ดาวน์โหลดฟรี! เกมส่งเสริมกระบวนการคิดแก้ปัญหา จาก สสวท.
ดาวน์โหลดฟรี! เกมส่งเสริมกระบวนการคิดแก้ปัญหา จาก สสวท.

Advertisement

Advertisement

ดาวน์โหลดฟรี! เกมส่งเสริมกระบวนการคิดแก้ปัญหา จาก สสวท.

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2015-06-23 เปิดอ่านแล้ว : 10825 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ดาวน์โหลดฟรี! เกมส่งเสริมกระบวนการคิดแก้ปัญหา จาก สสวท.

ดาวน์โหลดฟรี! เกมส่งเสริมกระบวนการคิดแก้ปัญหา จาก สสวท.

สื่อดิจิทัล


สาขาคอมพิวเตอร์ได้พัฒนาสื่่อดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ โดยผู้ใช้สามารถใช้มือถือหรือแทบเล็ตสแกน qrcodeเพื่อดาวน์โหลดสื่อดิจิทัลมาใช้งานได้ทันที ดังนี้

**หมายเหตุ อุปกรณ์ของท่านต้องรองรับไฟล์ flash


 

ดาวน์โหลดฟรี! เกมส่งเสริมกระบวนการคิดแก้ปัญหา จาก สสวท.

เกมแก้ปัญหา 1 พาของสามสิ่งข้ามฝั่ง

เหมาะสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6

URL:http://oho.ipst.ac.th/wp-content/uploads/sites/3/2015/01/game1.swf

     

ดาวน์โหลดฟรี! เกมส่งเสริมกระบวนการคิดแก้ปัญหา จาก สสวท.           

เกมแก้ปัญหา 2 พากันข้ามฝั่ง
เหมาะสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6

URL:http://oho.ipst.ac.th/wp-content/uploads/sites/3/2015/01/game2.swf

     

ดาวน์โหลดฟรี! เกมส่งเสริมกระบวนการคิดแก้ปัญหา จาก สสวท.           

เกมแก้ปัญหา 3 พ่อมด…แม่มด
เหมาะสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

URL:http://oho.ipst.ac.th/wp-content/uploads/sites/3/2015/01/game3.swf

     

ดาวน์โหลดฟรี! เกมส่งเสริมกระบวนการคิดแก้ปัญหา จาก สสวท.           

เกมแก้ปัญหา 4 ตวงน้ำใส่กระบอก ระดับ 1
เหมาะสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

URL:http://oho.ipst.ac.th/wp-content/uploads/sites/3/2015/01/game4.swf

     

ดาวน์โหลดฟรี! เกมส่งเสริมกระบวนการคิดแก้ปัญหา จาก สสวท.           

 

เกมแก้ปัญหา 5 ตวงน้ำใส่กระบอก ระดับ 2
เหมาะสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

URL:http://oho.ipst.ac.th/wp-content/uploads/sites/3/2015/01/game5.swf 

 

 

     

ดาวน์โหลดฟรี! เกมส่งเสริมกระบวนการคิดแก้ปัญหา จาก สสวท.           

เกมค้นหาเหรียญปลอม จากเหรียญ 8 เหรียญ
เหมาะสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

URL:http://oho.ipst.ac.th/wp-content/uploads/sites/3/2015/01/game6.swf 

     

ดาวน์โหลดฟรี! เกมส่งเสริมกระบวนการคิดแก้ปัญหา จาก สสวท.           

เกมค้นหาเหรียญปลอม จากเหรียญ 9 เหรียญ
เหมาะสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

URL:http://oho.ipst.ac.th/wp-content/uploads/sites/3/2015/01/game7.swf 

     

     

ดาวน์โหลดฟรี! เกมส่งเสริมกระบวนการคิดแก้ปัญหา จาก สสวท.           

รู้จักสัญลักษณ์ของผังงาน
เหมาะสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6

URL:http://oho.ipst.ac.th/wp-content/uploads/sites/3/2015/01/basic_flowchart.swf

     

ดาวน์โหลดฟรี! เกมส่งเสริมกระบวนการคิดแก้ปัญหา จาก สสวท.

 

เรียนรู้ผังงาน
เหมาะสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-6

URL:http://oho.ipst.ac.th/wp-content/uploads/sites/3/2015/01/FlowDiagram.swf

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

ดาวน์โหลดฟรี!! โปรแกรมจัดตารางเรียน

ดาวน์โหลดฟรี!! โปรแกรมจัดตารางเรียน(9921)

คุณครูดาวน์โหลดไปใช้เลย!! ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4.0

คุณครูดาวน์โหลดไปใช้เลย!! ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4.0(35471)

ดาวน์โหลดที่นี่!! หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

ดาวน์โหลดที่นี่!! หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น(18631)

ตัวอย่างเครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน

ตัวอย่างเครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน (17504)

ไฟล์word!! แบบคำขอมีวิทยฐานะ (วฐ.1-3) สำหรับคุณครู แบบใหม่ (ว21) ครบทุกสังกัด!!

ไฟล์word!! แบบคำขอมีวิทยฐานะ (วฐ.1-3) สำหรับคุณครู แบบใหม่ (ว21) ครบทุกสังกัด!! (23858)

เอกสาร หลักฐาน การศึกษา ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

เอกสาร หลักฐาน การศึกษา ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (8413)

“ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน” หลายร้อยเรื่อง (ไฟล์ PDF และ ไฟล์ Word แก้ไขได้)

“ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน” หลายร้อยเรื่อง (ไฟล์ PDF และ ไฟล์ Word แก้ไขได้) (26289)

14 รูปแบบ การจัดโต๊ะในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้

14 รูปแบบ การจัดโต๊ะในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ (47273)

สพฐ.เผยแพร่ หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้

สพฐ.เผยแพร่ หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้(22795)

คำอธิบายและไฟล์ตัวอย่าง “การพิมพ์หนังสือราชการ” ที่ถูกต้อง ตามระเบียบ งานสารบรรณ

คำอธิบายและไฟล์ตัวอย่าง “การพิมพ์หนังสือราชการ” ที่ถูกต้อง ตามระเบียบ งานสารบรรณ(10902)


Tags
ดาวน์โหลดฟรี!
เกมส่งเสริมกระบวนการคิดแก้ปัญหา
จาก
สสวท.