ.แม่จริม จ.น่าน มีนวัตกรรมที่สามารถจัดการกับปัญหานี้ได้ อังคารที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 11.50 น.

ขจัดปัญหาอ่านไม่ออกด้วย นวัตกรรมใหม่เด็กไทยอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ เป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งสำหรับเด็กไทยในยุคปัจจุบัน เพราะจากข้อมูลของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)ระบุว่า สถานการณ์การอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ปี 2555 เด็ก ป.1 อ่านไม่ออก 5.71 % เขียนไม่ได้ 7.63 % ซึ่งปัญหานี้จะส่งผลถึงความสามารถและทักษะของเด็กเมื่อโตขึ้นได้ ทั้งความสามารถด้านการเรียนรู้ ความฉลาด/ความรอบรู้ทางสุขภาพ (Health literacy)

ขจัดปัญหาอ่านไม่ออกด้วย นวัตกรรมใหม่จากตัวเลขดังกล่าวบางคนอาจจะมองว่าไม่ได้มากมายอะไร แต่ในทางกลับกันและในทางปฏิบัติตัวเลขเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ณ เวลานี้ไม่ควรมีเลยมากกว่า  และจากปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของนักเรียนนี้ ทำให้หลายโรงเรียนที่มีปัญหาได้พยายามหาวิธีการแก้ไขปัญหานั้น โดยที่ โรงเรียนบ้านป่าสัก ต.น้ำปาย อ.แม่จริม จ.น่าน ซึ่งเป็นโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ มีนักเรียนตั้งแต่ ชั้น ป.1ถึง ป.6 รวม 61 คน  แต่ผลการทดสอบการอ่านระดับเขตพื้นที่การศึกษาอยู่ในระดับต่ำ ยังไม่น่าเป็นที่พอใจ คุณครูทั้งโรงเรียนตระหนักถึงปัญหานี้ จึงได้ร่วมกันคิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาการอ่านของนักเรียน ทำให้เกิดเป็นนวัตกรรม “บันไดนักอ่าน” ขึ้นมา

ขจัดปัญหาอ่านไม่ออกด้วย นวัตกรรมใหม่

Advertisement


นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.โรงเรียนบ้านป่าสัก บอกว่า เมื่อเราทราบว่าผลการอ่านของนักเรียนโรงเรียนเราอยู่ในระดับต่ำ คุณครูจึงได้ใช้กระวนการพีแอลซี (PLC) หรือ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community)เพื่อหาวิธีแก้ปัญหา โดยเริ่มจากคุณครูทุกคนจะมาล้อมวงคุยกันตอนเช้า ทำให้ทราบถึงสาเหตุของปัญหา แล้วนำมาสู่การแก้ไขด้วยการช่วยกันออกแบบนวัตกรรม ช่วยกันทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาการอ่านของเด็ก เกิดเป็น “บันไดนักอ่าน” โดยมีบันทึกนักอ่านแจกให้แก่นักเรียนทุกคนคนละหนึ่งเล่ม เป็นเหมือนสมุดพกที่นักเรียนจะมีติดตัว เพราะเราตั้งเป้าหมายร่วมกันว่า เด็กทั้ง 61 คนต้องได้รับการพัฒนา ต้องอ่านออกเขียนได้ 100% เมื่อจบออกจากโรงเรียน  เนื่องจากคุณครูได้ช่วยกันดูคำศัพท์พื้นฐานของแต่ละระดับว่ามีอะไรบ้าง แล้วนำมาแทรกไว้ในบทอ่านในบันไดนักอ่าน โดยดูควบคู่ไปกับแบบเรียนและสื่ออื่น ๆ ที่คิดว่าเป็นประโยชน์แก่นักเรียน
“อีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เกิดนวัตกรรมบันไดนักอ่าน คือ เราสังเกตเห็นว่า เด็กชอบเล่นเกม ติดมือถือกันมาก จึงทำให้มาคิดว่าต้องทำอะไรให้เด็กวางมือถือลงบ้าง แต่ขณะเดียวกันเด็กก็ควรได้เล่นด้วยเป็นการเรียนปนเล่น เราก็ใช้บันไดนักอ่านมาเป็นเกมให้เด็กแข่งกันอ่านเพื่อไต่บันไดขึ้นไป หลังจากทดลองใช้บันไดนักอ่านประมาณ 1 เทอม เราได้เห็นพัฒนาการของเด็กดีขึ้นอย่างชัดเจน เพราะจนทำให้เกิดความมั่นใจว่าเมื่อเด็กผ่านกระบวนการนี้จบ ป.6จะต้องอ่านออกเขียนได้ 100% แน่นอน”ผอ.นัฑวิภรณ์ กล่าวพร้อมกับอธิบายวิธีการใช้บันทึกบันไดนักอ่าน ว่า เราจะให้เด็กทุกคนนำบันทึกบันไดนักอ่านกลับไปอ่านที่บ้าน อ่านให้ผู้ปกครองฟัง แล้วผู้ปกครองจะต้องเซ็นชื่อรับทราบ เมื่อกลับมาถึงโรงเรียนคุณครูก็จะทำการทดสอบอีกครั้ง ซึ่งวิธีการนี้นอกจากจะเป็นการฝึกพัฒนาการในการอ่านของเด็กแล้ว ยังเป็นตัวเชื่อมให้ผู้ปกครองรับรู้ว่าโรงเรียนทำกิจกรรมอะไรบ้างด้วย 

