ดาวน์โหลด! หนังสือยุทธวิธีช่วยคิดคณิตศาสตร์
ดาวน์โหลด! หนังสือยุทธวิธีช่วยคิดคณิตศาสตร์

Advertisement

Advertisement

ดาวน์โหลด! หนังสือยุทธวิธีช่วยคิดคณิตศาสตร์

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2015-07-02 เปิดอ่านแล้ว : 3942 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ดาวน์โหลด! หนังสือยุทธวิธีช่วยคิดคณิตศาสตร์

เว็บไซต์ครูอัพเดตขอเป็นส่วนหนึ่งในการนำหนังสือยุทธวิธีช่วยคิดคณิตศาสตร์ ที่สพฐ.ได้จัดทำขึ้น หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่มีประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษา ทางเว็บไซต์จึงขอนำหนังสือเล่มนี้มาให้คุณครูและผู้ที่สนใจนำข้อมูลหรือเนื้อหาในหนังสือไปปรับใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับ

ดาวน์โหลดหนังสือที่นี่ครับ

ขอบคุณที่มาของข้อมูล : เว็บไซต์คลังความรู้โรงเรียนในฝัน

ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือ

        สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโดยมอบให้สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
ดําเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากลเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่มาตรฐานสากล
สําหรับกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากลดําเนินงาน 2 มิติ คือ
มิติแรก : เป็นการส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ
มิติที่สอง : เป็นการพัฒนาต่อยอดจากการแข่งขันสู่การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
        เอกสารความรู้“ยุทธวิธีช่วยคิดคณิตศาสตร์”เป็นเอกสารเสริมความรู้สําหรับครูผู้สอน นักเรียน และผู้สนใจได้ศึกษาและเลือกวิธีการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆที่มีความหลากหลายอย่างสมเหตุสมผลและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทําเอกสารความรู้“ยุทธวิธีช่วยคิด
คณิตศาสตร์”เพื่อเผยแพร่เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในโอกาสนี้ขอขอบคุณคณะทํางานที่ร่วมแรงร่วมใจผลิต
และพัฒนาซึ่งเป็นผลจากการดําเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากลและขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้นําเรื่องราวในเอกสารเล่มนี้ไปเผยแพร่
ใช้ประโยชน์พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเด็กไทยให้ก้าวไกลสู่เวทีโลก
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดาวน์โหลดหนังสือที่นี่ครับ
ขอบคุณที่มาของข้อมูล : เว็บไซต์คลังความรู้โรงเรียนในฝัน

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

ดาวน์โหลดฟรี!! โปรแกรมจัดตารางเรียน

ดาวน์โหลดฟรี!! โปรแกรมจัดตารางเรียน(9921)

คุณครูดาวน์โหลดไปใช้เลย!! ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4.0

คุณครูดาวน์โหลดไปใช้เลย!! ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4.0(35471)

ดาวน์โหลดที่นี่!! หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

ดาวน์โหลดที่นี่!! หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น(18631)

ตัวอย่างเครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน

ตัวอย่างเครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน (17504)

ไฟล์word!! แบบคำขอมีวิทยฐานะ (วฐ.1-3) สำหรับคุณครู แบบใหม่ (ว21) ครบทุกสังกัด!!

ไฟล์word!! แบบคำขอมีวิทยฐานะ (วฐ.1-3) สำหรับคุณครู แบบใหม่ (ว21) ครบทุกสังกัด!! (23858)

เอกสาร หลักฐาน การศึกษา ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

เอกสาร หลักฐาน การศึกษา ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (8413)

“ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน” หลายร้อยเรื่อง (ไฟล์ PDF และ ไฟล์ Word แก้ไขได้)

“ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน” หลายร้อยเรื่อง (ไฟล์ PDF และ ไฟล์ Word แก้ไขได้) (26289)

14 รูปแบบ การจัดโต๊ะในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้

14 รูปแบบ การจัดโต๊ะในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ (47273)

สพฐ.เผยแพร่ หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้

สพฐ.เผยแพร่ หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้(22795)

คำอธิบายและไฟล์ตัวอย่าง “การพิมพ์หนังสือราชการ” ที่ถูกต้อง ตามระเบียบ งานสารบรรณ

คำอธิบายและไฟล์ตัวอย่าง “การพิมพ์หนังสือราชการ” ที่ถูกต้อง ตามระเบียบ งานสารบรรณ(10902)


Tags
ดาวน์โหลด!
หนังสือยุทธวิธีช่วยคิดคณิตศาสตร์