ศธจ.- สพท.เคลียร์ปมเลิกขัดแย้งบริหารงานบุคคล
ศธจ.- สพท.เคลียร์ปมเลิกขัดแย้งบริหารงานบุคคล

Advertisement

Advertisement

ศธจ.- สพท.เคลียร์ปมเลิกขัดแย้งบริหารงานบุคคล

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2017-12-12 เปิดอ่านแล้ว : 1821 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ศธจ.- สพท.เคลียร์ปมเลิกขัดแย้งบริหารงานบุคคล

ศธจ.- สพท.เคลียร์ปมเลิกขัดแย้งบริหารงานบุคคล

ศึกษาธิการจังหวัด จับมือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เคลียร์ปมมาตรา 53 เลิกขัดแย้งการบริหารงานบุคคล พร้อมเดินหน้าเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

อังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 15.36 น.


วันนี้ (12 ธ.ค.)  ที่โรงแรมตรัง กทม. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ ศึกษาธิการจังหวัด ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้มีการจัดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนด้านการบริหารงานบุคคล โดยนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า ที่ประชุมได้หารือถึงการปฎิรูปการศึกษาในภูมิภาคให้เกิดการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อสรุปรายงานการประชุมดังกล่าวให้ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ รับทราบ ซึ่งได้มีการทบทวนภาระกิจสำคัญระหว่างการทำงานของศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ตามที่มีการเสนอปรับแก้ไขคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 19/2560 เรื่องการปฎิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 13 ที่ระบุให้อำนาจการบรรจุแต่งตั้งตามมาตรา 53 (3) และ (4) ของ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ให้แก่ ศธจ.

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด จากเดิมที่เป็นอำนาจของผอ.เขตพื้นที่ฯ ซึ่งมีการเสนอให้มีคณะกรรมการในจังหวัด 2 ชุด คือ คณะกรรมการบูรณาการด้านการศึกษาของจังหวัดซึ่งจะบูรณาการทุกภารกิจที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับเด็กทุกสังกัด และคณะกรรมการด้านการบริหารงานบุคคลที่ให้ ผอ.สพท.ทุกคนในจังหวัดร่วมเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนจากส่วนต่าง ๆ   


“ในการประชุมดังกล่าวเป็นการทำความเข้าใจร่วมกันระหว่างศธจ.กับเขตพื้นที่ถึงการบูรณการทำงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาในพื้นที่  ซึ่งการเสนอปรับแก้คำสั่งดังกล่าวโดยเฉพาะการบริหารงานบุคคลจะเป็นการคานอำนาจกันอย่างแน่นอน เช่น การให้ผอ.สพท. เป็นผู้ลงนามตามมติกศจ. ส่วนผอ.รร.ลงนามตามมติกศจ. ซึ่งผอ.รร.มีอำนาจลงนามอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับครู ที่ไม่มีวิทยาฐานะ ตั้งแต่การแต่งตั้ง เลื่อนขั้นเงินเดือน หรืออื่น ๆ ที่เป็นมติของกศจ.  ส่วนครูที่มีวิทยฐานะแล้ว เป็นอำนาจของผอ.สพท.พิจารณา

ขณะที่ในส่วนของกศจ.มีหน้าที่พิจารณาอนุมัติตามที่ผอ.สพท. เสนอ ซึ่งตรงนี้มีการคานอำนาจกรณีที่กศจ.เห็น เรื่องที่สพท.เสนอมาไม่เป็นไปตามขั้นตอนกฎหมาย กศจ.ก็จะไม่อนุมัติ หรือขอให้ชี้แจงเพิ่มเติม เป็นการถ่วงดุลการใช้อำนาจระหว่างผอ.สพท. และกศจ. ดังนั้นการพิจารณาเรื่องการบริหารงานบุคคลจะจบสุดท้ายที่คณะกรรมการชุดนี้ ทั้งนี้ขอให้ทุกฝ่ายอย่าคิดว่าใครสั่งใครแต่ให้มองว่าใครร่วมบูรณาการทำงานได้  “ เลขาธิการ กพฐ.กล่าว 

Advertisement


นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า ตนได้เซ็นหนังสือ แก้ไขคำสั่งคสช.ที่ 19/2560 เสนอให้ รมว.ศธ.พิจารณาแล้ว  เพื่อเตรียมเสนอให้พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าคสช. พิจารณาอนุมัติ  ทั้งนี้ตนขอย้ำว่า การตั้งศธจ. เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพของหน่วยงานในพื้นที่

ศธจ.จะเป็นตัวแทนจากส่วนกลางลงไปทำงานเชิงบูรณาการทั้งงบประมาณ  งานบุคคล คิดว่างานจะต้องหนักขึ้นกว่าเดิม  เพราะต่อไปต้องประสานอย่างเข้มข้น ไม่ใช่เฉพาะสพท. แต่รวมถึง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ( สช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


นายเชิดศักดิ์  ศรีสง่าชัย ศึกษาธิการจังหวัด(ศธจ.)ขอนแก่น  ในฐานะประธานชมรมศธจ.  กล่าวว่า เป้าหมายของศธจ. จะต้องตอบโจทย์คุณภาพการจัดการศึกษา สร้างความเป็นเอกภาพในการจัดการศึกษา บูรณาการการจัดการศึกษา หลายจังหวัดมีความเป็นหนึ่งเดียว ตอนนี้มีแนวร่วมมากในการทำงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์  ยินดีที่จะร่วมมือกับผอ.สพท.ในการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ 

ส่วนการปรับแก้อำนาจการบริหารงานบุคคล ศธจ. ไม่ติดใจ แล้วแต่ผู้ใหญ่ ให้ทำอะไรก็พร้อมจะทำตาม ขออย่างเดียวให้ผอ.สพท.และศธจ. เป็นพี่น้อง ทำงานร่วมกัน  เป็นหนึ่งเดียว   ยอมรับว่า ศธจ.ได้มีการหารือเรื่องการแก้ไขคำสั่งคสช.ที่ 19/2560 แต่เลขาธิการกพฐ.และปลัดศธ. ก็ได้ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งศธจ. และสพท.ก็พอใจ  เราจะเลิกมีความขัดแย้งกัน เราจะเป็นพี่น้องกันจับมือร่วมกันพัฒนาการศึกษาต่อไป

นายอดุลย์ กรองทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) อำนาจเจริญ กล่าวว่า  สพท.และศธจ.ไม่มีใครขัดแย้งกันส่วนตัว ซึ่งปัญหาการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ที่สะดุดนั้นเกิดขึ้นมาจากการโอนอำนาจตามมาตรา 53 ในข้อที่ 13 ของคำสั่งคสช.ที่ 19/2560 ไปให้ กศจ. ทำให้งานหลายอย่างล่าช้าจนส่งผลกระทบต่อผู้เรียน ดังนั้นการขอใช้อำนาจไม่ใช่มองว่าจะต้องเป็นอำนาจของใคร แต่จะเป็นของใครก็ได้ที่จะต้องทำเพื่อให้เกิดประโยชน์กับเด็ก และการศึกษา 


อ่านต่อที่ : เดลินิวส์ 12 ธันวาคม 2560

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
ศธจ.-
สพท.เคลียร์ปมเลิกขัดแย้งบริหารงานบุคคล