ขจัดปัญหาอ่านไม่ออกด้วย นวัตกรรมใหม่
ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่เห็นจากโรงเรียนบ้านป่าสัก คือ การที่คุณครูทั้งโรงเรียนมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวในการร่วมกันแก้ไขปัญหาของนักเรียน เป็นดรงเรียนเล็กแต่คุณภาพไม่เล็ก ที่เป็นอย่างนี้ได้ ผอ.นัฑวิภรณ์บอกว่า เพราะการน้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นหลักในการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียน คือ มองปัญหาของเราเอง ครูล้อมวงคุยกันทุกวันสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน ให้ครูรักเด็ก เด็กรักครู เด็กเก่งช่วยเหลือเด็กอ่อน ไม่แข่งขันกัน เอื้ออาทรต่อกัน พี่สอนน้อง จากที่เคยคิดว่าต่างคนต่างอยู่ไม่ใช่หน้าที่ ตอนนี้ครูมาคิดด้วยกันรับผิดชอบร่วมกัน โดยยึดหลักว่าไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังจริง ๆ แล้วผลที่ได้ คือ พัฒนาการของเด็กที่เห็นได้ชัดเจน

อรนุช วานิชทวีวัฒน์

ขอบคุณที่มา : https://www.dailynews.co.th/education/614163

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

ดาวน์โหลดฟรี!! โปรแกรมจัดตารางเรียน

ดาวน์โหลดฟรี!! โปรแกรมจัดตารางเรียน(9921)

คุณครูดาวน์โหลดไปใช้เลย!! ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4.0

คุณครูดาวน์โหลดไปใช้เลย!! ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4.0(35471)

ดาวน์โหลดที่นี่!! หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

ดาวน์โหลดที่นี่!! หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น(18631)

ตัวอย่างเครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน

ตัวอย่างเครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน (17504)

ไฟล์word!! แบบคำขอมีวิทยฐานะ (วฐ.1-3) สำหรับคุณครู แบบใหม่ (ว21) ครบทุกสังกัด!!

ไฟล์word!! แบบคำขอมีวิทยฐานะ (วฐ.1-3) สำหรับคุณครู แบบใหม่ (ว21) ครบทุกสังกัด!! (23858)

เอกสาร หลักฐาน การศึกษา ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

เอกสาร หลักฐาน การศึกษา ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (8413)

“ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน” หลายร้อยเรื่อง (ไฟล์ PDF และ ไฟล์ Word แก้ไขได้)

“ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน” หลายร้อยเรื่อง (ไฟล์ PDF และ ไฟล์ Word แก้ไขได้) (26289)

14 รูปแบบ การจัดโต๊ะในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้

14 รูปแบบ การจัดโต๊ะในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ (47273)

สพฐ.เผยแพร่ หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้

สพฐ.เผยแพร่ หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้(22795)

คำอธิบายและไฟล์ตัวอย่าง “การพิมพ์หนังสือราชการ” ที่ถูกต้อง ตามระเบียบ งานสารบรรณ

คำอธิบายและไฟล์ตัวอย่าง “การพิมพ์หนังสือราชการ” ที่ถูกต้อง ตามระเบียบ งานสารบรรณ(10902)


Tags
ขจัดปัญหาอ่านไม่ออกด้วย
นวัตกรรมใหม่
"บันไดนักอ่าน"