สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
อ่านที่นี่!! ทำไมครู จึงต้องทำ แผนพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
อ่านที่นี่!! ทำไมครู จึงต้องทำ แผนพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

Advertisement

อ่านที่นี่!! ทำไมครู จึงต้องทำ แผนพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-05-01 เปิดอ่านแล้ว : 35342 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

อ่านที่นี่!! ทำไมครู จึงต้องทำ แผนพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

ทำไมครู จึงต้องทำ แผนพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

ดร.รัชศักดิ์ แก้วมาลา 086-8686810

ตามที่ ก.ค.ศ.ได้กำหนดมาตรฐานวิทยฐานะครูสายงานการสอน (ว๒๐/๒๕๖๐), หลักเกณฑ์และวิธีการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะแนวใหม่ (ว๒๑/๒๕๖๐) และหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพครู (ว๒๒/๒๕๖๐) เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และหนังสือ ก.ค.ศ. กำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของครู ลว 10 ตค 60ประกอบเป็นนโยบายการพัฒนาครูแบบครบวงจรของกระทรวงศึกษาธิการขึ้นนั้น

โดยนัยของหลักเกณฑ์ฯ ว๒๒/๒๕๖๐ ข้อ ๑. ความโดยสรุปว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยให้ประเมินตนเองเพื่อจัดทำแผนการพัฒนาตนเอง และเข้ารับการพัฒนาตามแผนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินนโยบายโครงการพัฒนาครูแบบครบวงจรขึ้น และจัดให้มีการลงทะเบียนจองหลักสูตรอบรมที่ผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา ในระหว่างวันที่ ๒๕ เมษายน – ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ให้ครูผู้สอนได้พิจารณาเลือกหลักสูตรที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาตนเองและความต้องการของสถานศึกษาเป็นหลัก

ในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง ส่วนที่ ๑ ครูจะต้องประเมินตนเอง ประเมินสภาพการจัดการเรียนการสอน วิเคราะห์ความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา ส่วนที่ ๒ นำผลการประเมินมาประมวลเขียนเป็นแผนพัฒนาตนเอง เพื่อขออนุมัติใช้แผนพัฒนาตนเองต่อผู้บริหารสถานศึกษา ส่วนที่ ๓ หลังจากจองหลักสูตรอบรม นำมาเขียนอธิบายว่า ทำไมต้องเลือกหลักสูตรนั้น คาดหวังผลสำเร็จจากการอบรมอย่างไร และจะนำไปใช้ประโยชน์อย่างไร เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติการเข้ารับการอบรมตามลำดับต่อๆ มา

ในการนี้ หลักสูตรของหน่วยพัฒนา (นิติบุคคล) หจก.เพื่อครู ๑๘ หลักสูตร ทั้งหลักสูตรพื้นฐาน ๑๓ และหลักสูตรพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อยกระดับมาตรฐานวิทยฐานะ ๕ กลุ่มสาระ ได้สอดแทรกความรู้เรื่องนี้ ในกิจกรรมการอบรมทุกครั้ง

ท่านสามารถ ดาวน์โหลด ID PLAN ทั้งหมดที่นี่>>

คป10-ID plan (ฉบับปรับปรุง) การงาน

Advertisement

คป10-ID plan (ฉบับปรับปรุง) คณิตศาสตร์

คป10-ID plan (ฉบับปรับปรุง) ปฐมวัย

คป10-ID plan (ฉบับปรับปรุง) ภาษาไทย

คป10-ID plan (ฉบับปรับปรุง) วิทยาศาสตร์

คป10-ID plan (ฉบับปรับปรุง) สังคมศึกษา

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด


อ่านที่นี่!! ทำไมครู จึงต้องทำ แผนพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

 

 

 

 

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

คู่มือการบริหารงาน 4ฝ่าย ในโรงเรียน

คู่มือการบริหารงาน 4ฝ่าย ในโรงเรียน ..(50508)

คู่มือ การปฏิบัติงาน ธุรการโรงเรียน

คู่มือ การปฏิบัติงาน ธุรการโรงเรียน ..(9706)

แบบฝึกทักษะ การเขียน การอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

แบบฝึกทักษะ การเขียน การอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ..(9452)

คุณครูดาวน์โหลดเลย!! หนังสือครบเครื่องเรื่อง PLC  5 เล่ม โดย ศน.นัตยา หล้าทูนธีรกุล

คุณครูดาวน์โหลดเลย!! หนังสือครบเครื่องเรื่อง PLC 5 เล่ม โดย ศน.นัตยา หล้าทูนธีรกุล..(12854)

ดาวน์โหลดที่นี่! ข้อสอบ O-NET ป.6 ม.3และม.6 ปีการศึกษา 2560 (พร้อมเฉลย)

ดาวน์โหลดที่นี่! ข้อสอบ O-NET ป.6 ม.3และม.6 ปีการศึกษา 2560 (พร้อมเฉลย) ..(14019)

อัพเดตอีกแล้ว!! โปรแกรม Logbook (เพิ่มปุ่มแทรกแถวและลบแถว ในแผ่นงานที่ 2 - 5) ล่าสุด 29 ตุลาคม 2561

อัพเดตอีกแล้ว!! โปรแกรม Logbook (เพิ่มปุ่มแทรกแถวและลบแถว ในแผ่นงานที่ 2 - 5) ล่าสุด 29 ตุลาคม 2561 ..(12606)

หนังสือราชการรั่วไหลสู่บุคคลภายนอก ... ทางสื่อสังคมออนไลน์ หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดหรือไม่ ? !!

หนังสือราชการรั่วไหลสู่บุคคลภายนอก ... ทางสื่อสังคมออนไลน์ หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดหรือไม่ ? !! ..(4548)

มาแล้ว!! กรอบโครงสร้าง ข้อสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2561

มาแล้ว!! กรอบโครงสร้าง ข้อสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2561 ..(20932)

มาแล้ว!! กรอบโครงสร้าง แบบทดสอบการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

มาแล้ว!! กรอบโครงสร้าง แบบทดสอบการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561..(12218)

ตัวอย่าง แบบฟอร์ม การตรวจสอบพัสดุประจำปี ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560

ตัวอย่าง แบบฟอร์ม การตรวจสอบพัสดุประจำปี ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริห..(46870)


Tags
อ่านที่นี่!!
ทำไมครู
จึงต้องทำ
แผนพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
MBA
IELTS
chulatutor