ข่าวดี! เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตรป.บัณฑิต/ป.โท วิชาชีพครู
ข่าวดี! เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตรป.บัณฑิต/ป.โท วิชาชีพครู

Advertisement

Advertisement

ข่าวดี! เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตรป.บัณฑิต/ป.โท วิชาชีพครู

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-03-27 เปิดอ่านแล้ว : 70025 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ข่าวดี! เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตรป.บัณฑิต/ป.โท วิชาชีพครู

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอนำข่าวดีสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะเป็นครู แต่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู มาฝากดังนี้ครับ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามเปิดรับสมัคร สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (วิชาชีพครู) และ หลักสูตร ปริญญาโท (วิชาชีพครู) โดยผู้ที่จะสมัครต้องมีคุณสมบัติ คือ

หลักสูตรป.บัณฑิต วิชาชีพครู

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับการรับรองจาก สกอ. รับรองและ/หรือมีความรู้พื้นฐานตามที่หลักสูตรกำหนด

1. สำเนาสัญญาจ้างในการปฏิบัติการสอนจนถึงวันที่สมัคร
2. สำเนาสมุดประจำตัวครูที่ปัจจุบันยังไม่จำหน่ายออก
3. หนังสืออนุญาตประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา

หลักสูตรป.โท วิชาชีพครู เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับการรับรองจาก สกอ. (ต้องสำเร็จการศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2561) รับรองและ/หรือมีความรู้พื้นฐานตามที่หลักสูตรกำหนด
1. สำเนาสัญญาจ้างในการปฏิบัติการสอนจนถึงวันที่สมัคร
2. สำเนาสมุดประจำตัวครูที่ปัจจุบันยังไม่จำหน่ายออก
3. หนังสืออนุญาตประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา

ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สมัครผ่านระบบออนไลน์ Online Admission

เริ่มสมัครวันที่ 26 มีนาคม - 13 พฤษภาคม 2561

Advertisement

เริ่มชำระเงินค่าสมัครตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561

รายละเอียดประกาศ

เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตรป.บัณฑิต/ป.โท วิชาชีพครู

ข่าวดี! เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตรป.บัณฑิต/ป.โท วิชาชีพครู

เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตรป.บัณฑิต/ป.โท วิชาชีพครู

ข่าวดี! เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตรป.บัณฑิต/ป.โท วิชาชีพครู

เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตรป.บัณฑิต/ป.โท วิชาชีพครู

ข่าวดี! เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตรป.บัณฑิต/ป.โท วิชาชีพครู

เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตรป.บัณฑิต/ป.โท วิชาชีพครู

ข่าวดี! เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตรป.บัณฑิต/ป.โท วิชาชีพครู

ดาวน์โหลดประกาศ

สมัครเพื่อเข้าเรียน

ที่มา : http://gs.rmu.ac.th/

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
ข่าวดี!
เปิดรับสมัครแล้ว
หลักสูตรป.บัณฑิต/ป.โท
วิชาชีพครู