ศธจ.แนะผอ.สพท.นั่งกก.บริหารบุคคลไม่เกิน 5 คน ให้’บอร์ดบูรณาการ’คุมเพื่อคานอำนาจ
ศธจ.แนะผอ.สพท.นั่งกก.บริหารบุคคลไม่เกิน 5 คน ให้’บอร์ดบูรณาการ’คุมเพื่อคานอำนาจ

Advertisement

Advertisement

ศธจ.แนะผอ.สพท.นั่งกก.บริหารบุคคลไม่เกิน 5 คน ให้’บอร์ดบูรณาการ’คุมเพื่อคานอำนาจ

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2017-12-18 เปิดอ่านแล้ว : 894 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ศธจ.แนะผอ.สพท.นั่งกก.บริหารบุคคลไม่เกิน 5 คน ให้’บอร์ดบูรณาการ’คุมเพื่อคานอำนาจ

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม ศึกษาธิการจังหวัด(ศธจ.) คนหนึ่งให้สัมภาษณ์กรณีที่นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) จะปรับองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ภายใต้โครงสร้างสำนักงานศธจ. โดยปรับสัดส่วนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(ผอ.สพท.)ให้เท่ากับผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้สามารถคานอำนาจของผอ.สพท.ได้นั้น ว่า ศธจ.กำลังจับตาดูรายละเอียดร่างแก้ไขคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของศธ.

ที่ศธ.กำลังปรับแก้ เพราะเป็นห่วงว่าการที่ผอ.สพท.ในจังหวัดทุกคนเข้าไปเป็นกรรมการโดยตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารงานบุคคล จะมีสัดส่วนไล่เลี่ยกับองค์คณะที่เหลือหรือไม่ เพราะในทางปฏิบัติผู้ทรงคุณวุฒิที่ถูกเชิญมาเป็นกรรมการนั้น มักเป็นผู้ใหญ่ซึ่งจะติดราชการและภารกิจส่วนตัว ไม่ค่อยมีเวลา อย่างที่ผ่านมาต้องบอกท่านว่าขอเชิญมาประชุมเพื่อให้ครบองค์ประชุม จะได้ประชุมได้ ฉะนั้นกรณีที่จังหวัดนั้นมีผอ.สพท.มาก และต้องเข้าเป็นกรรมการทุกคน ก็เกรงว่าในการประชุม

อาจเกิดปัญหาจำนวนผอ.สพท.ไล่เลี่ยหรือก้ำกึ่งขององค์คณะได้

ศธจ.คนเดิมกล่าวต่อว่า ตามประกาศของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค(คปภ.) ได้มีประกาศเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 เรื่องการวินิจฉัยของคปภ. ในข้อ 6 ว่า ให้ผอ.สพท.จัดทำข้อมูลการย้ายของข้าราชการทุกประเภท ทุกตำแหน่ง ก่อนนำเสนอคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(อกศจ.)ให้ความเห็นต่อกศจ.

ฉะนั้นถ้า อกศจ.ต้องส่งต่อให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลชุดนี้ พิจาณาเห็นชอบ ก็เท่ากับว่าผอ.สพท.เป็นคนทำข้อมูล ผอ.สพท.มาตรวจสอบกลั่นกรองในขั้นตอนอกศจ. และผอ.สพท.ยังเป็นผู้พิจารณาในขั้นตอนของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลด้วย ซึ่งจะเป็นการใช้อำนาจซ้้ำซ้อนหรือไม่ จะเกิดการฮั้วกันเหมือนสมัยที่มีคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(อ.ก.ค.ศ.)เขตพื้นที่ฯ หรือไม่

Advertisement

ศธจ.คนเดิมกล่าวด้วยว่า ส่วนตัวไม่รู้ว่าศธ.จะปรับองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลอย่างไร ซึ่งปัจจุบันกศจ.มีสัดส่วนอยู่ที่ 9 คนโดยมีตัวแทนผอ.สพท.และผอ.สถานศึกษาร่วมเป็นกรรมการอยู่แล้ว ทางออกเรื่องนี้มองว่าควรกำหนดสัดส่วนระหว่างผู้บังคับบัญชาที่เป็นหัวหน้าส่วนงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ทรงคุณวุฒิในสัดส่วนที่เท่ากัน

โดยสูงสุดไม่ควรเกิน 5:5:5 กรณีที่จังหวัดใดมีผอ.สพท.มากกว่า 5 คน อย่างนครราชสีมา มีผอ.สพท.ถึง 8 คน ควรใช้วิธีเลือกตัวแทน เพราะถ้า 8:8:8 รวม 24 คน ก็มากเกินไป เทอะทะไป อย่างปัจจุบันที่มีผู้แทนผอ.สพท. 1 คน และผอ.ร.ร. 1 คน อยู่ในกศจ. ก็สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับครูได้เป็นอย่างดี

“ไม่ควรให้ผอ.สพท.ใช้อำนาจซ้ำซ้อนโดยควรให้ผอ.สพท.ออกจากห้องประชุมกรณีที่ต้องลงมติเรื่องที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และที่สำคัญควรมีระบบการตรวจสอบการทำข้อมูลของผอ.สพท. ไม่เช่นนั้นกรรมการบริหารงานบุคคลท่านอื่นๆ คงไม่กล้าลงมติในเรื่องที่ทำให้มีผู้เสียประโยชน์ เพราะแม้พิจารณาจะยึดตามหลักเกณฑ์กฎระเบียบก็จริง

แต่ที่มาของข้อมูล ผอ.สพท.เป็นคนทำข้อมูล เช่น คะแนนต่างๆ โดยที่ประชุมไม่เห็นที่มาของข้อมูล ก็อาจไม่กล้าลงมติได้เพราะสมัยนี้การฟ้องร้องรุนแรงมาก ผู้เสียประโยชน์ฟ้องถึงศาลทุจริต ฉะนั้นจึงควรมีระบบตรวจสอบการทำข้อมูลด้วย และอีกแนวทางที่จะช่วยให้ระบบโปร่งใสมากขึ้นก็คือไม่ควรให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมีศักดิ์เท่ากับคณะกรรมการบูรณาการด้านการศึกษา โดยอาจจะให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเป็นแค่อนุกรรมการ เหมือนอย่างคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) ที่ปัจจุบันมีคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(อ.ก.ค.ศ.)วิสามัย 11 ชุดในการพิจารณาเรื่องต่างๆ

และสามารถยุติในอ.ก.ค.ศ.ชุดนั้นๆ ได้เลยถ้าไม่มีปัญหา แต่ถ้ามีปัญหาหรือมีข้อร้องเรียน ก.ค.ศ.ก็สามารถเรียกข้อมูลมาดูได้ ฉะนั้นคณะกรรมการบูรณาการด้านการศึกษาก็ควรมีบทบาทอย่าง ก.ค.ศ. เพื่อจะได้เป็นที่พึ่งให้กับครูกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม แบบนี้จะช่วยคานอำนาจและตรวจสอบการทำงานของบอร์ดบริหารงานบุคคลได้” ศธจ.คนเดิมกล่าว

ขอบคุณที่มา : มติชนออนไลน์

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
ศธจ.แนะผอ.สพท.นั่งกก.บริหารบุคคลไม่เกิน
5
คน
ให้’บอร์ดบูรณาการ’คุมเพื่อคานอำนาจ