ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งประชุมชี้แจ้ง/ซักซ้อม การย้าย ผอ.รร. การสอบครูผู้ช่วยระหว่างวันที่ 28-29 เม.ย. 61
ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งประชุมชี้แจ้ง/ซักซ้อม การย้าย ผอ.รร. การสอบครูผู้ช่วยระหว่างวันที่ 28-29 เม.ย. 61

Advertisement

Advertisement

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งประชุมชี้แจ้ง/ซักซ้อม การย้าย ผอ.รร. การสอบครูผู้ช่วยระหว่างวันที่ 28-29 เม.ย. 61

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-04-25 เปิดอ่านแล้ว : 9098 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งประชุมชี้แจ้ง/ซักซ้อม การย้าย ผอ.รร. การสอบครูผู้ช่วยระหว่างวันที่ 28-29 เม.ย. 61

สวัสดีครับทุกท่าน วันนี้ (25 เม.ย. 2561) สพฐ.มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๔/ว๒๕๕๖ เรื่อง การประชุมซักซ้อมและชี้แจงความเข้าใจการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๘๕๙/๒๕๖๑ จํานวน ๑ ชุด สั่ง ณ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒. กําหนดการการประชุม จํานวน ๑ ฉบับ

ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและ กําหนดจัดประชุมซักซ้อมและชี้แจงความเข้าใจการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในประเด็นเกี่ยวกับการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา การสอบแข่งขันตําแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และการดําเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ เมษายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เชิงสะพานกรุงธน กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒

ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากต้นสังกัด จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

กลุ่มบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๔๔ - ๔๕ โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๕๔๔๒

 

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งประชุมชี้แจ้ง/ซักซ้อม การย้าย ผอ.รร. การสอบครูผู้ช่วยระหว่างวันที่ 28-29 เม.ย. 61               ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งประชุมชี้แจ้ง/ซักซ้อม การย้าย ผอ.รร. การสอบครูผู้ช่วยระหว่างวันที่ 28-29 เม.ย. 61               ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งประชุมชี้แจ้ง/ซักซ้อม การย้าย ผอ.รร. การสอบครูผู้ช่วยระหว่างวันที่ 28-29 เม.ย. 61

ดาวน์โหลดเพื่ออ่านทั้งหมด : คลิกที่นี่!!

ขอบคุณที่มา : สพร. สพฐ. 

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
ด่วนที่สุด!!
สพฐ.แจ้งประชุมชี้แจ้ง/ซักซ้อม
การย้าย
ผอ.รร.
การสอบครูผู้ช่วยระหว่างวันที่
28-29
เม.ย.
61