สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
ตรวจสอบด่วน!! ก่อนหมดสิทธิ์ ขอขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพครู (ภายใน 3 ต.ค. 2561)
ตรวจสอบด่วน!! ก่อนหมดสิทธิ์ ขอขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพครู (ภายใน 3 ต.ค. 2561)

Advertisement

ตรวจสอบด่วน!! ก่อนหมดสิทธิ์ ขอขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพครู (ภายใน 3 ต.ค. 2561)

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-05-29 เปิดอ่านแล้ว : 22052 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ตรวจสอบด่วน!! ก่อนหมดสิทธิ์ ขอขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพครู (ภายใน 3 ต.ค. 2561)

     ผู้ประสงค์ประกอบวิชาชีพครูที่ใช้ช่องทางการรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู โดยการเทียบโอน ทดสอบ ฝึกอบรม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสามวิธี จนครบ 9 มาตรฐาน จะได้รับใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ซึ่งมีอายุ 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตปฏิบัติการสอน และเมื่อปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเป็นเวลาต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และผ่านการประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนด               
สามารถนำหลักฐานการผ่านการประเมินฯ มาขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ 

     เนื่องจากในปี 2556 คุรุสภาได้ออกข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2556  ได้กำหนดมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูเป็น 11 มาตรฐาน และในบทเฉพาะกาล ข้อ 17 วรรคสอง ได้กำหนดให้ผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา  หรือเทียบเท่าหรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภาให้การรับรองตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 สามารถใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ภายในห้าปี นับจากวันที่ข้อบังคับมีผลบังคับใช้ จนถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2561

     ดังนั้น  ผู้ที่ได้รับการรับรองความรู้ครบ 9 มาตรฐาน มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอนและมีประสบการณ์การปฏิบัติการสอนครบ 1 ปี ต้องมายื่นขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2561

ขอบคุณที่มา : คุรุสภา 22 พ.ค. 2561

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

Loading...
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือ ครูอาวุโส ประจำปี 2562

การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือ ครูอาวุโส ประจำปี 2562..(2355)

กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ จำนวน 52 อัตรา สมัคร 22-28 เม.ย. 2562

กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ จำนวน 52 อัตรา สมัคร 22-28 เม.ย. 2562 ..(1551)

ข่าวดี!! ก.พ.สำรวจความต้อง การจ้างงาน ผู้สูงอายุ ในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ

ข่าวดี!! ก.พ.สำรวจความต้อง การจ้างงาน ผู้สูงอายุ ในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ..(2427)

มาแล้ว!! กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดสอบราชการ 63 ตำแหน่ง 8,579 อัตรา สมัครออนไลน์ 9-31 พ.ค. 62

มาแล้ว!! กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดสอบราชการ 63 ตำแหน่ง 8,579 อัตรา สมัครออนไลน์ 9-31 พ.ค. 62..(9358)

เอกสารแนวทาง การดำเนินงานโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ ระดับอนุบาล จนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เอกสารแนวทาง การดำเนินงานโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ ระดับอนุบาล จนจบ การศึก..(6269)

ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้าง อุปนิสัย พอเพียง

ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้าง อุปนิสัย พอเพียง..(1283)

ยินดีด้วยครับ!! ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครู มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 27 ราย ข้อมูล 19 เม.ย. 62

ยินดีด้วยครับ!! ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครู มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 27 ราย ข้อมูล 19 เม.ย. 62..(16752)

ประกาศแล้ว!! ผลการสอบข้อเขียน ภาค ก และ ภาค ข ครูผู้ช่วย สังกัด กทม. ครั้งที่ 1/2561

ประกาศแล้ว!! ผลการสอบข้อเขียน ภาค ก และ ภาค ข ครูผู้ช่วย สังกัด กทม. ครั้งที่ 1/2561 ..(5303)

แต่งตั้ง

แต่งตั้ง "กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ" ในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)..(1897)

เช็กที่นี่!! ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครู ผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อน เป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562

เช็กที่นี่!! ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครู ผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อน เป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศ..(6748)


Tags
ตรวจสอบด่วน!!
ก่อนหมดสิทธิ์
ขอขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพครู
(ภายใน
3
ต.ค.
2561)
MBA
IELTS
chulatutor