ตัวแทนนักศึกษาครู! ยื่นหนังสือต่อรมว.ศธ. ให้ทบทวนปฏิทินการสอบครูผู้ช่วย ปี 2561 ชี้จบไม่ทันสอบ ภาค ก
ตัวแทนนักศึกษาครู! ยื่นหนังสือต่อรมว.ศธ. ให้ทบทวนปฏิทินการสอบครูผู้ช่วย ปี 2561 ชี้จบไม่ทันสอบ ภาค ก

Advertisement

Advertisement

ตัวแทนนักศึกษาครู! ยื่นหนังสือต่อรมว.ศธ. ให้ทบทวนปฏิทินการสอบครูผู้ช่วย ปี 2561 ชี้จบไม่ทันสอบ ภาค ก

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2017-12-27 เปิดอ่านแล้ว : 4087 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ตัวแทนนักศึกษาครู! ยื่นหนังสือต่อรมว.ศธ. ให้ทบทวนปฏิทินการสอบครูผู้ช่วย ปี 2561 ชี้จบไม่ทันสอบ ภาค ก

ตัวแทนนักศึกษาครู! ยื่นหนังสือต่อรมว.ศธ. ให้ทบทวนปฏิทินการสอบครูผู้ช่วย ปี 2561 ชี้จบไม่ทันสอบ ภาค ก

    หลังจากที่เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมได้นำเสนอ ร่างปฏิทินการสอบครูผู้ช่วยปี 2561 สังกัดสพฐ.แล้วปรากฎว่า ในการสอบครูผู้ช่วยในปี 2561 นั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงการสอบโดยมีการจัดสอบภาค ก แยกต่างหากและไม่ให้นำคะแนนที่ได้จากการสอบภาค ก มาพิจารณารวมเพื่อจัดลำดับที่ เพียงแค่ให้มีผลการสอบแค่ผ่านหรือไม่ผ่าน ซึ่งผู้ที่สอบผ่านภาค ก จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบครูผู้ช่วยในภาค ข และ ค ต่อไป แต่ร่างปฏิทินดังกล่าวได้มีการดำเนินการสอบ ในภาค ก ช่วงเดือนมกราคม ถึง มีนาคม ทำให้เกิดผลกระทบกับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 ที่จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบครูผู้ช่วยในปีนี้ เนื่องจากขบการศึกษาไม่ทันตามกำหนดการสอบ

    และเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560  นายศิริเทพ พรมภูงา ประธานเครือข่ายครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย  ตัวแทนนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ชั้นปีที่ 5 ได้เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนเพื่อนให้ทบทวนปฏิทินดังกล่าวโดยมีสาเหตุในการยื่นทบทวนดังนี้

    สรุปสาเหตุการขอทบทวนและเลื่อนกำหนดการสอบครูผู้ช่วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. นักศึกษาครุศาสตร์ชั้นปีที่ 5 ทั่วประเทศหลายหมื่นคนยังไม่สำเร็จการศึกษาอาจกระทบภาคสังคมในวงกว้าง

Advertisement

2. นักศึกษาครุศาสตร์ชั้นปีที่ 5 สามารถสมัครสอบได้จริงตามช่วงเวลาดังกล่าว การทราบข่าวกระทันหันบวกกับกำลังสอนคำสุดท้ายอย่างเข้มต้องดูแลนักเรียนเพราะเป็นช่วงสอบปลายภาคเรียนที่ 2 และต้องทำวิจัยอย่างเร่งด่วนตอนจบจึงต้องทำเรื่องจบนักศึกษาครุศาสตร์ชั้นปีที่ 5 อาจไม่ทันในการเตรียมตัวและเสียโอกาสเพราะต้องกังวลในหลายเรื่อง 

3. การอนุญาตให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์ชั้นปีที่ 5 สามารถสอบได้ก่อนในขณะยังไม่สำเร็จการศึกษาอาจเกิดกรณีฟ้องร้องต่อศาลปกครองถึงความไม่ชอบธรรมของการออกเกณฑ์โดย ก.ค.ศ.ซึ่งการบริหารงานบุคคลการรับบุคคลเข้าทำงานต้องรับผู้สำเร็จการศึกษาซึ่งกลุ่มเครือข่าย ได้รับข่าวนี้จากกลุ่มผู้เสียผลประโยชน์จากภาคอีสาน เตรียมความพร้อมในการยื่นฟ้องศาลปกครองไว้แล้วอ่านส่งผลต่อการสอบครูผู้ช่วยในภาพรวมได้

4. เห็นควรปรับปรุงหลักสูตรสอบบรรจุรับราชการครูไม่ให้สอบภาคกมีเนื้อหาที่แน่นเกินไปหรือเพิ่มจำนวนวันในการสอบภาคก

รายละเอียดในหนังสือเป็นดังนี้

ตัวแทนนักศึกษาครู! ยื่นหนังสือต่อรมว.ศธ. ให้ทบทวนปฏิทินการสอบครูผู้ช่วย ปี 2561 ชี้จบไม่ทันสอบ ภาค ก

ตัวแทนนักศึกษาครู! ยื่นหนังสือต่อรมว.ศธ. ให้ทบทวนปฏิทินการสอบครูผู้ช่วย ปี 2561 ชี้จบไม่ทันสอบ ภาค ก
ตัวแทนนักศึกษาครู! ยื่นหนังสือต่อรมว.ศธ. ให้ทบทวนปฏิทินการสอบครูผู้ช่วย ปี 2561 ชี้จบไม่ทันสอบ ภาค ก
ตัวแทนนักศึกษาครู! ยื่นหนังสือต่อรมว.ศธ. ให้ทบทวนปฏิทินการสอบครูผู้ช่วย ปี 2561 ชี้จบไม่ทันสอบ ภาค ก
ตัวแทนนักศึกษาครู! ยื่นหนังสือต่อรมว.ศธ. ให้ทบทวนปฏิทินการสอบครูผู้ช่วย ปี 2561 ชี้จบไม่ทันสอบ ภาค ก
ตัวแทนนักศึกษาครู! ยื่นหนังสือต่อรมว.ศธ. ให้ทบทวนปฏิทินการสอบครูผู้ช่วย ปี 2561 ชี้จบไม่ทันสอบ ภาค ก
ตัวแทนนักศึกษาครู! ยื่นหนังสือต่อรมว.ศธ. ให้ทบทวนปฏิทินการสอบครูผู้ช่วย ปี 2561 ชี้จบไม่ทันสอบ ภาค ก
ตัวแทนนักศึกษาครู! ยื่นหนังสือต่อรมว.ศธ. ให้ทบทวนปฏิทินการสอบครูผู้ช่วย ปี 2561 ชี้จบไม่ทันสอบ ภาค ก
ตัวแทนนักศึกษาครู! ยื่นหนังสือต่อรมว.ศธ. ให้ทบทวนปฏิทินการสอบครูผู้ช่วย ปี 2561 ชี้จบไม่ทันสอบ ภาค ก
ตัวแทนนักศึกษาครู! ยื่นหนังสือต่อรมว.ศธ. ให้ทบทวนปฏิทินการสอบครูผู้ช่วย ปี 2561 ชี้จบไม่ทันสอบ ภาค ก

ที่มา : นายศิริเทพ พรมภูงา ประธานเครือข่ายครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
ตัวแทนนักศึกษาครู!
ยื่นหนังสือต่อรมว.ศธ.
ให้ทบทวนปฏิทินการสอบครูผู้ช่วย
ปี
2561
ชี้จบไม่ทันสอบ
ภาค