คุณครูอ่านด่วน!! ผอ.สพค. ชี้แจงคำถามเกี่ยวกับระบบคูปองครู ล่าสุด 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.05 น.
คุณครูอ่านด่วน!! ผอ.สพค. ชี้แจงคำถามเกี่ยวกับระบบคูปองครู ล่าสุด 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.05 น.

Advertisement

Advertisement

คุณครูอ่านด่วน!! ผอ.สพค. ชี้แจงคำถามเกี่ยวกับระบบคูปองครู ล่าสุด 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.05 น.

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-05-31 เปิดอ่านแล้ว : 18481 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

คุณครูอ่านด่วน!! ผอ.สพค. ชี้แจงคำถามเกี่ยวกับระบบคูปองครู ล่าสุด 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.05 น.

เรียน ทุกท่านค่ะ

สรุปยอดลงทะเบียน ณ วันที่ 31 พ.ค. 2561 เวลา 9:00 น.
- จำนวนผู้เข้าระบบ 2,117,308 ครั้ง
- จำนวนครูที่ลงทะเบียน: 223,027 ที่นั่ง
- จำนวนครูที่ผ่านการอนุมัติจาก ผ.อ.: 99,474 ที่นั่ง
โดยระบบจะเปิดให้ครูลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม จนถึงวันทื่ 3 มิถุนายน เวลา 24.00 น.
......................................
จากการ Shopping รอบแรก วันที่ 28 พฤษภาคม – 3 มิ.ย.2561
ขออนุญาตสรุป
คำถามที่พบบ่อยและคำตอบให้ทุกท่านทราบ
ดังต่อไปนี้
1. ทำการเปลี่ยนแปลงประวัติส่วนตัวแล้ว แต่ข้อมูลในระบบยังไม่เปลี่ยนให้
-ต้องให้ admin ฝ่ายบุคคลของเขตพื้นที่ต้นสังกัด/ต้นสังกัดเดิม(กรณีย้ายเขต) กดอนุมัติการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ก่อน ข้อมูลจึงจะเปลี่ยนเป็นปัจจุบัน

2. กรณีแจ้งอีเมล์ใหม่ไปแล้ว (ลืมรหัสผ่านและลืมอีเมล์) แต่ยังไม่ได้รับรหัสผ่านใหม่ทางอีเมล์
-หลังจากดำเนินการตามขั้นตอนกรณีลืมรหัสผ่าน ในกรณีที่ 2 (ลืมรหัสผ่านและลืมอีเมล์) แล้ว ต้องเข้าระบบ taining.obec.go.th อีกครั้งเพื่อไปกดลืมรหัสผ่าน เพื่อขอรับ link ในการเปลี่ยนรหัสผ่านทางอีเมล์ที่ได้แจ้งเข้ามา

3. Admin เขตพื้นที่ทำการกำหนดสิทธิ์ให้เรียบร้อยแล้ว แต่ไม่ได้รับ link ในอีเมล์เพื่อตั้งค่ารหัสผ่าน
-เนื่องจากเมลที่ใช้เป็นเมลของหน่วยงาน ต้องให้หน่วยงานเช็คกับอีเมล์ server ของหน่วยงานซึ่งมีปัญหาในการรับอีเมล์ แนะนำให้ใช้เป็น gmail

4. กรณีสถานที่อบรมที่ได้ booking ไว้อยู่ไกล จะสามารถยกเลิกการอบรมได้หรือไม่
-สามารถยกเลิกการอบรมได้ปกติ ซึ่งต้องชี้แจงโดยกรอกเหตุผลที่ต้องการยกเลิกการไปอบรมในระบบด้วย

Advertisement

5. สามารถไปอบรมข้ามจังหวัดได้หรือไม่
-สามารถไปได้หากไม่ไกลเกินกว่าภายในภูมิภาคต้นสังกัด แต่ทั้งนี้ต้องชี้แจงเหตุผลกับผู้บริหารสถานศึกษาถึงความจำเป็นที่จะต้องไปอบรมในหลักสูตรนั้นๆ ซึ่งการอนุมัติการไปอบรมเป็นดุลยพินิจของผู้บริหารสถานศึกษาว่าจะให้ไปหรือไม่

6. ต้องการแก้ไขค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการไปอบรมในระบบ เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง
-ไม่สามารถแก้ไขได้ เนื่องจากในรอบ booking ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ให้กรอกเป็น 0 บาท ซึ่งข้าราชการครูสามารถส่งเรื่องขอยืมเงินทดรองราชการได้ตามระเบียบ ซึ่งเจ้าหน้าที่การเงินของเขตพื้นที่จะมีหน้าที่ตรวจสอบและปรับปรุงค่าใช้จ่ายในระบบให้ตรงกับเอกสารในการขอยืมเงินทดรองราชการของข้าราชการครูอีกครั้ง

7. ผอ.รร. ลืมรหัสผ่าน เข้าระบบไม่ได้
-ประสานไปยัง admin เขตพื้นที่เพื่อกำหนดสิทธิ์ให้สามารถเข้าไปอนุมัติการไปอบรมของข้าราชการครูได้

8. โรงเรียนไม่มี ผอ. จะทำอย่างไร
-ให้รักษาการเป็นผู้อนุมัติการไปอบรมของข้าราชการครูในโรงเรียน โดยต้องแจ้งไปยัง Admin เขตพื้นที่ เพื่อขอให้กำหนดสิทธิ์ให้สามารถเข้าระบบเพื่ออนุมัติการไปอบรม
.............................
ผอ.สพค.สพฐ.
31 พฤษภาคม 2561
เวลา 10.05 น.

ที่มา : สพค. สพฐ.

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
คุณครูอ่านด่วน!!
ผอ.สพค.
ชี้แจงคำถามเกี่ยวกับระบบคูปองครู
ล่าสุด
31
พฤษภาคม
2561
เวลา
10.05
น.